Информалогия

Інші режими роботи із сайтом.

Публікація сайту.

Готовий сайт слід розташувати на веб-сервері або на диску користувача, щоб його можна було переглядати броузером незалежно від програми Microsoft FrontPage. Для цього виконують команди File ð PublishWeb… ðу полі Specifi the location to publish your Web …зазначають Url - адресу сервера чи шлях до папки на диску ð натискають на кнопку Publish.

Режим Reports дає доступ до статистичної інформації про сайт: кількість файлів, картинок, гіперпосилань зовнішніх та внутрішніх, повільних сторінок, давніх та свіжих файлів, незв’язаних файлів, незавершених завдань, невикористаних тем тощо. На закладці Report Views команди Tools ð Options користувач особисто пояснює програмі, що таке повільні, давні і свіжі сторінки.

Режим Navigation графічно відображає структуру сайту і дає змогу додавати чи вилучати сторінки, змінювати структуру методом перетягування піктограм сторінок у потрібне місце схеми. У цьому режимі можна також почати створювати сайт, додаючи до базової сторінки (HomePage) чи поточної сторінки нову сторінку за допомогою команди New Page з контекстних меню сторінок вищого рівня.

Режим Hyperlinks застосовують до сайтів, що мають значну кількість сторінок і гіперпосилань з метою візуальної перевірки зв’язків між сторінками.

Режим Tasks застосовують, якщо над сайтом працює колектив дизайнерів. Керівник проекту має змогу сформулювати завдання (задачу), призначити виконавців і визначити пріоритет робіт над окремими фрагментами сайту. Після завершення роботи над завданням властивості Status надають значення Comleted.

Контрольні питання до лекції.

1. Що таке гіпертекст? Що таке гіперпосилання?

2. Що таке веб - документ?

3. Для чого призначена програма - броузер?

4. Що таке веб - вузол (веб - сайт)?

5. Яка структура простого веб-документа?

6. Для чого призначена мова HTML?

7. Що таке тег і які є теги?

8. Яке призначення програми FrontPage?

9. Які елементи можна вставити у сторінку?

10. Які є режими роботи з сайтом у програмі FrontPage?

11. Які пункти є в меню програми FrontPage?

12. З яких частин складається вікно програми?

13. Де програма зберігає файли за замовчуванням?

14. Які в програмі FrontPage є шаблони?

В основе понятия «информатизация общества» лежит понятие «информация». В конце 1950-х гг., когда американским инженером Р. Хартли была сделана попытка ввести количественную меру информации, передаваемой но каналам связи, возникла информалогия наука о процессах и задачах передачи, распределения, обработки и преобразования информации.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  double arrow
Сейчас читают про: