double arrow

Розрахункові значення


Показник, розмірність Значення
1 2
Температура мокрого термометра на початку процесу, °С 23,6
Температура мокрого термометра в кінці процесу,°С 15

Закінчення табл. 7.2

1 2
Температура в кінцевій точці ідеального процесу 14
Коефіцієнт адіабатної ефективності 0,92
коефіцієнт зрошення 2,2
коефіцієнт ентальпійної ефективності 0,67
Відносна різниця температур повітря 1,25
Початкова температура води, °С 10,5
Кінцева температура води, °С 13,5
Витрати води, що розбризкується, кг/год 81400
Витрати охолодженої води, кг/год 68370
Витрати рециркуляційної води, кг/год 13030

Завдання на практичну роботу

Таблиця 7.3

Варіанти завдань

№ варіанту

Кількість повітря

Початковий стан повітря

Кінцевий стан повітря

Температура води з холодильного центру

Тип кондиціонера та тип виконання

Температура ентальпія температура вологість
1 2 3 4 5 6 7 8
30000 38 65 20 0,9 8 ОКФ-3.01 (2)
31000 37 70 18 0,8 7 ОКФ-3.02 (2)
32000 36 60 16 0,7 6 ОКФ-3.06 (2)
33000 35 65 14 0,6 5 ОКФ-3.08 (2)
34000 34 70 12 0,9 4 ОКФ-3.12 (2)
35000 33 60 20 0,8 8 ОКФ-3.16 (2)
36000 32 65 18 0,7 7 ОКФ-3.25 (2)
37000 31 70 16 0,6 6 ОКФ-3.01 (1)
38000 30 60 14 0,9 5 ОКФ-3.03 (1)
39000 38 65 12 0,8 4 ОКФ-3.06 (1)
40000 37 70 20 0,7 8 ОКФ-3.08 (1)
30000 36 60 18 0,6 7 ОКФ-3.04 (1)

Закінчення табл. 7.3
1 2 3 4 5 6 7 8
31000 35 65 16 0,9 6 ОКФ-3.12 (1)
32000 34 70 14 0,8 5 ОКФ-3.16 (1)
33000 33 60 12 0,7 4 ОКФ-3.20 (1)
34000 32 65 20 0,6 8 ОКФ-3.25 (1)
35000 31 70 18 0,9 7 ОКФ-3.01 (2)
36000 30 60 16 0,8 6 ОКФ-3.02 (2)
37000 38 65 14 0,7 5 ОКФ-3.06 (2)
38000 37 70 12 0,6 4 ОКФ-3.08 (2)
39000 36 60 20 0,9 8 ОКФ-3.12 (2)
40000 35 65 18 0,8 7 ОКФ-3.16 (2)
30000 34 70 16 0,7 6 ОКФ-3.25 (2)
31000 33 60 14 0,6 5 ОКФ-3.01 (1)
32000 32 65 12 0,9 4 ОКФ-3.03 (1)
33000 31 70 20 0,8 8 ОКФ-3.06 (1)
34000 30 60 18 0,7 7 ОКФ-3.08 (1)
35000 38 65 16 0,6 6 ОКФ-3.04 (1)
36000 37 70 14 0,9 5 ОКФ-3.12 (1)
37000 36 60 12 0,8 4 ОКФ-3.16 (1)

 ДОДАТКИ

Довідкові матеріалиСейчас читают про: