double arrow

Статистичних матеріалів


Статистика

 

 

Методичні вказівки

щодо виконання індивідуального завдання з дисципліни

 

для студентів денної форми навчання

 

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво”

напрям підготовки 6.030503 „Міжнародна економіка”

 

Укладач ст.викладач Тюріна Д.М.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри

Протокол

від 06.09.10 № 2

 


 

ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИБОРУ ВАРІАНТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ЗАВДАНЬ № 1- 4

 

Вибір варіанта розрахунково-аналітичних завдань здійснюється згідно табл.. 1. При цьому кожний студент обирає дві ознаки: для варіантів з 1-го по 10-й передбачається аналіз таких ознак, як розряд, заробітна плата, тарифна ставка, виробничий стаж, фактично відпрацьований час. Для варіантів з 11-го по 20-й передбачається проведення аналізу таких ознак: орендна плата за квартиру, розміщення квартири, наявність телефону, поверх, загальна площа (м2). Кожен студент розглядає дві ознаки окремо і в комбінації.

 

Таблиця 1

ВИБІР ОЗНАК ЗГІДНО ВАРІАНТУ

№ варіанта Перша ознака Друга ознака
Виробничий стаж Розряд
Виробничий стаж Заробітна плата
Виробничий стаж Тарифна ставка
Виробничий стаж Фактично відпрацьований час
Фактично відпрацьований час Розряд
Фактично відпрацьований час Заробітна плата
Фактично відпрацьований час Тарифна ставка
Розряд Заробітна плата
Розряд Тарифна ставка
Заробітна плата Тарифна ставка
Місце розташування квартири Орендна плата за квартиру
Місце розташування квартири Наявність телефону
Місце розташування квартири Поверх
Місце розташування квартири Загальна площа, м2
Поверх Орендна плата за квартиру
Поверх Наявність телефону
Поверх Загальна площа, м2
Наявність телефону Орендна плата за квартиру
Наявність телефону Загальна площа, м2
Загальна площа, м2 Орендна плата за квартиру

 

 

Розрахунково-аналітичне завдання № 1

Зведення та групування

статистичних матеріалів

Мета роботи: Навчитися систематизувати первинну інформацію, використовуючи методи зведення та групування статистичних даних.

 

Завдання: 1. Згрупувати дані, наведені в табл. 2 (для варіантів 1-10) або табл. 3 (для варіантів 11-20), використовуючи прості та комбіновані групування.

2. Зробити висновки про характер розподілу досліджуваних ознак та взаємозв’язки між ними.

 

Методичні вказівки до виконання

розрахунково-аналітичного завдання № 1

При вирішенні завдань групування даних за однією ознакою необхідно використовувати просте групування, за двома ознаками – комбіноване групування.
За умови дослідження атрибутивної ознаки або дискретної з невеликою кількістю варіантів визначається за принципом зручності – груп може бути стільки, скільки існує варіантів досліджуваної ознаки. У випадку, якщо досліджується неперервна ознака або дискретна з великою кількістю варіантів, кількість груп та величину інтервалу групування слід визначати відповідно за формулами:

 

m=1+3.322*lg n=1+1.441ln n; (1)

 

(2)

 

де m – кількість груп; n – кількість одиниць у сукупності.

При розрахунках необхідно зважати на те, що механічне використання формули (1) для визначення кількості груп може дати незадовільні результати. Її доцільно застосовувати лише тоді, коли досліджувана сукупність досить велика і зміна ознаки, що вивчається, має порівняно рівномірний характер.

 

Таблиця 2

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7