double arrow

Опис алгоритму роботи стрічкового транспортеру.


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО

ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Факультет прикладної математики та комп’ютерно–інтегрованих систем

 

Кафедра електротехніки та автоматики

КУРСОВА РОБОТА

з предмету “Мікропроцесорна техніка” на тему

"Мікропроцесорна система управління стрічковим транспортером

Варіант № 13

 

Виконала студентка

3 курсу групи АУТП-2

Лемещук Оксана Михайлівна

 

 

Робота захищена з оцінкою_______________.

 

Члени комісії к.т.н., доц. Круліковський Б.Б.

асс. Мельник

 

 

Рівне – 2011

Зміст

Вступ
Розділ І. Формалізація поставленої задачі
1.1 Постановка задачі
1.2 Опис алгоритму роботи фотобачка
1.3 Математична модель роботи фотобачка
   
Розділ ІІ. Апаратне забезпечення системи
2.1 Мікроконтроллери сімейства MCS-51
2.2 Апаратний комплекс «Навчальний стенд EV8032»
   
Розділ III. Програмне забезпечення системи
3.1 Алгоритм роботи програми
3.1.1 Алгоритм підпрограми переривань
3.1.2 Алгритм підпрограми індикаціх роботи транспортера
3.2 Розрахунок часових параметрів та затримок
3.4 Код програми
   
Висновок
   
Література

 
Вступ

Транспортування сировини, деталей чи готових виробів є дуже поширеним завданням на виробництвах у всіх галузях промисловості. Важливо контролювати потік транспортованої речовини і мати можливість коректно припинити процес у разі надзвичайних ситуацій (розрив конвеєрної стрічи, перевантаження конвеєра).

Для автоматизації цього процесу використаємо мікропроцесорну систему на базі MCS-51. В «обов'язки» системи буде входити контролювання роботи двох приводів конвеєрних стрічок, розташованих послідовно (вмикання/вимикання) та індикація їх роботи.


Розділ I. Формалізація поставленої задачі

Постановка задачі

Мікропроцесорна система керування бачком для проявки фотоплівки
Апаратне забезпечення Кількість стрічок Індикатор роботи стрічки 1 Індикатор роботи стрічки 2 Причина зупину   Відновлен. роботи   Час зупину Час між пуском окремих стрічок
Стенд "EV8031/AVR   Знакосинтезуюючий Світлодіодний SW16 стр 1 SW15   12с

 

Задача курсової роботи полягає в розробці програми , що здійснює симуляцію роботи конвеєра з двох послідовних стрічок з можливістю їх запуску від кнопки SW15 та екстреного зупину від кнопки SW16. Апаратним забезпеченням слугує лабораторний стенд EV8031/AVR. Після початку процесу обидві стрічки залишаються зупиненими. При натисканні SW15 запускається стрічка 2, а через 3с її роботи – стрічка 1. При натисканні SW16 зупиняється стрічка 1, а стрічка 2 продовжує працювати ще 12с.           
 
   
   
 
 

 


     
 
 
 

               
   
   
 
 
   
 Рис.1 Система керування стрічковим транспортером

1 – стрічка 1, 2 –стрічка 2, 3 –привід стрічки 1, 4 –привід стрічки 2, 5 - мікропроцесорна система.[3]

 


Опис алгоритму роботи стрічкового транспортеру.

 
 


Рис.2 Блок-схема роботи стрічкового транспортера

 

Після початку процесу обидві стрічки залишаються зупиненими. Якщо натискається кнопка SW15 запускається стрічка 2(блок 1), а через 3с її роботи – стрічка 1(блок 2). Якщо підчас роботи транспортера натиснута кнопка SW16 зупиняється стрічка 1(блок 4), а стрічка 2 продовжує працювати ще 12с (блок 5), після чого теж зупиняється. Транспортер переходить в режим очікування пуску(блок 6).


 Сейчас читают про: