double arrow
Характеристика технологічного процесу та шкідливі виробничі фактори

В даному проекті запропоновано комплексну систему захисту від корозії цеху випарювання електролугів. В цеху знаходиться і захищається різними методами наступне обладнання:

- випарні апарати, центрифуги, вакуум-фільтр, насоси та теплообмінники – захист методом раціонального конструювання і підбору матеріалів;

- кристалізатор (анодний захист);

- ємкості для електролугів і ємкість готової продукції (лакофарбові покриття і протекторний метод);

Для розглядуваного виробництва характерні наступні небезпечні і шкідливі фактори умов праці:

- наявність агресивних, небезпечних середовищ (водні розчини їдкого натру концентрацією до 50%) при підвищених температурах;

- наявність високого тиску (до 1,2 МПа) в апаратах і трубопроводах;

- наявність фланцевих з'єднань на комунікаціях з агресивними середовищами;

- підвищена температура апаратів, трубопроводів до 160°С;

- рухомі зовнішні частини насосів, центрифуг і фільтрів.

- відхилення параметрів мікроклімату в робочій зоні від норми

- підвищений рівень шуму і вібрації в робочій зоні;

- підвищений рівень інфразвукових коливань в робочій зоні;

- підвищенезначеннянапруги в електричних колах живлення приводів центрифуг, замикання якоїможевідбутися через тілолюдини;

- недостатня освітленість робочої зони;

- підвищений рівеньстатичноїелектрики;

Для вирішення питань охорони праці необхідно ці фактори проаналізувати і дати характеристику нормативам.

 
 

Виробнича санітарія

Вибір приміщення

За санітарною класифікацією виробництво відноситься до групи III б (клас СЗЗ). Приміщення цеху випарювання лугів обладнується згідно вимог державних санітарних норм. Основним принципом розташування обладнання є забезпечення вільного руху кранів, проходу між обладнанням.

Площа та об’єм приміщення на одного робітника складає відповідно не менше 4,5м2 та 15 м3 згідно СНиП 2.09.04-87. Допоміжні приміщення складу, ремонтної майстерні, службові приміщення розміщено в прибудовах, які є загальноцеховими. Для проведення фізіопрофілактичних заходів, водних процедур та інших заходів передбачено медичну кімнату (приміщення фізіопрофілактики). Для спеціального користування передбачено побутове приміщення з душовими і санвузлами, кімнату для приймання їжі та психологічного розвантаження.Сантехніка в приміщенняхвстановлюється відповідно до кількостіпрацівників.

Відповідно до норм СНиП 2.09.04-87 изм. 1санітарнийпристрійвстановлюється для 18 чоловіків і 1 – на 12 жінок, а 1 умивальник – на 72 чоловіки і на 48 жінок відповідно.


Сейчас читают про: