Репортаж жазушы Адам

Хабарлама жанры

Репотаж жазушы

Задание № 9

Задание №8

Перед вами портреты ученых, которые внесли огромный вклад в развитие естественных наук и развитие общества. Напишите, каким вопросам посвящали свои научные труды трое из представленных учёных (на выбор).

Соедините имя учёного и его портрет.

1. К. А. Тимирязев

2. Н. Н. Миклухо-Маклай

3. М. В. Ломоносов

4. Ч. Дарвин

5. А. Гумбольдт

6. Г. Мендель

7. Д. И. Менделеев

8. Ж. Кювье

9. К. Лоренц

 

А) Б) В)

 

Г) Д) Е)

 

Ж) З) И)

 

Последнее задание — творческое. Почитайте в интернете (можно на сайте Государственного Дарвиновского музея http://darwin.museum.ru/_theme/darwin/?dir=voyage&more=0) о кругосветной экспедиции Чарльза Дарвина на корабле «Бигль». Путешествуя, он не только делал важные открытия, но и любовался природой, встречался с аборигенами и переживал разные приключения. Придумайте стихотворение или рассказ/сказку на тему «Приключения Дарвина во время кругосветного путешествия». Рассказ или стихотворение должны быть по объему не более 1 страницы 12 или 14 шрифтом. Оцениваем всё: интересный сюжет, грамотность и раскрытие темы.

 

• репортер

• журналист

• публицист

• жауапты хатшы

• тілші

9.«Репортаж- дамып, үнемі қозғалыста болып отыратын жанр» деген пікір кімге тиесілі

• К.Г.Бойко

• М. Кольцов

• В. Ученова

• М.Черепахов

• В:А: Гиляровский

10. Хаттың өзіндік белгісі

• адресатқа арналып жазылады

• дұрыс жауап жоқ

• барлығы дұрыс

• болмысты бейнелеу

• макет сызу

11. Журналистік қызметтің бірінші кезеңін көрсет:

• шығарманың дүниеге келуі

• болмысты бейнелеу

• макет сызу

• Кезекшілікке бару

• шығарманы аудиторияның игеруі

 

12.Журналистік шығармалардың деректік негізі не?

• факті

• ой

• пікір

• идея

• проблема

 

13. Қазақ ақпарат агентігінің алғашқы аты қалай аталады?

• ҚазТАГ

• ҚазТАСС

• ТАСС

• КирРОСТА

• ҚазАҚ

 

14.Баспасөз жанры

• Әңгіме

• пьеса

• рецензия

• баллада

• драма

• Мақала

• Есеп

• Корреспонденция

• фельетон

• очерк

16Хабарлама жанрына тән негізгі талаптардың бірі

• Талдамалылық

• Мазмұндылық

• Принциптілік

• Көркемділік

• Оперативтілік

17Өмір шындығының нақты фактілері, құбылыстары туралы дәлме-дәл тұжырымды хабарлайтын шағын әрі ыңғайлы жанр

• Мақала

• Заметка

• Есеп

• Шолу

• Корреспонденция

18Дербес тақырып қойылмай, бір айдармен (атаумен) топталып берілетін хабарлама жанрының бір түрі

• Рецензия

• Көсемсөз

• Дербес заметка

• Заметка

• тектес заметка

19Мәжілістер мен жиындардан жазылатын жанр

• Сұхбат

• Мақала

• Шолу

• Заметка

• Есеп

20Белгілі бір уақыттың ішінде болған оқиғаны ғана қамтып жазатын хабарлама жанр түрі

• бас мақала

• тіке есеп

• оперативті репортаж

• жолсапар очеркі

• дербес заметка

21Телеграфтық стильде бірнеше жол түрінде жазылатын есеп жанрының түрі

• Кеңейтілген есеп

• есептің заметка түрі

• сот залынан жазылған есеп

• спорт есебі

• тіке есеп

• Репортер

• Журналист

• Комментатор

• Тілші

• Редактор

23Газет жанрларын зерттеуші Т.Амандосовтың пікірінше: «Заманымыздың елеулі істерінің сипатын көрсететін уақыт шежіресі»

• хабарлы жанрлар

• газет

• бас мақала

• журналист

• талдамалы жанрлар

24Теориялық жайларды қозғайтын жанр

• Көсемсөз

• Рецензия

• эпистолярлық жанрлар

• мақала

• публицистика

25Газет жанрларын зерттеуші Т.Қожакеевтің пікірінше: «Хабарлы жанрдың жүрегі»

• Цифр

• Факт

• Адам

• Оқиға

• Обьект

26Мерзімді баспасөздің жалпы жұмысын көрсететін жанр

• Мақала

• Рецензия

• Корреспонценция

• Заметка

• Баспасөзге шолу

27Сұқбат жанрын өнер саласына жатқызған қаламгер

• Тауман Амандосов

• Назым Хикмет

• Темірбек Қожакеев

• Виктория Ученова

• Шыңғыс Айтматов

28Коммерциялық мақсатты көздейтін басылымдар

• Салалық басылымдар

• аудандық басылымдар

• еларалық басылымдар

• сары басылымдар

• қос тілді басылымдар

29Жаңалықты ғана хабарлап қоятын жанр

• Публицистика

• Рецензия

• мақала

• заметка

• корреспонденция

30Таяу күндерде болатын мәдени-көпшілік іс-шаралар туралы хабарлап қана қоятын заметка түрі

• Жарнама

• Аннонс

• Хабарландыру

• Афиша

• Аннотация

31Баспадан жарық көрген кітап туралы құлақтандыруды мақсат ететін заметка түрі

• шағын рецензия

• баспасөз-релиз

• Жарнама

• Аннонс

• Хабарландыру

32Әлдебір оқылған жаңа кітаптан, көрілген жаңа фильмнен,театр премьерасынан алған әсерін қысқа жаңалық түрінде жариялайтын заметка түрі

• баспасөз-релиз

• Жарнама

• Анонс

• Хабарландыру

• шағын рецензия

33Әлде бір белгілі тұлға туралы оқырманға қысқа хабар беруді мақсат ететін заметка түрі

• Шарж

• Дербес заметка

• карикатура

• достық әзіл

• блиц-портрет

34Тағам әзірлеуге, дәрілік өсімдіктерге, үй шаруаларын жүргізуге қатысты түрлі кеңестерді жинақтап басатын заметка түрі

• Анонс

• дайджест

• тектес заметка

• шағын кеңес

• аннотация

35Заметканың құрылымы болып табылатын сұрақтар тізбегі

• Қашан? Не? Қайда?

• Не? Қашан? Кайда?

• Не? Қайда? Қашан? Неге? Қалай?

• Не? Қайда? Қашан? Қалай? Неге?

• не? Қашан? Неге?

36«Оперативтілік, көкейтестілік, нақтылық, қысқалық, шынайылық» . Бұл талаптар қай жанрға тән?

• Заметка

• Репортаж

• Очерк

• Есеп

• Мақала

37Мәні жағына бір-біріне ұқсас жанрлар тізбегін табыңыз

• заметка-очерк

• есеп-хат

• фельетон –мысал

• рецензия-драма

• хабарлы корреспонденция –репортаж

40Хабарлы сұхбаттың мәнін ашатын сұрақтар тізбегін табыңыз

• Кім? Не істеді? Не болды?

• Не? Қайда? Қашан?

• Неге? Қалай? Мұның мәні неде?

• Не? Қайда? Қашан? Неге? Қалай?

• Кім? Не? Неге?

41Талдамалы сұхбаттың мәнін ашатын сұрақтар тізбегін табыңыз

• Неге? Қалай? Мұның мәні неде?

• Кім? Не істеді? Не болды?

• Не? Қайда? Қашан? Неге? Қалай?

• Кім? Не? Неге?

• Не үшін? Неге? Не себепті?

42Журналистің бір мәселе туралы бірнеше адамның пікірін тез арада білу мақсатында пайдаланатын хабарлы жанр

• Әңгімелесу

• баспасөз мәслихаты

• анкета

• блиц-сұрақ

• дөңгелек үстел басындағы басқосу

43Оқырман мен газетті тікелей байланыстыратын хабарлы жанр түрі

• Сұхбат

• Тікелей эфир

• Сұрақ-жауап

• Анекдот

• Баспасөз мәслихаты

44 Әдепкі кезде сот мәжілістерінің, парламент дебаттарының, түрлі жиналыстардың барысы туралы оқырманды хабардар етіп отыруды мақсат еткен жанр түрі

• Есеп

• шолу

• комментарий

• репортаж

• очерк

45 «Есеп» жанрының алғашқы атауы

• «Репортаж»

• «жолсапар жазбалары»

• «жолсапар заметкалары»

• «мақала»

• «очерктер»

46ХІХ ғ соңы мен ХХ басында «репортерлер королі» атанған орыс репортері

• В.Школовский

• В.Гиляровский

• Е.Прохоров

• Т.Беневоленская

• С.Гуревич

47Қазақ тапқан адамның қысқа өмірбаянымен таныстырып, жарқын бейнесін еске сақтауды мұрат тұтатын хабарлама жанрының түрі

• еске алу

• көңіл айту

• некролог (азанама)

• асқа шақыру

• мемуар

48Заметка, есеп, сұхбат, репортаж жанрларының жалпы атауы

• талдамалы жанрлар

• хабарлама жанрлар

• көркем-публицистикалық жанрлар

• сатиралық жанрлар

• эпистолярлық жанрлар

49Парламент мәжілістерінен ізі суымаған оқиғаны жазатын жанр

• Кеңейтілген есеп

• Жолжазба очерк

• хат

• тіке есеп

• шолу

50 Қазақ диаспорасы проблемаларын көбірек қозғайтын еларалық апталық газет

• «Қазақстан-Заман»

• «Ана тілі»

• «Қазақ әдебиеті»

• «Қазақ елі»

• «Дала мен қала»

51Корреспонденция, мақала, шолу, рецензия жанрларының жалпы атауы

• Көркем-публицистикалық жанрлар

• хабарлама жанрлары

• эпистолярлық жанрлар

• сатиралық жанрлар

• талдамалы жанрлар

52Баспасөздің идеялық-саяси деңгейін аңғартатын жетекші жанр

• Хат

• мақала

• корреспонденция

• баспасөзге шолу

• публицистика

53Баспасөз жанрларының теориясын зерттеуші ғалым Т.Қожакеевтің пікірінше «жауынгер жанр» болып табылатын газет

• Памфлет

• фельетон

• заметка

• бас мақала

• публицистика

54«Жас Алаш» газетінің заметкалардың топтап жариялайтын айдары

• «Ақпараттар ағыны»

• «Мезгіл»

• «Ақпарат айнасы»

• «Елден хабар»

• «Алаш -ақпарат»

55Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының мерзімді үні

• «Ана тілі»

• «Қазастан-Заман»

• «Қазақ елі»

• «Шалқар»

• «Атамекен»

56Қазақстан Жазушылар одағының үні

• «Абай»

• «Жалын»

• «Ана тілі»

• «Қазақ әдебиеті»

• «Атамекен»

57«Ана тілі» апталығы шыға бастаған мезгіл

• 1921 жылғы наурыздың 22-і

• 1991 жылғы наурыздың 22-і

• 1990 жылғы наурыздың 22-і

• 1993 жылғы мамырдың 10-ы

• 1992 жылғы сәуірдің 10-ы

58«Зерде» журналының сипаты

• ғылыми-көпшілік

• қоғамдық-саяси

• көркем-әдеби

• сатиралық

• ұлттық

59«Казахстанская правда» газетінің сипаты және редакторы

• қоғамдық-саяси, Нұртөре Жүсіп

• Тәуелсіз, Алдан Айымбетов

• ұлттық, Мұрат Әуезов

• саяси, Әуезхан Қодар

• ғылыми-көпшілік, Ермұрат Бапи

60«Парасат» журналының бұрынғы атауы

• «Қазақстан коммунисі»

• «Білім және еңбек»

• «Қазақстан пионері»

• «Халық кеңесі»

• «Мәдениет және тұрмыс»

61«Халық кеңесі» газеті шыққан жылдар

• 1992-1997

• 1994-1996

• 1993-1998

• 1990-1997

• 1991-әлі шығады

62«Ақиқат» журналының бұрынғы атауы

• «Халық кеңесі»

• «Білім және еңбек»

• «Мәдениет және тұрмыс»

• «Үгітші»

• «Қазақстан коммунисі»

63Қазақстан мұсылман әйелдері одағының үні

• «Ақ босаға»

• «Қазақстан әйелдері»

• «Ақ желкен»

• «Қыз Жібек»

• Адам Ата-Хауа Ана

64 Бас мақаланың түрі

• ағымдық

• проблемалық

• публицистік

• талдамалық

• оқиғалық

65Газет рецензиясының жазылу формасы

• насихаттық

• жалпы саясаттық

• ғылыми

• публицистік

• библиографиялық

66Түрлі жанрда құлпыртып жазуға болатын жанр түрі

• очерк

• репортаж

• заметка

• баспасөзге шолу

• рецензия

67«Кез-келген фактіні сықаққа айналдыруға болады» деген пікірдің авторы

• Т.Қожакеев

• Ү. Уайдин

• М.Әуезов

• В. Маяковский

• М.Горький

68Жалынды үндеу түрінде жазылатын жанр

• фельетон

• очерк

• памфлет

• хат

• шолу

69«Зерттеу мен әңгіме арасында жатқан жанр» М.Горкий

• мақала

• корреспонденция

• репортаж

• очерк

• фельетон

70Очерктің басты жанрлық белгісі

• суреттілік

• документтік

• оқиғалылық

• оперативтілік

• тақырыптық

71Нақты фактілер жанры

• корреспонденция

• мақала

• шолу

• очерк

• сұхбат

72Мазмұны «жалқыдан-жалпыға» қарай дамитын талдамалы жанр

• сұхбат

• корреспонденция

• рецензия

• мақала

• баспасөзге шолу

73Заметканың негізіне жататын форма

• бірнеше оқиға, бірнеше құбылыс, бірнеше нысан

• бір оқиға, бір құбылыс, бірнысан

• оқиға міндетті емес, тек нысан болса болғаны

• нысан міндетті емес, тек оқиға болса болғаны

• жауаптардың барлығы дұрыс емес

74Жиналыс туралы тұжырымды мағұлмат беретін газет есебінің түрі

• Тіке есеп

• Кеңейтілген есеп

• суреттеме есеп

• спорт есебі

• қысқа есеп

75Мәжілісте қаралған мәселе түгел көрсетіліп, баяндамашы да, сөйлеушілер де тұтастай қамтылатын есеп жанрының түрі

• кеңейтілген есеп

• тіке есеп

• суреттеме есеп

• спорт есебі

• сот мәжілісіненжазылған есеп

76ХYIII репортаж ғасырдың соңында жазудың шебері атанған орыс жазушысы

• И.Крылов

• М.Горький

• Д.Бедный

• Л.Толстой

• А.Чехов

77Корреспонденцияларын репортаж стилінде жазған орыс жазушысы

• В.Маяковский

• М.Горький

• Н.Гоголь

• Н.Некрасов

• А.Фадеев

78ХYIII ғ. соңы мен ХХ ғ басында «репортаждың да, репортердің де абыройын»жұрдай ғып» (Т.Амандосов) оның қоғамдық-әлеуметтік мәнін мүлдем жойып жіберген баспасөздегі ағым

• беллетристикалық

• символистік

• бульварлық

• реалистік

• романтизм

79 1925 жылы Мәскеудегі баспасөз үйінде баспасөз жанрларының жөнінде екі кешке созылған айтыс өткен

• бас мақала

• очерк

• памфлет

• фельетон

• репортаж

80 Белгілі бір нысанды аралау сапарынан туатын репортаж түрі

проблемалық репортаж

жол-жөнекей репортаж

оқиғалы репортаж

суреттеме репортаж

оперативті репортаж

81 Оқиға болған жерде міндетті түрде қатысу арқылы туатын жанр

заметка

корреспонденция

мақала

сұхбат

репортаж

82 «Өзгеге онша ұнай қоймаған репортер деген атты мен жарты ғасырдай құрметпен алып жүрдім» деген пікірдің авторы

М.Иманжанов

Б.Бұлқышев

В.Гиляровский

М.Кольцов

К.Смайылов

83 Шығармашылық қызметін алдымен репортерліктен бастаған әйгілі американ жазушысы

Э.Хеменгуей

Ч.Диккенс

Д.Лондон

М.Твен

Б.Шоу

84 Газеттің тапсырмасы бойынша сапарға шығып, кездейсоқ африканы ашқан репортер

Магеллан

Колумб

Стенли

Кук

Янушкевич

85 Ауызба-ауыз сөйлескен әңгімені бұлжытпай жазып алудан туатын жанр

анекдот

эссе

мысал

сұхбат

репортаж

86 Журналист өзінің кездесуге келген адамымен қандай жағдайда сұхбаттасқанын тәтпіштеп жазатын сұхбат түрі

сұхбат-анкета

сұхбат-әңгіме

сұхбат-суреттеме

сауалнама

сұхбаттың сұрақ-жауап түрі

87 Өмір факітлерін жинақтап, оны жан-жақты талдап зерттеудің және қорытудың нәтижесінде туатын жанр

мақала

очерк

фельетон

корреспонденцция

заметка

88 «Корреспонденция- фотосурет емес, көркем сурет» деген пікірдің авторы

М.Горький

М.Әуезов

Б.Бұлқышев

М.Калинин

М.Барманкұлов

89 Фактіні талдап, байыптап, қорытынды шығаратын оперативті жанр

мақала

корреспонденция

заметка

рецензия

шолу

90 Корреспонденция жанрын «хабарлама, суреттеме, талдамалы, сын және мәселе қоятын корреспонденциялар»

Т.Амандосов

Т.Қожакеев

М.Кольцов

В.Бекасов

В.Пельт

91 Суреттеме жанрын корреспонденцияға жатқызған ғалым

Т.Қожакеев

М.Кольцов

В.Бекасов

В.Пельт

Т.Амандосов

92 Корреспонденциянының очеркке ұқсас түрі

суреттеме корреспонденция

оперативті корреспонденция

проблемалық корреспонденция

талдамалы корреспонденция

сын кореспонденция

93 Корреспонденцияны түрлерге бөлуге қарсы ғалым

Т.Қожакеев

М.Кольцов

В.Бекасов

В.Пельт

Т. Амандосов

94 . Бүгінгі күннің күрделі әлеуметтік мәселелерін, дәуірдің негізгі міндеттерін көтеріңкі үнмен, көркем тілмен жарқын баяндайтын мақала жанрының түрі

насихаттық мақала

публицистік мақала

проблемалық мақала

жалпы мақала

ағымдық мақала

95 Ұлы Отан соғысы жылдарында публицистік мақалаларымен жауға қарсы «тас шоқпардай тиген» (Г.Мүсірепов)

Момышұлы

М.Иманжанов

Қ.Қайсенов

Ә.Шәріпов

Б.Бұлқышев

96 Заман ағынымен баспасөз беттерінен түсіп қалған газет жанры

мысал

рецензия

очерк

бас мақала

фельетон

97 Библиография формасында жазылатын баспасөз жанры

заметка

рецензия

мақала

памфлет

очерк

98 Рецензия жазудың формасы болып табылатын «библиографияның» грек тілінен аударғандағы қазақша мағынасы

реттеу

баяндау

тізу

кітап жазу

Жинақтау

99Жарыққа жаңа кітапты жұртшылыққа таныстырудың мақсат ететін рецензия түрі

мақала-рецензия

әдеби рецензия

шағын рецензия

театр рецензиясы

кеңейтілген рецензия

100Баспасөз жұмысына көмектесуді көздейтін жанр

фельетон

заметка

рецензия

шолу

Репортаж

101Белгілі бір газет – журнал материалдарының, радио, телевизия хабарларының көріну, өмір сүру формасы

баспасөз

эфир

жанр

Баспа

Кітап

102Талдамалы жанрлардың басты белгісі

баяндау

хабарлау

суреттеу

талдау

реттеу

 

103Кеңейтілген есептің салтанатты қабылдаулардан жазылатын түрі

• қысқа есеп

• төте есеп

• спорт есебі

• есептің заметке түрі

• кеңейтілген есеп

104Зерттеуші Т.Қожакеевтің жіктеуінше «баспасөз мәслихаты» жататын жанр түрі

• заметка

• шолу

• репортаж

• сұхбат

• Есеп

105 Жанр…

... газет материалдарының тілдік-стильдік жағынан түрленуі

• ... өнер шығармаларының тарихи қалыптасқан түрі

• ...шығарманың композициялық құрылымы

• ...нақтылы бір мақаланың шағын сипаттамасы

• ... белгілі бір сюжетке құрылған шығарма

106Түрлі көркемдік компаненттердің бір-біріне кірігіп, түрліше құрамда қолданылуы барысында пайда болған баспасөз шығармасының тарихи қалыптасқан түрі

• мақала

• сюжет

• жанр

• оқиға

• Құбылыс

107Бірінші орыс сыншысы

• В.Белинский

• Н.Карамзин

• Б.Егоров

• М.Бахтин

• Ю.Тынянов

108Орыс сыншысы Г. В. Белинскийдің жанры

• корреспонденция

• мысал

• пародия

• шолу

• Эссе

109Әдебиет жайлы жазылған көлемді ғылыми еңбек

• роман

• резюме

• монография

• аннотация

• Автореферат

110Хабар жанрының басты шарты

• көлемді әрі мазмұнды болуы

• тілінің қарабайыр болуы

• бір сөйлемнен аспай қысқа жазылуы

• көркем тілмен жазылуы

• көлемінің шағыны болуы

112Аннотация обьектісі

• нашар жазылған шығарма

• бір ғана шығарма, кітап

• бірнеше шығарма, кітап

• жаңа қойылым, спектакль

• Адам

 

113Кітап туралы қысқаша сипаттама

• алғы сөз

• соңғы сөз

• аннотация

• рецензия

• Кіріспе

114Зерттеуші Т. Амандосовтың пайымдауынша: «рецезияның ең шағын да қысқа түрі»

• шолу

• театр рецензиясы

• әдеби сын

• аннотация

• шығармашылық портрет

115«Еңбекте халық ауыз әдебиеті, оның жарлық түрлері талданады. Ғашықтық жырлар, батырлар жыры, ертегілер, ауыз әдебиетінің поэзиялық үлгілері жайлы сөз болады». Келтірілген мысал қай жанр түріне жатады?

• заметка

• мақала

• корреспонденция

• шолу

• Сұхбат

116Жаңа шығып жатқан кітаптармен оқырманның ұдайы таныстырып отыруды мақсат ететін газет-журнал жанры

• заметка

• мақала

• корреспонденция

• шолу

• Аннотация

117 «Сөзіңіздің жоқ жалғанны, өсегі,дауымыз жоқ барлығы да өседі. Сөз өскенмен, айтпақ ойың өспейді,мұныңызды оқырманда кешпейді» (Егемен Қазақстан, 2- сәуір, 1992.) Келтірілген мысал қай жанр түріне жатады?

• шарж

• достық әзіл

• пародия

• мысал

• сықақ өлең

118Хабаршылық, ұсынушылық қызметтерімен аннотацияға жақын жанр

• пародия

• рецензия

• заметка

• корреспонденция

• есеп

119 «Қара жамылып, қайғы жұтып тұрған кезде жазған ғой. Кейбір уәзірлері бірден бір қысқа, ойнақы емес, оқушының арбасы сөзбен жүргендей ауырланып шығарлық» ( «Айқап», № 17, 1913.). Келтірілген мысал қай жанр түріне жатады?

• заметка

• корреспонденция

• мақала

• шолу

• Рецензия

120Жаңа шыққан кітапты жақсы болса, үгіттеу, насихаттау, нашар болса, оқырмандарды сақтандыру мақсатын көздейтін жанр түрі

• баспасөзге шолу

• мақала

• фельетон

• мысал

• Рецензия

121Публицистикалық сипат алып, үгітшілік қызметі алдыңғы орынға шыққан төмендегі мысал қай жанрда жазылған туындыдан алынды?: «Жол, өнеге көрсетпек түгіл, бұл кітап Һәм өзге адамға да жарасымды емес» («Дала уалаятының газеті», № 40, 1894)

• пародия

• рецензия

• шарж

• памфлет

• фельетон

122Әдетте жаңа кітап туралы хабардан, оны талдаудан, бағалаудан, ең соңында ұсынысқа ұласатын негізгі тұжырымнан тұратын талдамалы жанр түрі

• баспасөзге шолу

• мақала

• рецензия

• хат

• Эссе

123Сипаты жағынан бір – біріне ұқсас жанрлар тізбегін көрсетіңіз

• рецензия-мақала

• сұхбат-хат

• заметка-мақала

• шарж-корреспонденция

• баспасөзге шолу –пародия

124 Қоғамдық-әлеуметтік құбылыстар мен оқиғаларды зерттеп, талдау және оларды жинақтау негізінде нақты идея мен ой-пікірді наихаттайтын немесе оларды жүзеге асыруға үн тастайтын талдамалы жанр түрі

• корреспонденция

• есеп

• рецензия

• мақала

• шолу

124Мақала…

• ... тілші мен кейіпкердің әңгімелесуі негізінде жазылады

• ... әлеуметтік ой-пікірдің негізінде жазылады

• ... жаңа шыққан кітапқа баға беру негізінде жазылады

• ... болған оқиғаны оқырманға дер кезінде жеткізу мақсатында жазылады.

• ... оқиға мен құбылысты оперативті жеткізу мақсатында жазылады

125Үлкен теориялық қағидаларға, жалпы бағыт – бағдарға байланысты жазылатын жанр

 

• памфлет

• шолу

• мақала

• корреспонденция

• публицистік полемика

126Мақала жанрына тән белгілердің бірін көрсетіңіз

• қысқалық, нақтылық, оперативтілік

• библиографиялық стильде жазылуы

• телеграфтық стильде жазылуы

• авторлық пікірдің, түйіннің, ұсыныстың бірінші қатарда тұруы

• тілші мен кейіпкер арасындағы әңгіменің барысында жазылуы

127Корреспонденцияныә талдау болмайтын жанрлық тобы

• талдама корреспонденциялар

• жағымды корреспонденциялар

• хабарлама корреспонденциялар

• сын корреспонденциялар

• оперативті корреспонденциялар

128Ойды жалпыдан жалқыға қарай өрбітетін жанр

• мақала

• корреспонденция

• сұхбат

• шолу

• рецензия

129 Ойды жалқыдан жалпыға қарай өрбітетін жанр

• сұхбат

• мақала

• есеп

• корреспонденция

• Заметка

130«Публицистика» латын тілінен қазақшаға аударғандағы мағынасы

• «жалынды үндеу»

• «дәуір үні»

• «қоғамдық пікір»

• «үгітші»

• «жұртшылық үшін жария айтылатын пікір»

131Әрі көркем, әрі публицистикалық жанр

• суреттеме

• сұхбат

• очерк

• фельетон

• репортаж

132Очерк атаулының бәрінде автор-екінші кейіпкер. Автордың бірінші кейіпкерге айналатын очерк жанрының түрі

• портреттік очерк

• оқиғалы очерк

• жолсапар очерк

• проблемалық очерк

• публцистикалық очерк

133Фотожурналистиканың төл жанры

• фотокарикатура

• фотошарж

• фотосұхбат

• фотоәңгімелесу

• Фоторепортаж

134Бірнеше фотосуреттерді құрастыру нәтижесінде пайда болатын фотожанр түрі

• фотоколлаж

• фотопортрет

• фотомонтаж

• фотохабар

• фотоэтюд

135Табиғат тылсымдарын сыр ететін фотожанр түрі

• фотоколлаж

• фотоочерк

• фотопортрет

• фотопейсаж

• фотоэтюд

 

136«Елім саған айтамын, Елбасы сен тыңда» деген айдармен жарияланған хаттардың авторлары

• Кекілбаев-Шаханов

• Смайылов-Мұртаза

• Кенжалин-Құлкенов

• Исабеков-Найманбаев

• Тілеухан- Медетбек

137Бір бетке арналған бірнеше материалдарға қойылатын ортақ тақырып

• Айдар

• шапка

• аншлаг

• колантитул

• шмуцтитул

138Жазушы М. Горький фактіні…

• … тауыққа теңеген

• ...жүгірген аңға теңеген

• ... аққан суға теңеген

• ... шашылған жұлдызға теңеген

• ... жүрдек поездға теңеген

139Публицистика және беллетристика элементтері қатар кездесетін жанр

• саяси мақала

• рецензия

• эссе

• очерк

• портрет

140«Егемен Қазақстан» шыға бастаған мерзім

• 1920 жылғы 28 маусым

• 1919 жылға 17 желтоқсан

• 1922 жылғы 5 мамыр

• 1936 жылғы 10 мамыр

• 1940 жылғы 8 шілде

141«Егемен Қазақстан » газетінің сатира жанрында жазылған материалдарды топтап басатын арнаулы беті

• «Сүзеген сөз»

• «Жұдырық»

• «Сөз сойыл»

• «Қожанасыр қоржыны»

• «Алдардың ала дорбасы»

142Қоғам өміріндегі, ел тіргілігіндегі әлеуметтік мән-маңызы бар өзгеріс, жаңалықтардың жұртқа лезде жеткізіп, жедел хабардар ететін жанрлар топтамасы

• талдамалы жанрлар

• публицистикалық жанрлар

• сатиралық жанрлар

• хабарлама жанрлар

• көркем-публицистикалық жанрлар

142Ауқымы жағынан шағын масштабтағы, уақыты жағынан қысқа аралықты жеке, нақты бір болмыс, құбылысты түйіп хабарлап, шағын ғана мағұлмат беріп қоя салатын жанрлар топтамасы

• талдамалы жанрлар

• эпистолярлық жанрлар

• хабарлама жанрлар

• көркем-публицистикалық жанрлар

• сатиралық жанрлар

143Тақырыпқа қатысты фактіні қамтып, материалға арқау етіп отырған оқиға, фактілерге кең талдау жасайтын жанрлар топтамасы

• хабарлама жанрлар

• эпистолярлық жанрлар

• публицистикалық жанрлар

• талдамалы жанрлар

• комедиялық жанрлар

144Бір ғана немесе 2-3-газеттегі нақты бір мәселе, тақырыптың жазылу жай сөз болатын шолудың бір түрі

• тақырыптық шолу

• жалпы шолу

• топтама шолулар

• «Құлаққағыс»

• «Газет тақырыбына»

145Жеке бір газет-журналдың белгілі бір уақыт аралығындағы бүкіл жұмысына баға беру үшін жазылатын шолудың түр

• топтама шолулар

• тақырыптық шолулар

• «Соңғы поштадан»

• жалпы шолулар

• «газет бастамасымен»

146Публицистика деген сөздің шығу төркіні

• қоғамдық

• ортақ

• жүйелілік

• іздену

• көркемдік

147 80 жылдары кең қолданылған жанр

• сұхбат және репортаж

• заметка

• мақала

• очерк

• фельетон

148 «Жанрлық саралаудың үлкен мәні бар. Бұл белгілі бір болмыс- құбылысты, оқиға фактісін жазып, суреттеп, айтып берудің тиімді түрін таңдауға мүмкіндік береді, публицистке оперативті болуға, аудитория тұщымын, ерекшелігін ескеруге, туынды ықпалдылығын арттыруға жағдай жасайды»,- деп кім айтқан

Т. Қожакеев

З. Қабдолов

Б. Кенжебаев

О. Бөкеев

С. Торайғыров

149Жарнаманың басты қызметке айналуына себепкер болған фактор?

Газеттер

Журналдар

Құрылтайшылар

Корпорациялар

Ұлттық рынок

150 «Ақ сөйле» қай газеттің айдары

«Айқын»

«Жас Алаш»

«Алматы Ақшамы»

«Түркістан»

«Қазақ әдебиеті»


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  double arrow
Сейчас читают про: