double arrow

Приклад розрахунку процесу охолодження повітря


Повітря з параметрами %, °С охолоджується в поверхневому теплообміннику до температури °С.

Визначити витрати холоду та кількість сконденсованої вологи, якщо кількість повітря рівне 1000 кг/год. Процес охолодження повітря зобразити на I-d діаграмі вологого повітря.

Для визначення ентальпії та вологовмісту повітря на початку та в кінці процесу, зображуємо його на I-d діаграмі вологого повітря (рис. 7.2)

Тоді ентальпія та вологовміст повітря на початку процесу кДж/год, г/кг. Аналогічно ентальпія та вологовміст повітря в кінці процесу кДж/год, г/кг.

Витрати холоду за рівнянням (7.8)

 кДж/год.

А кількість сконденсованих водяних парів за формулою (7.9):

 кг/год.

 


Рис. 7.2 Процес охолодження повітря, зображений на I-d діаграмі

 

Приклад розрахунку процесу зволоження повітря

Повітря з параметрами %, °С зволожується водяним паром до %. Визначити витрати пари, якщо його тиск становить 1 ат (101300 Па). Витрати повітря 10000 кг/год. Побудувати I-d діаграму процесу.

Ентальпія пари при ат рівна 2676 кДж/кг (дод. 41). Згідно формули  величина кутового коефіцієнта кДж/кг.

На I-d діаграмі наносимо точку В1, що відповідає початковому стану повітря (рис. 7.3).
Через точку В1 проводимо промінь процесу. На перетині променя процесу з % відмічаємо точку В2, яка відповідає кінцевому стану повітря. Пряма В1 В2 відповідає процесу зволоження повітря водяним паром. По I-d діаграмі визначаємо вологовміст і ентальпію повітря до і після зволоження.

г/кг, г/кг

кДж/кг, кДж/кг

Тоді витрати водяного пару за (7.10):

кг/год,

або за (7.11)

кг/год.

 


Рис. 7.3. I-d діаграма ізотермічного зволоження повітря

 

Зведені таблиці

Таблиця 7.1

Вихідні дані

Показник, розмірність значення
Кількість повітря, кг/год 37000
Температура початкового стану, °С 36
Ентальпія початкового стану, кДж/кг 70
Температура кінцевого стану °С 16
Вологість кінцевого стану 0,9
Температура води, що поступає з холодильного центру, °С 7
Тип кондиціонера ОКФ-3 двохрядна, виконання 1

Таблиця 7.2Сейчас читают про: