double arrow

У яких уривках з історичних джерел відображено особливості життя українського суспільства в 1930-х роках?· «загальні збори бідноти…виносили постанови про відібрання у куркулів усіх засобів виробництва. Намічали день розкуркулення й розподіляли актив бідняків по господарствам куркулів. В зазначений термін актив приходив до куркуля та описував усе його майно»

· «Опір набув великого поширення. Зброя,яка залишилася з воєнних часів,стала умовою для розгортання партизанської війни. Партизанські загони швидко розгорталися в лісовій та лісостеповій зонах суспільної колективізації»

· «Адміністрування,перегини по відношенню до середняка,штучне насадження колгоспів,методи насильства не тільки щодо середняка,а й бідноти набули характеру системи….»

27. «Розстріляне відродження» - умовна назва:

· Покоління українських політичних діячів часів Української революції,знищених під час Великого терору 1930-х років

· Групи українських «буржуазних спеціалістів»,розстріляних у ході боротьби зі «шкідництвом» у 1920-1930-х роках

· Літературно-мистецької генерації України 1920-1930-х років,репресованої сталінським режимом

· Плеяди видатних українських учених засуджених у 1930-х роках у справі «Спілки визволення України»
У якому році було проголошено незалежність Карпатської України ?

· 1923 р.

· 1939 р.

· 1941 р.

· 1945 р.

 

29. Друга світова війна розпочалася нападом:

· Франції на Німеччину

· Німеччини на Радянський Союз

· Радянського Союзу на Фінляндію

· Німеччини на Польщу

 

30.Початком визволення території України від нацистської окупації став контрнаступ радянських військ у ході :

· Битви під Москвою

· Сталінської битви

· Курської битви

· «Битви за Дніпро»

31.Суть політики радянізації західних областей України в період післявоєнної відбудови (1945-початок 1950-х років) полягала в :

· Переселенні українців західних областей до центральних і східних областей УРСР

· Уніфікації всіх сфер життя відповідно до норм,утверджених у СРС Р

· Репресіях проти священників Української греко-католицької церкви

· Придушенні збройної боротьби підпілля ОУН і загонів УПА

32.Яка зміна в економічному розвитку України в другій половині 1950-першій половині 1960-х років пов`язана зі створенням раднаргоспів?

· Перехід підприємств на повний госпрозрахунок у межах економічних зон

· Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників

· Раціоналізація використання місцевих матеріальних і людських ресурсів

· Ліквідація товарно-грошових відносин і централізованого планування

33.Виникнення в Україні руху «шістдесятників» зумовлено:

· Лібералізацією суспільно-політичного та духовного життя

· Збільшенням фінансування культури та народної творчості

· Дорученням до європейської та світової культурної спадщини

· Поверненням в українську культуру забутих і репресованих імен

 Сейчас читают про: