Калькуляционая карточка

ПП. 7.1.

Ремонт конвейерів та механізмів портальних кранів.

ПФ.С.04.ПР.О.01.01.
125-126. Технічне обслуговування та ремонт механізмів стрічкових
конвейерів.

С.В. 56. ТО і ремонт конвейерних стрічок. (1), стор. 395.

Питання для вивчення:

-конвейенрі стрічки, їх будова та використання;
- зростання довговічності використання конвейерніх стрічок;
- регулювання руху стрічки нахилом направляючого ролику;
- стиковка торців конвейерної стрічки;
- будова вулканізаційного приладу;
- вулканізований засіб з*єднання кінців конвейерної стрічки;
- робота конвейерної стрічки;

Контрольні питання:

- пояснити про конвейенрі стрічки, їх будову та використання;
- як досягти зростання довговічності використання конвейерніх стрічок?;
- як відбувається регулювання руху стрічки нахилом направляючого ролику?;
- як відбувається стиковка торців конвейерної стрічки?;
- пояснити яка будова вулканізаційного приладу?;
- як відбувається вулканізований засіб з*єднання кінців конвейерної стрічки?;
- як відбувається робота конвейерної стрічки?;

Вид учбової діяльності: - складання конспектів, аналіз вивченого
матеріалу, підготовка до опитування.

Вид контролю: - перевірка складу конспекту, фронтальне опитування,
аналіз виявлених недоліків під час вивчення теми.

С.В. 57. ТО і ремонт ланцюжних конвейерів. (1), стор. 396.

Питання для вивчення:

- будова і обслуговування ланцюгів конвейерів;
- скребкові конвейери, будова і призначення;
- пластинчасті конвейери, будова і призначення;
- робота скребкових та пластинчастих конвейерів;
- виконання ТО-1 і ТО-2 скребкових та пластинчастих конвейерів;

Контрольні питання:
- пояснити про будову і обслуговування ланцюгів конвейерів;
- пояснити про скребкові конвейери, їх будову і призначення;
- пояснити про пластинчасті конвейери, їх будову і призначення;
- як виконується робота скребкових та пластинчастих конвейерів?;
- як проводять виконання ТО-1 і ТО-2 скребкових та пластинчастих конвейерів?;

Вид учбової діяльності: - складання конспектів, аналіз вивченого
матеріалу, підготовка до опитування.

Вид контролю: - перевірка складу конспекту, фронтальне опитування,
аналіз виявлених недоліків під час вивчення теми.

ПФ.С.04.ПР.О.02.02.
127-128. Організація ТО і ремонту перевантажувальних комплексів.

С.В. 58. Основні положення То і ремонту перев. комплексів.(1),стор. 399

Питання для вивчення:

- будова і призначення спеціалізованих перевантажувальних комплексів;
- підготовка обслуговуючого персоналу комплексів;
- керування механічними комплексами;
- роль зв’язку у керуванні механічним перевантажувальним комплексом;
- захист та блокування під час роботі механічним перевантажувальним комплексом;
- охорона праці на механічному перевантажувальному комплексі;

Контрольні питання:

- пояснити, яка будова і призначення спеціалізованих перевантажувальних комплексів?;
- як відбувається підготовка обслуговуючого персоналу комплексів?;
- як відбувається керування механічними комплексами?;
- як відображується роль зв’язку у керуванні механічним перевантажувальним комплексом?;
- як відбувається захист та блокування під час роботі механічним перевантажувальним комплексом?;
- як відбувається охорона праці на механічному перевантажувальному комплексі?;

Вид учбової діяльності: - складання конспектів, аналіз вивченого
матеріалу, підготовка до опитування.

Вид контролю: - перевірка складу конспекту, фронтальне опитування,
аналіз виявлених недоліків під час вивчення теми.

С.В. 59. Експлуатація і обслуговування складскіх машин. (1), стор. 402.

Питання для вивчення:

- будова і призначення стакерів, реклаймерів, крацеркранів;
- технічне обслуговування роторних коліс цих машин;
- виконання поточних та капітальних ремонтів складських машин;
- тривалість та бо*ем поточного та капітальних ремонтів складських машин;

Контрольні питання:

- пояснити яка будова і призначення стакерів, реклаймерів, крацеркранів;
- як відбувається технічне обслуговування роторних коліс цих машин?;
- як відбувається виконання поточних та капітальних ремонтів складських машин?;
- які тривалість та бо*ем поточного та капітальних ремонтів складських машин?;

Вид учбової діяльності: - складання конспектів, аналіз вивченого
матеріалу, підготовка до опитування.

Вид контролю: - перевірка складу конспекту, фронтальне опитування,
аналіз виявлених недоліків під час вивчення теми.

С.В. 60. Експлуатація і ремонт причальних перевантажувальних машин.(1), 404.

Питання для вивчення:

- технічна експлуатація причальних навантажувальних машин;
- перевірка телескопічного та висувного пристрою під час проведення поточного ремонту причальних навантажувальних машин;
- об*ем робіт під час проведення капітального ремонту причальних навантажувальних машин;
- періодичність ремонту причальних навантажувальних машин;

Контрольні питання:

- як відбувається технічна експлуатація причальних навантажувальних машин?;
- як відбувається перевірка телескопічного та висувного пристрою під час проведення поточного ремонту причальних навантажувальних машин?;
- як визначається об*ем робіт під час проведення капітального ремонту причальних навантажувальних машин?;
- як визначається періодичність ремонту причальних навантажувальних машин?;

Вид учбової діяльності: - складання конспектів, аналіз вивченого
матеріалу, підготовка до опитування.

Вид контролю: - перевірка складу конспекту, фронтальне опитування,
аналіз виявлених недоліків під час вивчення теми.

С.В. 61. Експлуатація і ремонт вагоноопрокідувачив. (1), стор. 404.

Питання для вивчення:

- особливість використання вагонних опрокидувачів;
- що змінні перевірки колії опрокидувача;
- що змінні перевірки металоконструкції опрокидувача;
- що змінні перевірки запобіжних та автоматизованих систем опрокидувача;
- проведення То-1 і ТО-2 опрокидувача;
- періодичність проведення ремонтів опрокидувача;

Контрольні питання:

- визначити, які особливості використання вагонних опрокидувачів?;
- як виконуються що змінні перевірки колії опрокидувача?;
- як виконуються що змінні перевірки металоконструкції опрокидувача?;
- як виконуються що змінні перевірки запобіжних та автоматизованих систем опрокидувача?;
- як виконуються проведення ТО-1 і ТО-2 опрокидувача?;
- яка періодичність проведення ремонтів опрокидувача?;

Вид учбової діяльності: - складання конспектів, аналіз вивченого
матеріалу, підготовка до опитування.

Вид контролю: - перевірка складу конспекту, фронтальне опитування,
аналіз виявлених недоліків під час вивчення теми.

ПФ.С.04.ПР.О.03.01.
129-130.
Ремонт та ТО механізмів підйому портальних кранів.

С.В. 62. Норми дефектування. Металоконструкція кранів. (4), стор. 55.

Питання для вивчення:

- тріщини у зварювальних швах основної металевої конструкції;
- дефекти пакетів у болтових та клепаних з*єднаннях;
- відхилиня норм основних елементів металоконструкції кранів;
- знос шарнірних з*єднань;
- корозійне пошкодження елементів металоконструкції кранів;
- раслоювання металу несущих елементів металоконструкції кранів;
- механічне локальне і загальне пошкодження несущих елементів металоконструкції кранів;

Контрольні питання:

- визначити норми дефектів тріщини у зварювальних швах основної металевої конструкції;
- визначити норми дефектів пакетів у болтових та клепаних з*єднаннях;
- визначити норми дефектів та граничні норми використання основних елементів металоконструкції кранів;
- визначити норми дефектів, таких як знос шарнірних з*єднань;
- визначити норми дефектів, таких як корозійне пошкодження елементів металоконструкції кранів;
- визначити норми дефектів, таких як раслоювання металу несущих елементів металоконструкції кранів;
- визначити норми дефектів, таких як механічне локальне і загальне пошкодження несущих елементів металоконструкції кранів;

Вид учбової діяльності: - складання конспектів, аналіз вивченого
матеріалу, підготовка до опитування.

Вид контролю: - перевірка складу конспекту, фронтальне опитування,
аналіз виявлених недоліків під час вивчення теми.

С.В. 63. Болтові з*еднення. (4), стор. 55-56.

Питання для вивчення:

- послаблення болтових з*єднань;
- рухомість у пакеті болтових з*єднань;
- щелева роздираюча корозія у пакеті болтового з*єднання;
- тріщини і деформація болтів, пошкодження граней під ключ;
- механічний знос голівок болтів, гаєк, більш 10% від первісного розміру;
- корозійне пошкодження голівок болтів, гаєк, більш 10% первісного розміру;
- корозійне пошкодження гладкої циліндричної частини болтів;
- встановлення болтів з низької потужністю;
- зменшення моменту затяжкі болтів чим вказано у інструкції;
- зазор між з*єднанням деталей болтового пакету;

Контрольні питання:

- визначити норми дефектів, таких як послаблення болтових з*єднань;
- визначити норми дефектів, таких як рухомість у пакеті болтових з*єднань;
- визначити норми дефектів, таких як щелева роздираюча корозія у пакеті болтового з*єднання;
- визначити норми дефектів, таких як тріщини і деформація болтів, пошкодження граней під ключ;
- визначити норми дефектів, таких як механічний знос голівок болтів, гаєк, більш 10% від первісного розміру;
- визначити норми дефектів, таких як корозійне пошкодження голівок болтів, гаєк, більш 10% первісного розміру;
- визначити норми дефектів, таких як корозійне пошкодження гладкої циліндричної частини болтів;
- визначити норми дефектів, таких як встановлення болтів з низької потужністю;
- визначити норми дефектів, таких як зменшення моменту затяжкі болтів чим вказано у інструкції;
- визначити норми дефектів, таких як зазор між з*єднанням деталей болтового пакету;

Вид учбової діяльності: - складання конспектів, аналіз вивченого
матеріалу, підготовка до опитування.

Вид контролю: - перевірка складу конспекту, фронтальне опитування,
аналіз виявлених недоліків під час вивчення теми.

С.В. 64. Клепані з*єднання. (4), стор. 57.

Питання для вивчення:

- послаблення або обрив окремих клепок у пакеті;
- взаємна рухомість з*еднанних елементів клепаного пакету;
- щелева роздираюча корозія у пакеті клепаного з*єднання;
- тріщини у перемичках між отворами з*еднанних елементів клепаного з*єднання;
- механічний знос голівок клепок більш 10% від первісного розміру;
- корозійне пошкодження голівок клепок більш 10% первісного розміру;

Контрольні питання:

- визначити норми дефектів, таких як послаблення або обрив окремих клепок у пакеті;
- визначити норми дефектів, таких як взаємна рухомість з*еднанних елементів клепаного пакету;
- визначити норми дефектів, таких як щелева роздираюча корозія у пакеті клепаного з*єднання;
- визначити норми дефектів, таких як тріщини у перемичках між отворами з*еднанних елементів клепаного з*єднання;
- визначити норми дефектів, таких як механічний знос голівок клепок більш 10% від первісного розміру;
- визначити норми дефектів, таких як корозійне пошкодження голівок клепок більш 10% первісного розміру;

Вид учбової діяльності: - складання конспектів, аналіз вивченого
матеріалу, підготовка до опитування.

Вид контролю: - перевірка складу конспекту, фронтальне опитування,
аналіз виявлених недоліків під час вивчення теми.

С.В. 65. Граничні значення відхилень від норм головних елементів
металоконструкції портального крану. (4), стор. 57-62.

Питання для вивчення:

Вивчити таблицю характеру дефектів металоконструкції крана при яких потрібен ремонт, норми граничних відхилень окремих елементів металоконструкцій, вміти накреслити ескізи пошкоджень.

Контрольні питання:

Визначити та пояснити характер дефектів металоконструкції кранів;
- накреслити ескізи пошкоджень металоконструкції крана;
- визначити граничні норми відхилень конфігурації металоконструкції крана;

Вид учбової діяльності: - складання конспектів, аналіз вивченого
матеріалу, підготовка до опитування.

Вид контролю: - перевірка складу конспекту, фронтальне опитування,
аналіз виявлених недоліків під час вивчення теми.

ПФ.С.04.ПР.О.03.02.
131-132.
Ремонт і ТО механізмів вильоту стріли портальних кранів.

С.В. 66. Шарнірні з*єднання. (4), стор. 61-62.

Питання для вивчення:

- знос у шарнірах з*єднань стрілових систем кранів більш дозволенних значень чим вказано у нормативних документах;
- знос дистанційних колєц шарнірів, більш 30% їх первісних значень;
- тріщини, викрашування антифрикційних втулок;
- послаблення кріплення антифрикційних втулок у корпусі;

Контрольні питання:

- визначити норми дефектів, таких як знос у шарнірах з*єднань стрілових систем кранів більш дозволенних значень чим вказано у нормативних документах;
- визначити норми дефектів, таких як знос дистанційних колєц шарнірів, більш 30% їх первісних значень;
- визначити норми дефектів, таких як тріщини, викрашування антифрикційних втулок;
- визначити норми дефектів, таких як послаблення кріплення антифрикційних втулок у корпусі;

Вид учбової діяльності: - складання конспектів, аналіз вивченого
матеріалу, підготовка до опитування.

Вид контролю: - перевірка складу конспекту, фронтальне опитування,
аналіз виявлених недоліків під час вивчення теми.

С.В. 67. Корозійне пошкодження металоконструкції крана. (4), 63.

Питання для вивчення:

- корозія товщини металу елементів металоконструкції (стінки, полки, пояса, ребра);
- корозійні пошкодження локального та по одиночного характеру;
- загальні граничні норми пошкодження металоконструкції кранів;

Контрольні питання:

- визначити норми дефектів, таких як корозія товщини металу елементів металоконструкції (стінки, полки, пояса, ребра);
- визначити норми дефектів, таких як корозійні пошкодження локального та по одиночного характеру;
- визначити норми дефектів, таких як загальні граничні норми пошкодження металоконструкції кранів;

Вид учбової діяльності: - складання конспектів, аналіз вивченого
матеріалу, підготовка до опитування.

Вид контролю: - перевірка складу конспекту, фронтальне опитування,
аналіз виявлених недоліків під час вивчення теми.

С.В. 68. Підшипники ковзання. (4), стор. 64.

Питання для вивчення:

- збільшення зазору «втулка-ось» в наслідку зносу, більш дозволених значень, вказаних у нормативної документації;
- тріщини, викрашування антифрикційних втулок;
- послаблення кріплення антифрикційних втулок у корпусі;

Контрольні питання:

- визначити норми дефектів, таких як збільшення зазору «втулка-ось» в наслідку зносу, більш дозволених значень, вказаних у нормативної документації;
- визначити норми дефектів, таких як тріщини, викрашування антифрикційних втулок;
- визначити норми дефектів, таких як послаблення кріплення антифрикційних втулок у корпусі;

Вид учбової діяльності: - складання конспектів, аналіз вивченого
матеріалу, підготовка до опитування.

Вид контролю: - перевірка складу конспекту, фронтальне опитування,
аналіз виявлених недоліків під час вивчення теми.

С.В. 69. Підшипники каченя. (4), стор. 65.

Питання для вивчення:

- тріщини колєц, руйнування сепараторів;
- незадовільне обертання, заїдання підшипника під час обертання;
- корозія деталей підшипника каченя;
- усталосне викрашування на тілах каченя, доріжках каченя кілець підшипника;
- радіальні зазори у підшипнику;
- осеві зазори у підшипнику;
- невідповідальність натягів і зазорів у з*єднанні «вал-кільце» та «кільце-корпус»;
- рівень ударних імпульсів у підшипниковому вузлі;

Контрольні питання:

- визначити норми дефектів, таких як тріщини колєц, руйнування сепараторів;
- визначити норми дефектів, таких як незадовільне обертання, заїдання підшипника під час обертання;
- визначити норми дефектів, таких як корозія деталей підшипника каченя;
- визначити норми дефектів, таких як усталосне викрашування на тілах каченя, доріжках каченя кілець підшипника;
- визначити норми дефектів, таких як радіальні зазори у підшипнику;
- визначити норми дефектів, таких як осеві зазори у підшипнику;
- визначити норми дефектів, таких як невідповідальність натягів і зазорів у з*єднанні «вал-кільце» та «кільце-корпус»;
- визначити норми дефектів, таких як рівень ударних імпульсів у підшипниковому вузлі;

Вид учбової діяльності: - складання конспектів, аналіз вивченого
матеріалу, підготовка до опитування.

Вид контролю: - перевірка складу конспекту, фронтальне опитування,
аналіз виявлених недоліків під час вивчення теми.

С.В. 70. Вали і осі. (4), стор. 67.

Питання для вивчення:

- механічні пошкодження валів та осей;
- знос посадочного місця та поверхностей валів та осей;
- остаточні деформації від прогибів та зкручующих моментів;
- здвиги, с*м’яття, обломи шліців;
- здвиги, с*м’яття бокової поверхні шпоночних пазів;
- послаблення посадок полу муфт зубчастих коліс;

Контрольні питання:

- визначити норми дефектів, таких як механічні пошкодження валів та осей;
- визначити норми дефектів, таких як знос посадочного місця та поверхностей валів та осей;
- визначити норми дефектів, таких як остаточні деформації від прогибів та зкручующих моментів;
- визначити норми дефектів, таких як здвиги, с*м’яття, обломи шліців;
- визначити норми дефектів, таких як здвиги, с*м’яття бокової поверхні шпоночних пазів;
- визначити норми дефектів, таких як послаблення посадок полу муфт зубчастих коліс;

Вид учбової діяльності: - складання конспектів, аналіз вивченого
матеріалу, підготовка до опитування.

Вид контролю: - перевірка складу конспекту, фронтальне опитування,
аналіз виявлених недоліків під час вивчення теми.

ПФ.С.04.ПР.О.03.03.
133-134. Ремонт і ТО ОПП і механізмів обертання крана.

С.В. 71. Передачи зубчасті та черв*ячні. (4), стор. 70-72.

Питання для вивчення:

- поява тріщин любих розмірів, та розположення їх у зуб*ях черв*ячного колеса;
- знос зубців черв*ячного колеса та черв*яка у передачі;
- зниження контактної площі між черв*яком та колесом;
- зміщення від осей кручення, черв*яка та колеса;
- прогресуючий пітінг робочій поверхні черв*ячної пари;
- послаблення посадки венця черв*ячної пари;
- осеве зміщення черв*яка;
- перекіс осей черв*ячної передачи;
- проворачування, при застопореному колесі, черв*яка;

Контрольні питання:

- визначити норми дефектів, таких як поява тріщин любих розмірів, та розположення їх у зуб*ях черв*ячного колеса;
- визначити норми дефектів, таких як знос зубців черв*ячного колеса та черв*яка у передачі;
- визначити норми дефектів, таких як зниження контактної площі між черв*яком та колесом;
- визначити норми дефектів, таких як зміщення від осей кручення, черв*яка та колеса;
- визначити норми дефектів, таких як прогресуючий пітінг робочій поверхні черв*ячної пари;
- визначити норми дефектів, таких як послаблення посадки венця черв*ячної пари;
- визначити норми дефектів, таких як осеве зміщення черв*яка;
- визначити норми дефектів, таких як перекіс осей черв*ячної передачи;
- визначити норми дефектів, таких як проворачування, при застопореному колесі, черв*яка;

Вид учбової діяльності: - складання конспектів, аналіз вивченого
матеріалу, підготовка до опитування.

Вид контролю: - перевірка складу конспекту, фронтальне опитування,
аналіз виявлених недоліків під час вивчення теми.

С.В. 72. Передачи цевочні. (4) стор. 72-73. Гальма. (4), стор. 73-75.

Питання для вивчення:

- послаблення кріплень цівок;
- знос цівок і зубців зірочок у передачи;
- відхилення шагів двох сусідніх цівок;
- відхилення сумарне шагів цівок;
контрольні питання:

- визначити норми дефектів, таких як послаблення кріплень цівок;
- визначити норми дефектів, таких як знос цівок і зубців зірочок у передачи;
- визначити норми дефектів, таких як відхилення шагів двох сусідніх цівок;
- визначити норми дефектів, таких як відхилення сумарне шагів цівок;

Гальма кранові.

Питання для вивчення:

-забеспеченя ефективного гальмування, згідно з положенням у Правилах;
- максимальне значення зазору між колодкою та гальмівним шківом;
- дефекти гальмівних шківів;
- послаблення посадки гальмівних шківів на валу;
- твердість гальмівних шківів;
- радіальне биття гальмівного шківа;
- знос робочої поверхні гальмівного шківа;
- знос гальмівної обкладинки;
- знос шарнірів гальмівного пристрою;
- остаточна деформація та скривлення пружини;

Контрольні питання:

- як відбувається забеспеченя ефективного гальмування, згідно з положенням у Правила?х;
- як визначити максимальне значення зазору між колодкою та гальмівним шківом?;
- визначити норми дефектів, таких як пошкодження гальмівних шківів;
- визначити норми дефектів, таких як послаблення посадки гальмівних шківів на валу;
- визначити норми дефектів, таких як незабезпечення твердість гальмівних шківів;
- визначити норми дефектів, таких як радіальне биття гальмівного шківа;
- визначити граничний знос робочої поверхні гальмівного шківа;
- визначити граничний знос гальмівної обкладинки;
- визначити граничний знос шарнірів гальмівного пристрою;
- визначити граничну остаточну деформацію та допустиме скривлення пружини;

Вид учбової діяльності: - складання конспектів, аналіз вивченого
матеріалу, підготовка до опитування.

Вид контролю: - перевірка складу конспекту, фронтальне опитування,
аналіз виявлених недоліків під час вивчення теми.
На блюдо Свинина миньон с овощами гриль

№ пп Наименование Единица измерения Количество
1. Филе свинины кг 0,150
2. Соль кг По вкусу
3. Перец кг По вкусу
4. Масло оливковое кг 0,020
5. Лимон (сок) кг 0,010
6. Чеснок кг 0,005
7. Тимьян кг 0,001
8. Розмарин кг 0,001
9. Гарнир:    
10. Помидоры кг 0,050
11. Баклажаны кг 0,050
12. Цукини кг 0,050
13. Масло оливковое кг 0,020
14. Декор:    
15. Розмарин шт.  
16. Соус бальзамический дрессинг:    
17. Масло оливковое кг 0,025
18. Бальзамический уксус кг 0,010
19. Соль кг По вкусу
20. Сахар кг По вкусу
21. Перец кг По вкусу
22. Чеснок кг 0,005

Выход блюда в гр.

Разработчик блюда,

Старший преподаватель А.Е.Козодой

Приготовить маринад: смешать все ингредиенты. Обмазать маринадом филе свинины миньон и дать промариноваться в течении 25-30 минут.

Нарезать овощи кольцами, толщиной 0,5см, смешать с маслом оливковым и жарить на гриле с двух сторон до готовности.

Приготовить бальзамический дрессинг.

Свинину жарить до готовности, овощи прогреть, выложить все на тарелку, полить дрессингом и поджечь розмарин веточку, после накрыть колпаком и подать к столу.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  double arrow
Сейчас читают про: