double arrow

Про яку державу йдеться в уривку з історичного джерела?

«Тепер є сприятливі обставини в цьому питанні,завдання створення в Києві Української академії наук бере на себе держава. Завдання це-справа державної ваги й вирішити його не під силу приватному товариству. Участь держави в цій справі,створення Комісії для вироблення законопроекту про заснування Академії на чолі з В.І.Вернадським дасть можливість втілити думку про Академію скоро та найбільш повно…»

· Українську Народну Республіку доби Центральної Ради

· Українську Державу гетьмана П.Скоропадського

· Українську Народну Республіку доби Директорії

· Українську Соціалістичну Радянську Республіку

23. Якими подіями завершилася Громадянська війна в Україні?

· Розгромом Червоною Армією військових частин Української Галицької Армії та укладенням Ризького мирного договору

· Розгромом Червоною Армією Армії Української Народної Республіки та польської армії маршала Ю.Пілсудського

· Розгромом Червоною Армією військ генерала П.Врангеля в Криму та основних сил повстанських загонів Н.Махна

· Розгромом Червоною Армією Збройних сил Півдня Росії генерала А.Денікіна та військ Директорії УНР

24.Державно-політичний статус УСРР у 1921-1922 роках визначався:

· «договірною федерацією» з РСФРР та іншими радянськими республіками,посиленням її підпорядкування загально федеративним органам влади

· Юридичною залежністю УСРР,яка не входила до складу жодної сусідньої держави й не перебувала з ними в союзно-договірних відносинах
· «воєнно-політичним союзом» з РСФРР зі збереженням УСРР формального статусу та ознак незалежної держави

· «військовим союзом» з РСФРР та перебуванням УСРР у її складі на правах автономного утворення.

· Республіками, посиленням її підпорядкування загально федеративним органам влади

Проаналізуйте статистичні дані й визначте, що стало характерним для промисловості України кінця 1930-х років порівняно з 1920-ми роками.

Співвідношення між великою та дрібною промисловістю в загальному промисловому виробництві України ( у %)

Види промисловості Роки
1925-1926
Велика промисловість
Кількість підприємств 0,6 8,6
Кількість робітників 43,2 83,0
Валова продукція 68,7 92,5
Дрібна промисловість
Кількість підприємств 99,4 91,4
Кількість робітників 56,8 17,0
Валова продукція 31,3 7,5

 

· Повільне зростання кількості великих промислових підприємств, переважання в республіці кустарно-ремісничого сектору за кількістю зайнятих робітників.· Стрімкий розвиток фабрично-заводського сектору, який став домінуючим як за кількістю підприємств так і за обсягами промислового виробництва

· Збереження значної питомої ваги підприємств дрібної промисловості, яка залишилася домінуючою за обсягами виробництва промислової продукції

· Концентрація левової частки робітників у фабрично-заводському секторі, що домінував у виробництві промислової продукції.


Сейчас читают про: