double arrow
Україна в європейській діяльності зі стандартизації.

2

Про ділову активність України в роботі міжнародних та європейських організацій зі стандартизації свідчить той факт, що вже в 1996 р. 88 технічних комітетів України брали участь у роботі 370 технічних комітетів та підкомітетів ISO та ІЕС, а 39 активних технічних комітетів проголосували за 855 проектами міжнародних стандартів, у т. ч. за 458 міжнародними стандартами в ISO та за 427 в ІЕС.

Україна першою серед країн СНД в 1997 р. запровадила як національні стандарти ISO 14000 на системи управління довкіллям: 14001; 14004; 14010; 14011; 14020, а зараз впроваджує стандарти ISO 9000 версії 2000 p., прийняті 1 жовтня 2001 р. в Україні як національні.

Зважаючи на необхідність гармонізації чинного законодавства України з європейським, Кабінетом Міністрів України 19 березня 1997 р. була прийнята Постанова "Про заходи щодо впровадження в Україні вимог Директив ЄС, санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм та міжнародних і європейських стандартів".

З метою подолання технічних бар´єрів у міжнародній торгівлі, забезпечення національного режиму, стосовно імпортних товарів відповідно до норм та принципів WTO, Україна приєдналась до Кодексу доброчинної практики щодо підготовки, прийняття та впровадження стандартів WTO.

У 2002 р. Україною передбачається проведення робіт у таких напрямках:

розширення участі в роботі міжнародних і європейських організацій зі стандартизації (ISO, ІЕС, OIML, CEN, CENELEC);

продовження процесу гармонізації українських стандартів з європейськими і світовими (для того, щоб Україна стала асоційованим членом ЄС, необхідно впровадити понад 2600 директив ЄС, і 80 % європейських стандартів, загальна кількість яких на сьогодні становить 8000 і 5000 проектів розробляється).
 

 

Висновок

Отже, підсумовуючи результати діяльності Держспоживстандарту України в міжнародних і європейських організаціях зі стандартизації , метрології, сертифікації, можна дійти висновку про значну активізацію його діяльності, а також про значний інтерес з боку цих організацій до співробітництва з Україною. Діяльність Держстандарту в галузі міжнародної стандартизації була схвалена 20-ю Генеральною асамблеєю ISO (20 - 24 вересня 1997 р., м.Женева, Швейцарія). Керівництво ІЕС теж відзначило, що за результатами роботи Держстандарту Україна посяде одне з провідних місць в IEC.

Національні стандарти державної системи стандартизації України, якими встановлюються вимоги щодо організації робіт зі стандартизації, порядку розробки, узгодження, затвердження та впровадження стандартів і технічних умов, гармонізовані з вимогами ISO та ІЕС.

 

 

Використанні джерела:

1. Скрипчук П. М. Організаційно-економічні основи стимулювання розвитку метрології, стандартизації та сертифікації // Економіка та держава. – 2008. - №10. – С. 43-46.

2. Цициліано О, Гавриленко С, Коваленко С., Зовнішні та внутрішні чинники впливу на систему технічного регулювання та споживчої політики // Стандартизація сертифікація якість . – 2008. - №3. – С. 5-11.

 

2

Сейчас читают про: