double arrow

Тема 5: Становлення зрілої національної культури. Культура романтизму. Літературна картина світу

Тема 4: Культура Бароко – першого загальноєвропейського стилю. Образотворча картина світу часів Бароко.

Тема 3: Культура Галицько-Волинської та Польсько-Литовської доби. Людина трансценденції.

1. Культурні початки української культури

а) формування Речі Посполитої та її вплив на українську культур

б) Греко-католицька унія та її значення у розвитку полемічної літератури.

2. Розвиток освіти на українських землях

а) Просвітницька діяльність братств та братських шкіл.

б) Острозька академія

в) початок книгодрукування (Іван Федоров).

3. Художня культура

а)

б)

Реферати.

Походження українського етносу та його звичаї та обряди

Література.

Культурологія. Українська і зарубіжна культура. Під ред.. М.М. Заковича. К. 2009. С.400-433

Попович М.В. Нарисі сторії культури України. К. 1998. С. 57-207

Нічик В.М.,Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (16-початок 17 ст.) К. 1990. С.21-86

Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури в 16-18 ст. К. 1996. С. 101-167

Шевнюк О.Л. Культурологія. К. 2007. С.246-247, 278-279

Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. К. 1993. С. 12-44

Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х- початок ХХ ст.). К. 1991. С. 43-74

1. Внесок Запорізької Січі у формування української нації та культури. Феномен українського бароко

а) вплив козаччини на розвиток української культури

б) Всесвітні та національні риси барочної культури;

в) Козацьке бароко або „Мазепинське” бароко.

2. Розвиток освіти в добу часів бароко

а) Освітня діяльність Петра Могили.

б) Києво-Могилянська Академія.

3. Художня культура доби бароко

а) Стиль бароко в українському малярстві: парсуна, парадний портрет, народна картина („Козак-Мамай”).

б) розвиток шкільного театру. Вертеп.

в) музична культура: Бортнянський, Березовський, Ведель.

Реферати.

Григорій Сковорода – філософ України

Архітектура часів козацького бароко

Козацькі літописи (на прикладі літописів Самовидця, Грабянки і Величка)

Доля Мазепи як культурного мецената та політичного діяча

Козацтво в літературі та фольклорі (козацькі думи та пісні)

Києво-Могилянська академія та її роль в історії української культури.

Література.

Культурологія. Українська і зарубіжна культура. Під ред.. М.М. Заковича. К. 2009. С.435-473

Шевнюк О.Л. Культурологія. К. 2007. С.279, 281

Макаров А.М. Світло українського бароко К. 1994. С. 7-69

Нічик В.М. Петро Могила в Україні. К. 1997. С. 17-34

Теорія і історія світової і вітчизняної культури. Авт. кол. На чолі з А.К. Бичко. К. 1992. С. 132-137, 142-146

Лобас В.Х., Легенький Ю.Г. Українська і зарубіжна культура. К. 1997. С. 209-212

Матвєєва Л.Л. Культурологія. К. 2005. С. 58-61

1. Романтизм як художнє явище європейської культури

а) Романтизм в літературі та музиці європейської культури

б) Романтизм як світогляд раннього Шевченка.

2. Розвиток освіти та культури даної доби

а) створення університетів (Харків, Київ, Одеса)

б) українська професійна музика: М.Лисенко, С. Гулак-Артемовський

С) Перехід до реалізму та відтворення історичних та сучасних йому реалій.

3. Художня культура за часів панування романтизму.

а) Розвиток театрального мистецтва на українських землях: діяльність Кропивницького, Саксаганського, Садовського та ін.

б) розвиток живопису: К.Трутовський, С.Васильківський, П.Левченко, М.Пимоненко.

в) Романтизм у літературі: Куліш, Квітка-Основ’яненко та інш.

Реферати.

І. П. Котляревський - визначний діяч української культури.

Т. Г. Шевченко та розбудова української культури в XIX ст.

І.Франко - видатний діяч української культури.

Реалізм та романтизм в українському живописі.

Микола Лисенко - визначний діяч музичної культури України.

Куліш і Костомаров як інший полюс ідеї

Шевченків міф України

Література

Теорія і історія світової і вітчизняної культури. Авт. кол. На чолі з А.К. Бичко. К. 1992. С. 147-151

Матвєєва Л.Л. Культурологія. К. 2005. С. 61-67

Культурологія. Українська і зарубіжна культура. Під ред.. М.М. Заковича. К. 2009. С. 474-505

Шевнюк О.Л. Культурологія. К. 2007. С.249-252

Забужко О. Шевченків міф України. К.1997. С. 11-35

Лобас В.Х., Легенький Ю.Г. Українська і зарубіжна культура. К. 1997. С. 213-231

Иваньо И. Очерк развития эстетической мысли Украины. М. 1981. С. 11-27

Шлемкевич М. Загублена українська людина. Львів. 1992С. 7-27

Котляр М., Кульчицький С.В. Шляхами віків. К. 1993. С. 100-106

Українці: народні вірування, повір я, демонологія. К. 1992. С. 25-51

Полонська - Василенко Н.В.Історія України. К. 1992. Т. 2. С. 351-394

Костомаров М. Вибране. К. 1997. С. 5-18Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: