double arrow

Аналіз структури експорту за технологічними секторами

1

Харків – 2008Зміст

 

Вступ

1. Аналіз товарної структури зовнішньої торгівлі Харківської області

2. Аналіз структури експорту за технологічними секторами

3. Аналіз структура експорту за окремими товарними групами

Список використаної літератури

Додатки

 Вступ

Зовнішня торгівля– це продаж товарів за межі країни (експорт) і купівля за кордоном інших товарів (імпорт). До експортно-імпортних операцій відносять також і надання зарубіжним партнерам послуг, виконання для них певних робіт і відповідно, одержання з їх боку послуг, чи виконання ними робіт, які мають бути оплачені.

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Харківській області здійснюється виходячи з наступних цілей:

- забезпечення збалансованості економіки і рівноваги внутрішнього ринку Харківської області;

- стимулювання прогресивних структурних змін в економіці регіону;

- створення найбільш сприятливих умов для введення економіки Харківської області в систему міжнародного поділу праці. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Харківській області здійснюється:

- державними органами;
- недержавними органами управління економікою (товарними, фондовими, валютними біржами, торгівельними палатами і ін.), які діють на основі своїх установчих документів;

- самими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на основі відповідних угод, які заключаються між ними.

 Аналіз товарної структури зовнішньої торгівлі Харківської області

Аналіз товарної структури зовнішньої торгівлі Харківської області за 2000-2008рр.

Динаміка зовнішньої торгівлі товарами за 2000 – 2008 роки наведена у таблиці 1.1., а також на рис. 1.1. (додаток 1).

 

Таблиця 1.1 Динаміка зовнішньої торгівлі товарами за 2000 – 2008 роки[1]

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Зовнішньоторгівельний оборот, млн.дол,США 765,9 900,4 949,6 1342,0 2249,8 2293,6 2824,6 3435,3 4031,8
Експорт, млн.дол,США 315,4 425,6 393,2 522,2 724,4 721,6 888,6 1147,3 1551,6
Імпорт, млн.дол,США 450,5 474,8 556,4 819,8 1525,4 1572,0 1936,0 2288,0 2480,2
Сальдо, млн.дол,США -135,1 -49,2 -163,2 -297,8 -800,9 -849,9 -1048,0 -1141,1 928,6
Зовнішньоторгівельний оборот у %, до попереднього року 115,8 117,6 105,5 141,3 167,6 102,0 123,2 121,6 118,3
Експорт у %, до попереднього року 134,9 134,9 92,3 132,8 138,7 99,6 123,2 129,1 135,7
Сальдо у %, до попереднього року 29,0 36,4 331,7 182,5 269,0 106,1 123,3 108,9 109,5

 

За даними Держкомстату України, зовнішньоторговельний оборот за 2008р. склав 4 млрд. 31,8 млн.дол. і збільшився у порівнянні з 2007 роком на 18,3%. Експортні поставки склали 1551,6 млн.дол.США, що на 35,7% більше, ніж у 2007р., імпортні надходження збільшились на 9,5% і становили 2 млрд. 480,2 млн.дол.США.Структура експорту товарів з Харківської області по товарних групах протягом девяти років наведена в таблиці 1.2 і поступово змінюється див.рис. 1.2. (додаток 2).

 

Таблиця 1.2 Товарна структура експорту Харківської області за 2000-2008 рр.(млн.дол.)

групи/роки

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
Всього1 315,3 425,6

393,2

522,2

724,4

721,6

888,7

1147,4 1551,6
Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку 128,9 220,9

168,2

188,7

246,4

238,6

296,2

412,3 529,8
котли, машини, апарати і механічні пристрої 91,4 166,9

122,9

107,8

158,2

155,7

179,7

263,1 323,6
електричні машини і устаткування 37,5 54,0

45,3

80,9

88,2

82,9

116,5

149,2 206,2
Транспортні засоби та шляхове обладнання 37,6 38,4

36,9

36,3

79,2

91,5

100,6

113,8 157,4
наземні транспортні засоби, крім залізничних 24,8 23,0

23,6

20,3

37,0

61,8

68,4

84,8 122,8
Недорогоцінні метали та вироби з них 23,0 23,0

26,8

55,9

49,8

32,0

47,3

49,6 69,3
чорні метали 9,0 9,6

15,3

31,5

22,0

10,0

13,9

12,0 9,1
вироби з чорних металів 2,9 2,8

3,8

11,6

15,6

12,8

13,6

18,6 39,1
Продукція хімічної та пов`язаних з нею галузей промисловості 19,8 21,7

20,8

24,7

28,2

38,0

41,1

51,5 53,1
продукти неорганічної хімії 2,2 4,4

1,7

1,8

2,3

3,1

7,2

13,1 5,4
фармацевтична продукція 5,8 6,7

5,0

6,7

7,3

10,7

13,2

16,3 21,0
Прилади і апарати оптичні, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хірургічні; годинники; музичні інструменти 18,0 20,6

16,529,7

65,9

36,6

42,8

54,0 67,3
прилади і апарати 18,0 20,6

16,5

29,7

65,9

36,6

42,8

53,8 67,3
Мiнеральнi продукти 6,0 4,9

26,9

32,7

51,5

54,4

57,4

87,5 96,8
сіль, сірка, штукатурні матеріали, цемент 3,9 1,9

10,0

18,0

32,6

34,7

31,8

51,8 31,8
Полімерні матеріали, пластмаси та каучук 3,8 5,0

5,5

19,7

10,9

10,9

18,6

26,2 33,5
полімерні матеріали, пластмаси 3,3 4,5

4,8

19,3

10,1

10,3

18,0

25,5 32,4
Деревина і вироби з деревини 2,4 3,7

4,0

5,8

8,9

9,3

8,1

8,9 6,6
деревина і вироби з деревини 2,4 3,7

4,0

5,8

8,9

9,3

8,1

8,9 6,6

Інше

75,8

57,4

87,6

128,6

183,7

210,4

233,6

343,6

537,8

 

Традиційно для Харківської області значну частку в експорті товарів займає продукція машинобудування. Найбільше експортувалося машин, устаткування та механізмів, причому відбувається поступове зниження питомої ваги з 40,9% у 2000 р. до 28,5% у 2008р. Досить значну питому вагу утримують транспортні засоби та шляхове обладнання (несуттєве зростання з 11,9% у 2000 році до 13,3% у 2008 році). В той же час, істотну питому вагу мають інші товарні групи, причому їх частка в експорті постійно збільшується (у 2000 році – 24,0%, а у 2008 році – майже 30,0%) за рахунок таких товарних груп, як будівельні матеріали, кераміка, молочні продукти, масло, пластмаси та вироби з них тощо.

Протягом 2008 року в структурі експорту області переважали: котли, машини, апарати і механічні пристрої (20,9% від загальної вартості експорту) – їхній експорт збільшився на 23,0%; електричні машини та устаткування (13,3%) - експорт збільшився на 38,2 %; наземні транспортні засоби, крім залізничних, (7,9%) - експорт збільшився на 44,9%;

Така структура відповідає загальносвітовим тенденціям збільшення експорту товарів із високою доданою вартістю, а також послуг та інформаційних технологій. У той же час відбувалася помітна диверсифікація експорту, а саме: розширення продажу на зовнішніх ринках вже конкурентоспроможної продукції харківського виробництва, яка не була традиційною для нашого регіону. Так, помітно зріс експорт: продукції борошномельно-круп’яної промисловості – у 1,9 рази; фармацевтичної продукції – на 23,6%; полімерних матеріалів, пластмас – на 41,7%; текстилю і виробів з текстилю – на 26,7 %; взуття – на 38,9%; приладів і апаратів – на 25,5%.

 

Аналіз структури експорту за технологічними секторами

 

Динаміка зовнішньої торгівлі товарами за технологічними секторами за 2000 – 2008 роки наведена у таблиці 2.1, таблиці 2.2., на рис.3 та на рис. 4.. «Динаміка експорту за технологічними секторами за 2000-2008рр.» та на рис.1.6. «Динаміка імпорту за технологічними секторами за 2000-2008рр.» (додатки 3, 4)

 

Таблиця 2.1 Динаміка експорту за технологічними секторами за 2000 – 2008 роки(млн.дол.)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Сектор високих технологій

190,3

286,5

349,4

261,3

398,8

377,3

452,8

596,3

775,5

Сектор середніх технологій

92,7

110,0

112,2

177,2

234,0

248,1

270,6

429,6

637,2

Сектор низьких технологій

32,2

29,0

54,4

83,6

91,7

77,4

90,0

114,0

125,3

 

Таблиця 2.2 Динаміка імпорту за технологічними секторами за 2000 – 2008 роки(млн.дол.)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Сектор високих технологій

155,2

184,5

368,7

378,2

338,9

622,7

889,8

942,9

1074,3

Сектор середніх технологій

245,6

237,1

248,6

360,9

1073,7

818,5

666,3

1091,1

737,4

Сектор низьких технологій

48,8

53,1

52,3

807,3

112,7

130,2

190,3

253,4

287,2

 

В експортних поставкахХарківської області домінуєвисокотехнологічний сектор[2] із значним відривом від решти секторів.

Найбільш питому вагу у загальній вартості експортних поставок Харківської області у 2008р. займали товари, які відносяться до сектору високих технологій. Загальна вартість цього сектору становила 775,5млн.дол. (49,98% від загальної вартості експортних поставок).

Даний сектор представлений наступними товарами:

– електричні машини і устаткування, експорт яких виріс на38,2% у порівнянні з 2007р. та склав 206,2млн.дол.;

– наземні транспортні засоби. Їх поставки збільшилисьна 44,9% у порівнянні з 2007р. та становили 122,84млн.дол.;

– котли, машини, апарати і механічні пристрої, обсяги експорту яких зрослина23% у порівнянні з 2007р. та склали 323,6млн.дол.;

– прилади і апарати, обсяги експорту яких зрослина25,2% у порівнянні з 2007р. та склали 67,3млн.дол.;

– фармацевтична продукція, експорт якої збільшивсяна 29,4% у порівнянні з 2007р. і склав 21,02 млн.дол.

Друге місто у загальній вартості експортних поставок у 2008 році займали товари, які відносяться до сектору середніх технологій[3]. Загальна вартість цього сектору становила 637,2 млн.дол. (41,07% від загальної вартості експортних поставок).

Найбільшу питому вагу у цьому секторі займали наступні товари:

– полімерні матеріали, пластмаси експорт яких збільшився на 27,8% у порівнянні з 2007р. та склав 33,5 млн.дол.;

– папір та картон, поставки якого зросли на 24,6% у порівнянні з 2007р. та становили 13,1млн.дол;

– готові текстильні вироби, поставки яких зменшились на 27,4% у порівнянні з 2007р. та становили 8,9млн.дол.

Третє місто у загальній вартості експортних поставок у 2008 році займали товари сектору низьких технологій[4]. Загальна вартість цього сектору становила 125,3 млн.дол. (8,1% від загальної вартості експортних поставок).

Найбільшу питому вагу у цьому секторі займали наступні товари:

– вироби з чорних металів, надходження яких зросли у 2 рази у порівнянні з 2007р. та становили 39,1млн.дол;

– керамічні вироби, надходження яких зросли у 2,3 рази у порівнянні з 2007р. та становили 15,8млн.дол;

– штукатурні матеріали, цемент надходження яких зменшились на 38,5%у порівнянні з 2007р. та становили 31,8млн.дол.

 1
Сейчас читают про: