double arrow

Эссе жанры

Психологияға бұғып жатқан эмоцияға мұң мен трагедияға құрылған

Әңгімеге құрылған

Логика мен сезімге

Білімділік

Даралық

152Типтес, салалас газеттердің бәріне тән жетістіктері мен кемшіліктерін ашып, оларға ақыл-кеңес беру үшін жазылатын шолудың түрі

жалпы шолулар

«Құлаққағыс»

тақырыптық шолулар

топтама шолулар

«Соңғы почтадан»

153Бір немесе бірнеше газет-журналдағы қажетті, маңызды мәселе көтерген қызықты материалдардың мазмұны хабарланатын шолудың түрі

тақырыптық шолулар

жалпы шолулар

топтама ақпараттық шолулар

«Газет бастамасымен»

«Соңғы почтадан

154КазТАГ – тың қазіргі атауы

«ҚазААГ»

«Қазақстан тудей»

«ҚазАқпарат»

«Қазбаспасөз»

«Еуразияпресс»

155«ҚазАқпараттың» бұрынғы атауы

• «ТАСС»

• «ҚазТАГ»

• «Союзпечать»

• «ИТАР-ТАСС»

• «Қазақстан тудей»

156Баспасөздің төл жанры

• рецензия

• эссе

• хат

• репортаж

• пародия

157Баспасөдің төл жанры

• эссе

• суреттеме

• есеп

• эпиграмма

• корреспонденция

158Теледидардың төл жанры

• телеочерк

• телсұхбат

• ток-шоу

• телерепортаж

• телеспектакль

159Радионың төл жанры

• радиошолу

• радиокомпазиция

• радиосұхбат

• радиокомментартй

• радиорепортаж

160Радиогазеттің тұңғыш нөмірі шыққын мерзім

• 1924жыл, 23 қараша

• 1925 жыл,7 қараша

• 1959 жыл, 12 сәуір

• 1932 жыл, 3 тамыз

• 1927 жыл, 21 наурыз

161Бұқаралық ақпараттық құралдарының барлығына тін ортақ белгі

• эмоциялық әсерлілігі

• жаппай қамтушылығы

• аудиторияның бірыңғайлығы

• сөз, дыбыс, саз, бейненің қатар қолданылуы

• мерзімділігі

162Халықтың түрлі таптарын белгілі бір көзқарасқа тартуды көздейтін БАҚ-тың қызметі

• индуктивті қызмет

• дедуктивті қызмет

• қатынастық қызмет

• интегративті қызмет

• эстетикалық қызмет

163Қоғам дамуының әр кезеңінде мазмұнын қарай өзгеріп отыратын ақпарат құралдарының қызметі

• ұйымдастырушылық қызмет

• қатынастық қызмет

• ақпараттық қызмет

• эстетикалық қызмет

• хабарлаушылық қызмет

164Баспасөздің, радионың және теледидардың өзіндік ерекшеліктерін жан-жақты қарастыруға мүмкіндік беретін позициялардың бірі

• жаппай қамтушылық

• эмоциялық әсерлілік

• дыбыс пен сазды қатар пайдалану мүмкіндігі

• дыбыс пен көріністі қатар пайдалану мүмкіншілігі

• хабарды пайдалану ерекшелігі

165Эпистолярлық жанрды жазылған материал қай жанр топтамасына жатады?

• Кеңсе іс-қағаздары

• Жанрға жатпайды

• Талдамалы жанр

• Көркем мәтін

• Дәуір үні

166«Әрі қилы хабарлар» қай газеттің айдары

• “Түркістан уалаяты”

• “Дала уәлаяты”

• “Қазақ”

• “Ана тілі”

• “Айқын”

167 «Ер тарихы- ел тарихы» деген үндеу сөздер газеттің алғашқы бетінде жазылып жүр?

• Жас алаш

• Ана тілі

• Қазақ батырлары

• Егемен Қазақстан

• Түркістан

168Жас алаш газеті қай кезден бастап шығады?

• 1919 жыл 17 желтоқсан

• 1921 жыл 22 наурыз

• 1991 жыл 25 қазан

• 1934 жыл 10 қаңтар

• 1922 жыл 21 наурыз

169Бұқаралық ақпарат құралдарының кейінгі пайда болғаны қайсы?

• Журналдар

• Теледидар

• Радио

• Ақпарат агенттіктері

• Газеттер

170Журналистика дегеніміз не?

• Радиохабар тарататын ұйым

• Қызмет түрі

• Қоғамда ақпарат тарататын мемлекеттік құрылым

• Газет шығаратын мемлекеттік мекемелер

• Мерзімді басылымның тиражын редактор белгілейді

171Қазақ ғалымдарының арасында көсемсөздің (публицистиканың) анықтамасын берген кім?

• Ахмет Байтұрсынов

• Тауман Амандосов

• Бейсенбай Кенжебаев

• Құдайберген Жұбанов

• Телжан Шонанов

171Журналистика функцияларының ішінде жұртшылықтың эстетикалық талғамын қалыптастыруға қызмет ететін қайсы?

• Ұйымдастырушылық

• Үгіттік

• Насихаттық

• Мәдени-реакретивтік

• Идеологиялық функция

172Журналистік қызметтің бірінші кезеңін көрсет

• Газетті беттеу

• Шығарманың дүниеге келуі

• Болмысты бейнелеу

• Макет сызу

• Кезекшілікке бару

173Журналистикаға дейінгі құбылысты атаңыз

• Кітап баспаларының пайда болуы

• Газеттердің пайда болуы

• Жазудың пайда болуы

• Журналдардың пайда болуы

• Ақпарат агенттіктерінің пайда болуы

174Журналистиканың қай принциптерінің төңірегінде қарама-қайшы пікірлер орын алып отыр?

• Гуманизм

• Партиялық

• Демократиялығы

• Халықтығы

• Объективтілік

175Мыналардың арасынан баспасөз бостандығының бір аспектісін (қырын) тап:

• Әлеуметтік-тарихи

• Өндірістік

• Шығармашылық

• Саяси

• Қаражаттық

176 «Баспасөз бостандығы» ұғымы төмендегі тұжырымдардың қайсысымен тығыз байланысқан?

• Кездейсоқтық

• Себеп-салдар

• Мазмұн мен пішін

• Жауапкершілік

• Мен

177«Баспасөз және басқа бұқаралық ақпарат құралдары ерікті» деген тұжырым қай құжатта жазылған

• Қазақстан Республикасының Конституциясы

• Қазақстан Республикасының баспасөз туралы Заңы

• Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі

• Қазақстанның тәуелсіздік Деклорациясы

• Адам құқықтары мен бостандықтарының Деклорациясы

178 «Жолданбаған 27 хат» кітабының авторы

• Ш.Мұртаза

• М.Шаханов

• Ә.Кекілбаев

• К.Смайылов

• Ж.Кенжалин

179Жанрды түрі жағынан емес, мазмұны жағына зерттеуді ұсынған ғалымды атаңыз

• Т.Кожакеев

• Т.Амандосов

• Б.Кенжебаев

• К.Хамзин

• Б.Жақып

180Әлеуметтік жанрлар тобына жататындар жанр тізбегін көрсетіңіз

• заметка, есеп, репортаж

• очерк, әңгіме, суреттеме

• рейтинг, мониторинг,анкета

• мақала, корреспонденция, эссе

• роман, проза, поззия

181К.Смайыловтың «Қазақстан. ХХІ ғасыр» атты мақаласы қай газетте жарияланды?

• «Егемен Қазақстан» газеті

• «Жас алаш» газеті

• «Ұлан» газеті

• «Айқын» газеті

• «Қазақ әдебиеті» газеті

182 «Жанр дегеніміз- белгілі бір газет-журнал материалдарының, радио, телевизия хабарының көріну, өмір сүру формасы» деген пікір авторы

• Б.Жақып

• К.Хамзин

• Т.Амандосов

• Т.Қожакеев

• Б.Кенжебаев


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: