double arrow
Україна в міжнародній діяльності зі стандартизації.

1

Індивідуальна робота

З дисципліни “Стандартизація, сертифікація та метрологія” На тему: Участь України в міжнародній і європейській діяльності стандартизації.

Виконав: студент 42-ГРСд

Свідло Сергій

Викладач: Рибка Т.О.

Київ-2014

Вступ

Україна проводить активну політику інтеграції в міжнародні та європейські структури зі стандартизації. Її було прийнято в члени міжнародної організації ISO 1 січня 1993 p., 14 лютого 1993 р. — в члени міжнародної електротехнічної комісії ІЕС, у січні 1997 р. вона стала член-кореспондентом міжнародної організації законодавчої метрології (OIML) і Європейського комітету стандартизації в галузі електротехніки CENELEC, а 1 квітня 1997 р. — членом європейської організації стандартизації CEN.

Це дає Україні право нарівні з іншими країнами світу брати участь у діяльності більше ніж 1000 міжнародних робочих органів, технічних комітетів стандартизації і використовувати у своїй роботі понад 12 000 міжнародних стандартів.

План

Вступ

1.Україна в міжнародній діяльності зі стандартизації.

2.Україна в європейській діяльності зі стандартизації.

Висновок

Використані джерела

Україна в міжнародній діяльності зі стандартизації.

В умовах зростаючої глобалізації ринків, товарів та послуг керівники фірм, організацій, держав все більше змушені звертати увагу на забезпечення відповідного до міжнародних стандартів рівня якості продукції та довкілля.

Стимулювання розвитку стандартизації і сертифікації є актуальним для всіх країн і організацій тому, що тільки високоякісна продукція, що відповідає міжнародним нормативним документам, належним чином сертифікована, може бути конкурентноздатною. Така проблема багатогранна та базується на прикладних аспектах сертифікації, має економічний, політичний, соціальний, екологічний, науковий і організаційний аспекти.
Активна участь України у міжнародній діяльності із стандартизації, сертифікації та акредитації продукції повинна розглядатися як можливість досягнення конкурентоспроможності економіки, поліпшення рівня якості продукції. Експорт товарів неможливий без відповідності міжнародним стандартам якості, в тому числі метрологічним вимогам і сертифікації за схемами ISO, а оскільки експорт продукції зростає, то і потреба у такій діяльності теж.

На сьогодні розробка та узгодження стандартів в Україні має проводитися на принципах: врахування міжнародного співробітництва в усіх галузях економіки, науки, техніки, охорони навколишнього середовища, забезпечення з економічної і технічної точок зору рівня взаємозамінності і технічної сумісності продукції, регламентації вимог, що мають відношення до маркування, зберігання та перевезення продукції та ін.Стан вітчизняної системи технічного регулювання не повною мірою сприяє розвитку економіки і одночасно не задовольняє права споживачів на отримання якісної та безпечної продукції. Є декілька причин: недосконалість ринкового нагляду, тобто контролю за якістю наявної та доступної продукції для споживачів.

Для переходу від системи обов’язкової сертифікації до системи оцінення та підтвердження відповідності за європейським підходом необхідними є розроблення та ухвалення Закону України “Про ринковий нагляд», який забезпечить перехід від державного нагляду за дотриманням стандартів до ринкового. При цьому виробниками повинна бути забезпечена система управління якістю на належному рівні.

В ЄС обов’язкова сертифікація відсутня. Замість неї впроваджено систему оцінення та підтвердження відповідності, що базується на системі оцінення ризику, тобто рівня небезпечності кожного виду продукції. Для потенційно небезпечної передбачено перевірку на відповідність кожної одиниці продукції належним органом.

Головні принципи європейської політики ґрунтуються на :

- введенні модулів та процедур оцінення відповідності та критеріїв їх застосування;

- заявці та нотифікації органів, відповідальних за ці процедури;

-маркуванні продукції знаком;

- єдиному застосування європейських стандартів із управління і забезпечення якості (EN ISO 9000) і вимог до випробувальних лабораторій, органів з сертифікації та акредитації ( EN 45000, ISO 17000);

- створенні систем акредитації та застосуванні порівняльних випробувань, взаємному визнанні результатів сертифікації та випробувань у ЄС.

Україна повинна прагнути для запровадження подібної системи. Це забезпечить конкурентоспроможність нашої продукції, підвищить її якість та безпечність.

Для нашої країни необхідно врахувати ключові позиції ISO щодо: цінності, партнерства, оптимізації та зростання складності управління, що потребує самоорганізації. Україні необхідно забезпечити європейські норми щодо сертифікації і стандартизації продукції, це закріпить наші позиції на світовому ринку.

1

Сейчас читают про: