double arrow

А работа с мегалитами выглядит так

Вся история города - пришел барин на болота и с великими трудностями построил... Казалось бы, что все описано вплоть до каждого дома. А на деле все подробности опущены. С картографией города тоже многое не понятно. По культурному слою опять же есть вопросы. И все это при условии, что по области вскрыто тысячи могильников и никаких неожиданностей в них не наблюдается. Да и в редких городских археологических отчетах больших сенсаций не произошло.

Объяснять сразу все - это равносильно наплодить массу сказок. Пока приходиться разбираться с достоверностью написанной истории города. Очень много вопросов.

История и мифы 18-19 века

АЗАҚСТАН ТАРИХЫ» ПӘНІНЕН 1-АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

АСТАНА - 2013

АЗАҚСТАН ТАРИХЫ» ПӘНІНЕН 1-АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

1.Қазақстан территориясындағы тас дәуірі. Тарихқа дейінгі адамның мәдениеті.

2.Қазақстан қола дәуірінде: андронов тайпаларының мәдениеті.

3. Cақтардың саяси тарихы және материалдық, рухани мәдениеті. Сақтар - Еуразия даласының ерте көшпелілері.

4.Қазақстан территориясындағы үйсін және қаңлы мемлекеттері: мәдениеті, саяси және этникалық тарихының сипаттамасы

5. Ғұндар - Орталық Азиядағы алғашқы көшпелі империя. Халықтардың Ұлы қоныс аударуы және оның әлемдік тарихтағы орны.

6.Түрік қағанаты – алғашқы еуразиялық көшпелі империя. Алғашқы Түрік қағанаттарының саяси-әлеуметтік даму ерекшеліктері.

7.Ортағасырлық Қазақстан тарихындағы түркештер мен қарлұқтардың орны. Қазақстанның көне түріктерінің мәдениеті, діні, наным-сенімі, жазба ескерткіштері.

8.Оғыз мемлекеті және оның Еуразияның әскери-саяси тарихындағы орны.

9.Қимақ қағанатының қалыптасуы және дамуы. Ортағасырлық Қазақстан тарихындағы Қыпшақ хандығы. Евразия материгі оқиғаларындағы қыпшақтар мен қимақтардың орны.

10.Найман мен керей ұлыстары(ХІІ ғ. басы-ХІІІ ғ.).

11.Қарахан мемлекеті – Қазақстандағы алғашқы мұсылмандық түрік мемлекеті. Әскери-тайпалық және әкімшілік басқару жүйелерінің қалыптасуы.

12.Қазақстан тайпаларының номадизмге көшуі. Көшпелі өндіріс тәсілінің ерекшелігі.

13.Ортағасырлық Қазақстан қалалары. Ұлы Жібек жолы және оның мәдениеттер синкретизміндегі орны.

14.Монғол империясының құрылуы. Монғол шапқыншылығы қарсаңындағы және одан кейінгі кезеңдегі Қазақстан.

15. Алтын Орданың құрылуы: дәуір ерекшеліктері, шаруашылығы, әлеуметтік ұйымдасуы. Алтын Орда дәуірінің мәдениеті.

16. Мұсылман Ренессансы және оған Қазақстан түріктерінің қатысы.

17.Ақ Орда мемлекетінің құрылуы және өрлеуі. Қазақстан тарихындағы Ақ Орданың маңызы.

18.Моғолстан мемлекеті: құрылуы, территориясы және этникалық құрамы. Темірдің Моғолстанға жорықтары.

19.Ноғай Ордасы: этникалық, саяси тарихы, қоғамдық ұйымдасуы.

20. Көшпелі өзбек мемлекеті: этникалық құрамы, саяси тарихы.

21. XVғ. ортасындағы Қазақ хандығының құрылу себептері. Қазақ хандығының саяси үстемдігінің Шығыс Дешті – Қыпшаққа таралуы.

22. Қасым хан тұсындағы Қазақ хандығының өрлеуі. ХVІғ. басындағы Қазақ хандығының әлеуметтік-экономикалық және саяси жағдайы.

23.XVIғ. екінші жартысындағы Қазақ хандығы. Хақназар мен Тәуекел хандардың саясаты.

24.Қазақ халқы этногенезінің негізгі кезеңдері және оның этникалық құрамы. «Қазақ» этнонимі халықтың төл атауы ретінде.

25. Дәстүрлі қазақ қоғамының әлеуметтік ұйымдасуы: құрылымы, басқару және билік институттары.

Дайындаған оқытушы: Е.Зайтхан

Ответы на вопросы:


https://goo.gl/amyFR

https://goo.gl/c8Azz


Как звучит Официальная версия (упрощенный вариант):


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: