double arrow

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Казки, легенди, пісні — це види (жанри):
А музичного мистецтва;
Б живопису;
В кіно;
Г фольклору;
Д театру.

2. У якій казці протиставляється мудрість, кмітливість, винахідливість простих людей і пихатість, жадібність, духовна убогість користолюбців?
А «Названий батько»;
Б «Мудра дівчина»;
В «Про правду і кривду»;
Г «Кирило Кожум’яка»;
Д «Як заєць ошукав ведмедя».

3. У якій казці проста дівчина виявилася мудрішою від пана?
А «Як заєць ошукав ведмедя»;
Б «Кирило Кожум’яка»;
В «Названий батько»;
Г «Мудра дівчина»;
Д «Про правду і кривду».

4. Яким жанром є «Боротьба з ординцями», «Шевченко на Хортиці»?
А народними переказами;
Б народними казками;
В літературними казками;
Г народними піснями;
Д народними думами.

5. Яким жанром є «Богатирі», «Характерник Кравчина», «Як Сірко татар переміг», «Чудодійна криниця»?
А народні перекази;
Б народні легенди;
В народні казки;
Г літературні казки;
Д народні пісні.

6. Ознаками якого жанру фольклору є надприродні явища, чудодійні предмети, перевтілення?
А народного переказу;
Б народної легенди;
В народної пісні;
Г побутової казки;
Д загадки.

7. У яких піснях звучать мотиви любові матері до дитини, роздуми про майбутнє дитини, побажання, щоб дитина була здоровою, щасливою, доброю?
А у веснянках;
Б у русальних піснях;
В у жниварських піснях;
Г у колискових піснях;
Д у щедрівках.

8. Яка колядка відтворює язичницькі уявлення наших далеких предків про створення неба і землі, про єдність Всесвіту?
А «Як ще не було початку світу»;
Б «Ой рано, рано кури запіли»;
В «Були люди невірнії»;
Г «Ой пане господарю, на твоїм двору»;
Д «Ой над Дунаєм, над бережком».

9. У якій колядці є спогад про давні язичницькі вірування і протиставлення їм християнських?
А «Як ще не було початку світу»;
Б «Ой над Дунаєм, над бережком»;
В «Ой пане господарю, на твоїм двору»;
Г «Були люди невірнії»;
Д «Ой рано, рано кури запіли».

10. У якій з пісень уславлення щедрот весни є мотивом, що традиційно присутній у піснях обрядової лірики?
А «Весно, весно, що ти нам принесла?»;
Б «Ой ти, соловейку, ти ранній пташку»;
В «Ой у нашого господарика»;
Г «Ой над Дунаєм, над бережком»;
Д «Нуте, нуте до межі».

11. У якій з наведених пісень є поетичне висловлення думки про безперервну циклічність сільськогосподарських робіт на полі?
А «За сіньми та за новими»;
Б «З-за гори, з-за високої»;
В «Ой рано, рано кури запіли»;
Г «Котився віночок по полю»;
Д «Ой весна, весна».

12. Назвіть думу, в якій ідеться про те, що «татарин сидить бородатий, по горниці походжає, до татарки словами промовляє…»:
А «Дума про Марусю Богуславку»;
Б «Дума про козака Голоту»;
В «Дума про Самійла Кішку»;
Г «Дума про Івана Богуна»;
Д «Дума про Хвеська Ганджу Андибера».

13. Вкажіть назву думи, в якій так описано турецьку галеру: «трьома цвітами процвітана,.. злато-синіми киндяками пооббивана,… гарматами арештована,… турецькою білою габою покривана…»:
А «Дума про Івана Богуна»;
Б «Дума про Марусю Богуславку»;
В «Дума про козака Голоту»;
Г «Дума про Самійла Кішку»;
Д «Дума про Хвеська Ганджу Андибера».

14. Хто з персонажів дум відчуває роздвоєність: глибоку любов до рідного краю, тугу за ним, уболівання за ув’язнених співвітчизників та вірність новому життю на чужій землі?
А Самійло Кішка;
Б Маруся Богуславка;
В козак Голота;
Г Іван Богун;
Д Хвесько Ганджа Андибер.

15. У якій з народних балад розповідається про вірність січових козаків своєму народові?
А «Що сі в полі забіліло…»;
Б «Ой був в Січі старий козак»;
В «Ой чиє ж то жито, чиї ж то покоси…»;
Г «Ой у полі криниченька»;
Д «Три явори зелененькі на яр похилились».

16. Визначте жанр фольклорного твору «Ой чиє ж то жито, чиї ж то покоси…»:
А обрядова жниварська пісня;
Б історична пісня;
В дума;
Г балада;
Д колядка.

17. У якій з народних пісень висловлена віра в сили українського народу, його можливість побудувати самостійну державу?
А «Вилітали орли з-за крутої гори»;
Б «Розлилися круті бережечки»;
В «Віє вітер на долину»;
Г «Ой та зажурились стрільці січовії»;
Д «Ой ясне сонце високо сходить».

18. Яким видом народної пісні є твір «Розлилися круті бережечки»?
А зразком численних козацьких пісень;
Б історичною піснею;
В народною баладою;
Г жартівливою піснею;
Д типовим зразком рекрутських пісень.

19. У якій з пісень солдатчина трактується як велике лихо, гірше, ніж кріпацтво, поневолення людей, перетворення їх на бездушних автоматів, сліпих виконавців чужої волі?
А «Вилітали орли з-за крутої гори»;
Б «Ой та зажурились стрільці січовії»;
В «Із-за гори вітер віє»;
Г «Розлилися круті бережечки»;
Д «Віє вітер на долину».

20. Зразком якого виду фольклору є «Весілля»?
А народної драми;
Б літературної драми;
В народної балади;
Г історичної пісні;
Д жартівливої пісні.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: