double arrow

Як розрізняється бюджетний дефіцит відповідно до форм прояву?


а) активний , пасивний;

б) вимушений, свідомий;

в) відкритий, прихований;

г) негативний, позитивний.

 

5.За критерієм визначення складових частин бюджетного дефіциту виділяють:

а) активний , пасивний;

б) стійкий, тимчасовий;

в) фактичний, структурний, циклічний;

 

6. За напрямом дефіцитного фінансування бюджетні дефіцити розрізняють як:

а) активний і пасивний;

б) стійкий, тимчасовий;

в) фактичний, структурний, циклічний;

г) негативний, позитивний;

 

7. За причинами виникнення бюджетний дефіцит буває:

а) активний і пасивний;

б) вимушений і свідомий.

в) фактичний, структурний, циклічний;

г) негативний, позитивний;

 

8.Затвердження бюджетів районів у містах відноситься до повноважень:

а) міської ради

б)районної в місті ради;

в) обласної ради;

г) всі відповіді невірні.

 

Змістовий модуль 2Система доходів і видатків бюджету

Семінарське заняття № 5

Тема 5 Система доходів бюджету

План заняття

1. Економічна сутність доходів бюджету

2. Склад та структура доходів Державного бюджету України.

3. Доходи місцевих бюджетів, принципи їх формування.

4. Методика прогнозування доходів місцевих бюджетів.

5. Класифікація доходів бюджетів.

 

Мета заняття: Поглибити, систематизувати та узагальнити знання студентів про сутність, склад доходів державного та місцевих бюджетів, їх класифікацію, критерії розмежування між бюджетами.

 

Завдання:

1. Дайте обґрунтування економічного змісту доходів бюджетів.

2. Охарактеризуйте класифікацію доходів бюджетів.

3. Який нормативний акт визначає склад доходів державного бюджету?

4. Визначте основні тенденції динаміки і структури доходів Державного бюджету України за роки незалежності.

5. Основні засади збільшення ресурсу місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України.

Розв’язати тести:

1. Згідно з бюджетною класифікацією доходів ПДВ належить до:

а) податкових надходжень;

б) неподаткових надходжень;

в) доходів від операцій з капіталом;

г) державних цільових фондів;

д) офіційних трансфертів.

 

2. Згідно з бюджетною класифікацією доходів кошти, одержані сільськими, селищними та міськими бюджетами від органів державного управління, належать до:

а) податкових надходжень;

б) неподаткових надходжень;

в) доходів від операцій з капіталом;

г) державних цільових фондів;

д) офіційних трансфертів.

Який з названих обов’язкових платежів належить до місцевих податків і зборів?

а) земельний податок з юридичних осіб;

б) комунальний податок;

в) податок на доходи фізичних осіб;

г) податок з власників транспортних засобів;

д) податок на майно.

 

4. Основним джерелом доходів бюджету є:

а) національний дохід;

б) валовий внутрішній продукт;

в) особисті доходи;

г) прибуток підприємств;

д) чистий внутрішній продукт.

 

Яким чином поділяються відповідно до джерел доходи бюджету, що мають вигляд офіційних трансфертів?

а) поточні та капітальні офіційні трансферти;

б) натуральні та грошові трансферти;

в) дотації та субвенції, одержані з Державного бюджету України, з недержавних джерел, з-за кордону;

г) від органів державного управління; від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій.

 

Семінарське заняття № 6

Тема 6 Система видатків бюджету

План заняття

1. Класифікація видатків бюджетів.

2. Розмежування видатків між бюджетами, критерії розмежування.

3. Видатки Державного бюджету України: зміст, класифікація, динаміка.

4. Склад, структура видатків місцевих бюджетів.

5. Роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб соціально- економічного розвитку.

 

Мета заняття: Поглибити, систематизувати та узагальнити знання студентів про сутність, склад видатків державного та місцевих бюджетів, їх класифікацію, критерії розмежування між бюджетами.

 

Завдання:

1. Проаналізуйте склад i структуру видатків Державного бюджету України. Якi зміни сталися в складі видатків бюджету порівняно з минулим роком?

2. Розкажіть про призначення резервного фонду бюджету.

3. Оптимізація видатків бюджетів.

Розв’язати тести:


Сейчас читают про: