double arrow

ТЕМА 5. КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ


План заняття

5.1. Економічна ефективність інноваційних заходів, спрямованих на зниження витрат на виробництво продукції.

5.2. Економічна ефективність інноваційних заходів з підвищення якості продукції

5.3. Економічна ефективність капіталомістких (інвестиційних) інноваційних проектів з урахуванням фактору часу (динамічна модель)

Основні поняття теми

Принципи оцінювання економічної ефективності інноваційних проектів. Розрахунок річного економічного ефекту в разі застосування нових технологічних процесів, механізації та автоматизації виробництва, способів організації виробництва і праці, що забезпечують економію виробничих ресурсів при випуску однієї і тієї ж продукції. Розрахунок річного економічного ефектів разі застосування інноваційних заходів з підвищення якості продукції. Розрахунок чистого приведеного доходу, дисконтованого індексу прибутковості, дисконтованого періоду окупності та внутрішньої норми прибутковості.

 


Сейчас читают про: