double arrow

Перепишіть словосполучення, розкриваючи дужки.

Оселились (у, в) Києві, прийшов (і, й) запитав, геть­ман (і, й) запорожці, дерева (і, й) кущі, працював (у, в) вечері, (у, в) кімнаті, Іван (і, й), Марічка, сіли (у, в) автобус, час (і, й) ти.

7. Прочитайте текст, правильно вживаючи у — в, ій і підкреслюючи їх.

Наші предки

Ми (у, в)країнці. А нашими предками були слов’я­ни. Жили вони спочатку (у, в) лісах, полювали на звірів, ловили (у, в) озерах рибу. Потім стали розводити худо­бу, вирощували хліб. Навчилися (у, в)сяких ремесел. Слов’яни вірили (у, в) багатьох богів. Вірили наші пред­ки, що існують нечисті сили: лісовики, домовики, ру­салки. Слов’яни ділилися на окремі племена. Біля Києва жили поляни, а далі назад — древляни. Кожне плем’я мало свої землі (і, й) свого князя. Пізніше сло­в’янські племена згуртувались навколо Києва (і, й) утворили свою державу — Київську Русь. (За М. Грушевським)


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: