double arrow

Визначення бізнес-моделі гіпотетичної авіакомпанії та типу рейсу.

2

Дослідження ринку авіаційних пасажирських перевезень за заданим маршрутом, що виконано в п.1, дає можливість студенту визначити якою, з його точки зору, є перспективна бізнес-модель авіакомпанії для даного ринку.

Приклади існуючих моделей описано в підручнику [2]  в п.1.6.В даному пункті має бути описано особливості вибраної бізнес-моделі гіпотетичної авіакомпанії та визначено тип рейсу, який пропонується за заданим маршрутом: регулярний, чартерний, бізнес-рейс.

Визначення правових питань з організації авіаційних пасажирських перевезень.

Виходячи з визначеного в п.2 типу рейсу, в даному пункті необхідно вказати, які угоди мають бути укладені на державному рівні та які основні моменти в даних угодах визначені (див. п.1.1 підручника [2] та тему2 курсу лекцій [3]).

Також, враховуючи бізнес-модель гіпотетичної авіакомпанії, необхідно навести можливі комерційні угоди (інтерлайн-угода, угода про сумісне використання кодів, угода про генерального агента, угода про блок місць, пульна угода та ін..) із зазначенням мети їх укладання[4, 5].

Обґрунтування вибору повітряного судна.

Враховуючи дослідження, що проведені в попередніх пунктах, студентобґрунтовує типи ПС, що можуть експлуатуватися на запропонованій авіалінії, наводить їх техніко-економічні показники, приділяючи особливу увагу таким показникам як: рік введення в експлуатацію, дальність польоту з максимальним комерційним завантаження, ємність, витрати палива, вартість літака, чи річна вартість лізингу.
Базу даних по типам ПС студент складає самостійно.

Результатом дослідження по даному пункту має бути обґрунтована рекомендація щодо типів ПС для експлуатації пропонованої авіалінії.

Розробка розкладу запропонованого рейсу.

В даному розділі необхідно викласти загальні принципи побудови розкладу авіарейсів [2, пункт 1.2], [3, стор. 27-28], обґрунтувати вибраний час для здійснення пропонованого рейсу гіпотетичної авіакомпаніїта показати, як розроблений розклад вписується в загальний по даній авіалінії.

Оформити розклад можна за форматом системиAmadeus, наприклад:

 

** AMADEUSTN **                     19MAYXX 26MAYXX

1 LH4017 DLHR 2 MUC 0925 1205 0 05APRXX 19OCTXX 320 01:40

2 LH4095 D LHR 2 MUC 1125 1410 0 31MARXX 24OCTXX 735 01:45

3 BA 950 X7 LHR 1 MUC 1130 1415 0 27OCTXX --- 757 01:45

4 LH4049 D LHR 2 MUC 1225 1505 0 05MARXX 24OCTXX 320 01:40

Розрахунок собівартості рейсу.

в даному розділі студент має навести розрахунки собівартості рейсу за обраною методикою. Важливим є розуміння студентом економічної сутності кожної статті витрат авіакомпанії. Можливі підходи до визначення собівартості рейсі наведені на стор. 49-58 підручника [2] та в роботах [5,6]. Виконувати розрахунки необхідно за допомогою MicrosoftExel з обов’язковим наданням файлу розрахунків.Результатом дослідження по даному пункту є: загальна собівартість рейсу, собівартість години нальоту, собівартість пас.крісла, діаграма розподілу витрат на рейс (у відсотках до загальної собівартості).

 

Обґрунтування тарифної політики.

Визначивши собівартість пас.крісла, бізнес-модель авіакомпанії студент може розробити тарифну політику на запропонованій авіалінії, порівняти рівень запропонованих тарифів гіпотетичної авіакомпанії з тарифами «конкурентів».

Всі методи ціноутворення можуть бути розділені на три основні групи, залежно від того, на що більшою мірою орієнтується авіакомпанія при виборі того або іншого методу:

 

1) на витрати виробництва - витратні методи;

2) на кон’юнктуру ринку - ринкові методи;

3) на нормативи витрат - параметричні методи.

 

Витратні методи ціноутворення передбачають розрахунок тарифу на авіаперевезення шляхом додавання до собівартості авіаперевезень якоїсь певної величини (наприклад, рівня рентабельності). До них можна віднести наступні методи:

1) метод повних витрат;

2) метод прямих витрат;

3) метод граничних витрат;

4) метод на основі аналізу беззбитковості;

5) метод обліку рентабельності інвестицій;

6) метод надбавки до ціни.

Наприклад, якщо авіакомпанія відштовхується від певного відсотка рентабельності перевезень, то розрахунок тарифу може бути зроблений за наступною формулою:

 

Р = З (1+ R/100), (1)

 

де Р –тариф, у.о./крісло;З –собівартість пас.крісла, у.о./крісло;

R - очікувана (нормативна) рентабельність.

Авіакомпанії, що використовують ринкові методи з орієнтацією на споживача, насамперед орієнтовані в своїй практиці ціноутворення на рівень попиту на перевезення, на еластичність попиту, а також на ціннісне сприйняття споживачем (пасажиром) їх транспортних послуг.

Методи розрахунку тарифу з орієнтацією на конкуренцію, також відносяться до групи ринкових методів, встановлюють тарифи через аналіз і порівняння сили диференціації послуг даної авіакомпанії  з авіакомпаніями-конкурентами на конкретному ринку. При цьому до уваги береться нинішній рівень тарифів. Таким чином, метод визначення тарифу з орієнтацією на конкуренцію полягає у визначенні тарифу з урахуванням конкурентної ситуації і конкурентного становища авіакомпанії на ринку. Методи встановлення тарифу з орієнтацією на конкурентів можна підрозділити на:

1) метод прямування за ринковими цінами;

2) метод прямування  за тарифамиавіакомпанії-лідера на ринку;

3) метод визначення тарифу на основі звичних, прийнятих у практиці даного ринку тарифів;

4) метод визначення престижних тарифів;

5) змагальний метод.

Отримати інформацію щодо діючих тарифів на авіалінії, що розглядається, можна за допомогою дисплею тарифів системи Amadeus, який надає опубліковані тарифи, засновані на опціях, зазначених у запиті. Можна використовувати різні опції для вказівки певної авіакомпанії, дати, класу бронювання, глобального маршруту. Також можна запитати екран від найменших до найвищих розцінок або від високих до мінімальних, тариф в одну сторону чи тариф "туди і назад". Наприклад, базовий запит для пошуку тарифів на авіалінії Київ-Франкфурт: FQDKBP FRA.

Отже, результатами дослідження по даному пункту має бути: встановлення рівню тарифів «конкурентів» на заданій авіалінії, пропозиція тарифів та умови їх використання.

 2
Сейчас читают про: