double arrow

Системи відображення інформації


 

Найпростішими приладами відображення інформації в цифрових пристроях є світлодіоди й цифрові індикатори.

 

Рис.9. Включення одиничних індикаторів.

У напівпровідникових світлодіодах використовується властивість p-n переходу випромінювати світло у видимій частині спектра при протіканні через нього прямого струму (Iпр=5-20мА, Uпр=2-3В).

Для відображення цифрової інформації найбільшого поширення набули семисегментні індикатори, у яких зображення цифри складають із семи лінійних світлодіодних сегментів розташованих у вигляді цифри 8

На основі світлодіодів і семисегментних індикаторів будуються підсистеми відображення інформації. При побудові підсистем відображення інформації розрізняють два підходи – динамічна й статична схеми побудови підсистем індикації.

 

Знакосинтезуюча індикація реалізована на платі розширення за допомогою матриці 5 на 7 світлодіодів HG1. Керування світлодіодною матрицею здійснюється по лініях РА0-РА4 і РС0-РС6. Наприклад, для того, щоб засвітити крапку з координатами [1;1] необхідно виставити рівень логічної одиниці на лінії РА0, і рівень логічного нуля на лінії РС0.
На стенді є ряд світлодіодів HL1-HL8, доступ до яких здійснюється як до комірки зовнішнього ОЗП за адресою A006h. Світлодіоди засвічуються записом логічних одиниць у відповідні розряди[1].

Світлодіодний індикатор в даній курсовій роботі використовується для і індикації необхідності запуску насоса

Рис.12 Електрична схема під’єднання пристроїв індикації.х[1]


Розділ III. Програмне забезпечення системиСейчас читают про: