double arrow

Розрахунок параметрів, що характеризують цикл і роботу ДВЗ

Під час розрахунку визначають середній індикаторний тиск розрахункового і спражнього циклів, індикаторні ККД ηі і питому витрату палива gі, ефективні ККД ηе і питому витрату палива gе, середній ефективний тиск .

1. Середній індикаторний тиск розрахункового циклу двигуна, МПа:

 

бензинового

(39)

 

дизельного

(40)

 

Наступні формули є спільними для розрахунку бензинових і дизельних двигунів.

 

2. Середній індикаторний тиск справжнього циклу двигуна, МПа:

 

(41)

 

де φ – коефіцієнт скруглення індикаторної діаграми(табл.2);

- насосні втрати у чотиритактних двигунах.

 

(42)

 

де - беруть з (табл.2);

3. Індикаторний ККД:

 

(43)

 

4. Індикаторна питома витрата палива, г/(кВт х год):

 

(44)

 

5. Середній ефективний тиск газів, МПа:

 

(45)

 

де ηм- механічний ККД (табл.2).

 

6. Ефективний ККД:

 

(46)

 

7. Ефективна питома витрата палива, г/(кВт х год):

 

(47)

 


Сейчас читают про: