double arrow

Видання Одеського археологічного музею

Співробітники одеського археологічного музею

Каталогізації експонатів з музейної колекції

Призвіще, ім’я по батькові автора роботи Назва роботи, розмір Техніка виконання Відзнаки (конкурсні номінації) Приналежність музею (серійний або порядковий номер)
Пам’ятки стародавнього Єгипту Пам’ятки стародавньої греції Стародавня історія Пам’ятки північно-захыдного причорномор’я Конус для поховання Нове царство. 18 Династія. Середина ІІ тис. до н.е. Жіноча магічна статуетка 3 тис. до н.е. Статуетка Імхотепа 1 тис. до н.е. Статуетка Осиріса 7-6 ст. до н.е. Судина для пахощів у вигляді фігурки Беса. Греко-римський період Статуетка цариці. Птолемєєйська династія. 1 вік до н.е. Прилад для туалетного приладдя. Нове царство, 18 династія. Середина 2 тис. до н.е. Саркофаг «Співачка Амона» - Несі-Мут. Лівійський період. 9 ст. до н.е. Статуетка богині 14-12 ст. до н.е. Псевдо амфора 14-12 ст. до н.е. Лекана геометричного стилю 7 ст. до. н. е. Червоно фігурна амфора. Перша чверть 5 ст. до н.е. Червонофігурна амфора. Третя четверть 6 ст. до н.е. Жіноча статуетка 3 ст. до н.е. Скульптурний портрет чоловіка. Перша половина 1ст. до н.е. Скульптурний портрет молодої людини. Перша половина 1ст. н.е. Скульптурний портрет філософа 2 вік н.е. Голова чоловіка 2-3 ст. н.е. Червонофігу- рний кратер. Друга половина 5 ст. до н.е. Статуетка Лора 1 ст. до н.е. Червонофігурна ситула. Середина 4 ст. до н.е. Червоно-фігу- рний кратер. Друга половина 5 ст. до н.е. Червонофігурна лекана. Третя чверть 4 ст. до н.е. Відпочиваючий геракл 1-2 ст. н.е. Рітон. Третя чверть 4 ст до н.е. Амфора 6 ст. до н.е. Статуетка. Жінка, що сидить на стільчику-троні. Алабаста. 4ст. до н.е. Судина із зображенням змії. Середина 4 ст. до н.е. Ойнохоя. 5 ст. до н.е. Судина з фігурками людей і тварин. 1-2 ст. н.е. Модель скіфського твоза. 4-3 ст. до н.е. Антропомо- Рфна статуетка Перша половина 3 ст. до н.е. Золота дворучна чаша 15-12 ст. до н.е. Розписні сосуди. Прша половина 3 ст. до н.е Різблення на камені Різблення з каменю Лиття з металу Різблення з каменю Різблення з каменю Різблення з каменю Різблнння з каменю Різзблення з каменю Статуетка з глини Кераміка Виріб з глини Кераміка Кераміка Глиняна статуетка Глина Глина Мармур Кераміка Виріб з міді Кераміка Кераміка Кераміка Виріб з міді Кераміка Кераміка Різбленя з каменя Кераміка Виріб з бронзи Кераміка Бронза Виріб з глини Статуетка з глини Золото Посуд із глини    
Відділ Співробітники Посада
  Експонування археологічних пам'яток Наукової обробки та збереження фондів Нумізматики Екскурсійні роботи Бруяко Игорь Викторович Охотников Сергей Борисович Секерская Наталія Михайлівна Петренко Владислав Григорович Малюкевич Олександр Евгенієвич Черниенко Юрий Андреевич Крисилова Галина Федорівна Кожухар Валентин Констянтинович Полищук Людмила Юрьевна Коцура Александра Геннадиевн Колесниченко Анжелика Николаевна Мельникова Екатерина Сергеевна Денисюк Владимир Леонидович Бербек Юрий Георгиевич Редина Евгения Федоровна Корпусова Ирина Владимировна Кокоржицкая Татьяна Николаевна Носова Людмила Валентинівна Карасева Евгения Борисовна Полесина Татьяна Ивановна Калашникова Наталья Владимировна директор музея, доктор исторических наук заместитель директора по науке, кандидат исторических наук старший научный працівник, кандидат історичних наук науковий співробітник науковий співробітник мол. науковий співробітник мол. науковий працівник лаборант старший науковий працівник мол.науковий працівник лаборант лаборант лаборант лаборант старший науковий співробітник молодший науковий співробітник молодший науковий співробітник молодший науковий співробітник зав. віділом методист экскурсовод

1 Записки Одеського археологічного товариства. - Т.1 (34) - Одеса, 1960 - 43,5 уч -. Изд. л. (Ред. М.С.Сініцін)

2 Борисковский П.І., Красковський В.І. Пам'ятники найдавнішої культури Північно-Західного Причорномор'я. - Одеса. 1961 року. - 2,5 д.а. (Ред. С.Н. Бібіков).

3 Шелов Д.Б. Стародавнє місто Танаїс. - Одеса. 1961 року. - 2,5 д.а. (Ред. А.Г. Сальников).

4 Ангелів Г. Народні музеї. - Одеса. 1962 року. - 4,8 уч.ізд.л. (Отв.ред. М.С. Синіцин).

5 Ангелів Г. Краєзнавство я громадскiсь. Одеса. 1963 року. - 6 уч. - Ізд.л. (Вiдп. ред. М.С. Синицин).

6 Ангелів Г. Традіцiї віховують. Одеса. 1967 року. - 5. 92 уч. - Ізд.л.

7 Записки Одеського Археологічного товариства. Т.II (35 - Одеса, 1967 -. 39. Уч.-ізд.л. (Отв.ред М.І. Синіцин)

8150 років Одеському археологічному музею. АН УРСР. Тези доповідей ювілейної конференції. - Київ, 1975. - 12,25 д.а. (Отв.ред. П.О.Каришковскій).

9 Північно-Західне Причорномор'я в епоху первісно-общинного ладу. - Київ, 1980. - 9,46 уч.ізд.л. (Отв.ред. В.Н. Станко).

10150 років Одеському товариству історії та старожитностей 1839-1989. Тези доповідей. - Одеса, 1989 рік. - 3,0 ізд.л. (Отв.ред. В.Н. Станко).

11 Проблеми та Iсторiї археологiї давнього населення Української РСР. Тези доповiдей XV республiканської конференцiї. - Київ, 1989. - 18,5 уч.-ізд.л. (Отв.ред П.П. Толочко.).

12 Гудкова А.В., Мисливців С.Б., Суботін Л.В., Черняков І.Т. Археологічні пам'ятки Одеської області. Довідник. - Одеса, 1991 рік. 12 д.а. (Отв.за випуск В.М. Кожокару).

13 Стародавнє Причорномор'я. II читання пам'яті професора П.О. Каришковського. Тези доповідей ювілейної конференції. - Одеса, 1991 рік. - 7 уч.ізд.л. (Отв.ред. А.Г. Загинайло).

14 Історія та археологія Нижнього Подунав'я. Матеріали II науково-практичної конференції. - Рені. 1991 року. - 4п.л. (Отвюред. А.В. Гудкова).

15 Стародавнє Причорномор'я. Ксоани. Одеса, 1993 рік. - 9,25 уч.-вид. л. (Отв.ред. С.Б. Мисливців).

16 Північно-Західне Причорномор'я. Ритми культурогенезу. Тези доповідей семінару. - Одеса, 1992 рік. - 4,5 д.а. (Отв.ред. В.П. Ванчугов).

17 Левіна Е.А. Античні світильники Одеського археологічного музею. (I-IV ст. Н.е.). - Одеса, 1992 рік. - 6,75 д.а. (Отв.ред. Е.Л. Самойлова).

18 Стародавнє Причорномор'я. Ксоани. - Одеса, 1994 рік. - 17,5 д.а. (Отв.ред. С.Б. Мисливців).

19 Проблеми історії та археології Нижнього Подністров'я. Тези доповіді наукової конференції - Білгород-Дністровський, 1995. - 6 д.а. (Отв.ред. С.Б. Мисливців).

20 Стародавнє Причорномор'я. III читання пам'яті професора П.О. Каришковського. - Одеса, 1996 рік. - 7п.л. (Отв.ред. В.Н. Станко).

21 Ніконій і античний світ Північного Причорномор'я. - Одеса, 1997 рік. - 19,9 усл.п.л. (Отв.ред. С.Б. Мисливців).

22 Стародавнє Причорномор'я. IV читання пам'яті професора Петра Осиповича Каришковського. - Одеса, 1998 рік. - 7 д.а. (Гл.ред. В.Н. Станко).

23 Короткі повідомлення Одеського археологічного товариства. - Одеса, 1999 рік. - 9 д.а. (Отв.ред. С.Б. Мисливців).


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: