double arrow

На карті позначено територію Гетьманщини


Варіант 1

1.Первісна людина з`явилася на території сучасної України близько:

· 2 млн років тому

· 1 млн років тому

· 500 тис.років тому

· 250 тис. років тому

2.Про якого великого київського князя йдеться в уривку з історичного джерела:

«Отець бо його…землю…хрещенням просвітив,а сей великий князь…засіяв книжними словами серця віруючих людей…»?

· Святослава Ігоревича

· Володимира Великого

· Ярослава Мудрого

· Володимира Мономаха

3.Сутність політичної роздробленості Київської Русі полягала в:

· Зміні унітарної монархії монархією федеративною

· Занепаді країни в умовах безперервних князівських міжусобиць

· Цілковитій руйнації єдиної держави, розпад внутрішніх зв`язків

· Утрати державної незалежності та зміни загальноруського законодавства удільним

4.Виникнення фільварків на українських землях було зумовлено:

· Зростанням економічної могутності цехів та їхньої ролі в торгівлі

· Неефективністю використання в господарстві праці кріпосних селян

· Конкуренцією збоку мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи

· Зростаючим попитом на зерно на внутрішньому та зовнішньому ринках

5.У складі Руського та Братиславського воєводств Речі Посполитої в другій половині XVI і першої половини XVII століття перебували:

· Закарпаття,Буковина

· Галичина,Східне Поділля

· Холмщина, Підлляшшя

· Волинь,Полісся

6.Органи самоврядування на чолі з бурмистром у містах,що користувалися магдебурзьким правом,називаються:
· Віче

· Лава

· Рада

· Сейм

7.Які чинники зумовили виникнення українського козацтва в XV-XVI столітті:

· Прагнення влади створити регулярне військо на противагу шляхетському ополченню

· Посилення національного,соціального та релігійного гніту українського населення

· Існування масиву вільних земель,освоєння підведених територій уходниками

 

8. «Апостол» (1574), «Буквар» (1574),Острозька Біблія (1581) є першими:

· Друкованими на українських землях книгами,виданими І.Федоровим

· Рукописними книгами,створеними тогочасною українською мовою

· Підручниками,надрукованими коштами православних братств

· Книгами,надрукованими коштом князя К.Острозького

На карті позначено територію Гетьманщини

· За умовами Зборівського договору 1649 р. , а також землі,втрачені за умовами Білоцерківського договору 1651 р.

· На час укладення українського-російського договору 1654 р. Та сусідні землі,контрольовані Військом Запорозьким у 1654-1657 рр.· На час укладення Гадяцького договору 1658 р. Та землі,що були включені до складу Великого князівства Руського за його умовами

· Об`єднану гетьманом П.Дорошенком у 1658 р. Та землі над якими в 1671 р. Річ Посполита відновила свою владу

 

10.Період Руїни характеризувався:

· Всеохоплюючою кризою та занепадом Речі Посполитої,викликаних національно-визвольною війною українського народу під проводом Б.Хмельницького

· Форсованим наступом на автономні права Гетьманщини з боку російського уряду внаслідок переходу гетьмана І.Мазепи на бік шведського короля

· Внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу,розколом Гетьманщини,втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав

11. У якому архітектурному стилі збудовано Успенський собор Свято-Успенської Києво-Печерської лаври?

· Класичному

· Романському

· Готичному

· Бароко

 

12.Знищення Задунайської Січі спричинено:

· Включенням придунайських земель до складу Росії в результаті російсько-турецької війни 1768-1774 рр.

· Участю задунайських козаків у російсько-турецькій війні 1806-1812 рр. на боці Туреччини

· Відмовою задунайських козаків підтримати Туреччину,союзника Наполеона,у франко-російській війні 1812-1814 рр.

· Переходом задунайських козаків на бік Росії в ході російсько-турецької війни 1828-1829 рр.

 

13.Яка організація в своїх документах задекларувала такі ідеї діяльності:

«…політичне об`єднання слов`ян є тією справжньою метою,до якого вони повинні прагнути. …при об’єднанні кожне слов`янське плем`я (українці,росіяни,білоруси) повинно мати свою самостійність. Визначаємо,що кожне плем`я повинно мати народне правління і дотримуватися повної рівності співгромадян…. Має існувати спільний Слов`янський собор представників всіх племен. …правило «Мета виправдовує засоби» визначається безбожним» ?

· Південне товариство декабристів

· Кирило-Мефодіївське братство

· Братство тарасівців

· Руська трійця

14.У наслідок проведення в 1770-1780-х роках реформ Марії-Терезії та Йосифа II в Австрійській імперії:

· Змінилося правове становище українського селянства та греко-католицької церкви

· Галичина та Закарпаття об`єднувалося в край-Королівство Галіції і Лодомерії

· Українці здобули перший досвід діяльності в австрійському парламенті

· Посилився вплив українських політичних партій,лояльних до Габсбургів


Сейчас читают про: