double arrow

Основні типи декоративних експозицій

3

 

Завдання 1. Користуючись додатковою літературою визначити основні типи експозицій, що створюються в ботанічних садах, надати їх короткі характеристики.

Завдання 2. Ознайомитися з основними принципами створення експозицій.

Завдання 3. Користуючись довідковою літературою з’ясувати видовий склад рослин, що використовуються в основних типах експозицій ботанічних садів.

Завдання 4. Створити проект ботанічної експозиції (дендрарій, рокарій, сад безперервного цвітіння)

Етапи роботи:

1. На місцевості виміряти об’єктивні розміри ділянки.

2. Оцінити умови зростання рослин (освітленість, температура, грунт, можливість поливу).

3. Нанести отримані розміри на план.

4. За допомогою літератури підібрати асортимент рослин, здатних до зростання в описаних умовах.

5. Нанести місця посадки рослин на виготовлені плани з урахуванням правил посадки.

6. Оформити результати дослідження у вигляді проекту. Компоненти проекту:

- пояснювальна записка

- перелік необхідних матеріалів, в тому числі посадкового матеріалу

- плани ділянок із розмірами та розміщенням посадкового матеріалу (на плоскості та в об’ємі)

 3
Сейчас читают про: