double arrow

Перелік питань, що вивчаються на занятті


4.2.1 Призначення, загальна схема і принцип дії системи охолоджування; тепловий режим двигуна і способи його регулювання.

4.2.2 Розглянути конструктивні особливості систем охолоджування і опалювання автомобілів ЗАЗ-968 і ВАЗ-2101 (рис. 4.1).

4.2.3 Достоїнства і недоліки систем з рідинним і повітряним охолоджуванням, а також систем охолоджування з примусовою і термосифонною схемами циркуляції охолоджуючої рідини.

4.2.4 Способи підведення охолоджуючого тіла до найбільш нагрітих елементів двигуна.

4.2.5 Рідини з низькою температурою замерзання, їх склади і застосування.

4.2.6 Автоматизація включення вентилятора системи охолоджування (рис. 4.4) і її вплив на тепловий режим, знос і економічність двигуна.

4.2.7 Особливості конструкції елементів систем охолодження: насосів і вентиляторів систем рідинного охолодження, термостатів із твердим і рідким наповнювачами, радіаторів і їх клапанів, розширювальних бачків, шторок і жалюзі радіаторів.

 

Рисунок 4.1 - Схема системи охолоджування двигуна автомобіля

 ВАЗ-2101

 

 

1 – відвідна трубка; 2 – термостат; 3 – трубопровід; 4 – обвідний трубопровід; 5 – верхній бачок радіатора; 6 – радіатор; 7 – відцентровий насос; 8 – розширювальний бачок; 9, 10 – з’єднувальні трубки
Рисунок 4.2 - Схема системи охолодження з розширювальним бачком

 

 

         

     Рисунок 4.3 - Схема повітряного охолоджування двигуна

 

 

1 - біметалічна пружина; 2 - рухливий шток; 3 - важіль клапанна; 4 - проміжний диск; 5 - живильна камера; 6 - корпус водяного насоса; 7 - корпус муфти; 8 - фланець валу; 9 - робоча камера; nА частота обертання на вході; nL - частота обертання вентилятора

 

Рисунок 4.4 - Муфта VISCO: муфта виключен (а);

муфта включена(б)

 

           

а)                                                 б)

а) термостат: 1 -корпус; 2 - клапан подачі рідини до радіатора; 3 -сільфон; 4 -пружина; I - до радіатора; II - із двигуна; III - на перепуск;

б) пароповітряний клапан: 1 - повітряний клапан; 2 - паровий клапан; 3 - паровідвідний патрубок

 

Рисунок 4.5 - Схеми термостата і пароповітряного клапана

 

 

 

Рисунок 4.6 - Схема роботи термостату двигуна автомобіля

ВАЗ-2101Домашнє завдання

Виписати основні дані системи охолоджування у відповідності до варіанту завдання:

1. Тип і ємність системи охолоджування.

2. Тип радіатора і параметри роботи парово-повітряного клапана.

3. Тип термостата і параметри роботи його клапанів.

4. Тип і місце розташування рідинного насоса.

5. Привід рідинного насоса.

6. Спосіб регулювання натягнення пасу вентилятора.

7. Спосіб підведення холодної рідини до найбільш нагрітих деталей двигуна.

8. Нормальний температурний режим двигуна.Накресліть: принципову схему системи охолоджування двигуна; укажіть стрілками циркуляцію охолоджуючої рідини по великому і малому кругу; схему застосовує мого термостата і укажіть його деталі.

 

Контрольні питання

1. Призначення системи охолоджування і її частин.

2. Призначення термостата і принцип його роботи.

3. Переваги закритої системи охолоджування.

4. Оптимальний тепловий режим, способи його регулювання і контролю.

5. Конструкція і робота водяного насоса, пускового підігрівача і опалювача кабіни (салону) автомобіля.

6. Правила застосування і склад рідини з низькою температурою замерзання.

7. Яке призначення водорозподільної труби?

8. Призначення парово-повітряних клапанів.

 

ЛІТЕРАТУРА: [1], с.101-126; [2], с.42-48, 54; [3], с.173-182; [5], с.149-169.Сейчас читают про: