double arrow

Перелік використаної літератури

4

 

1. Герасименко Ю.П. Річки України – Київ, 2000

2. Д.В.Танаичев, Р.Я.Миньковская, А.Н.Демидов Характеристика абиотических компонентов экологического состояния порта Николаева. [Електронний документ]

3. Добровольський В.В. Основи теорії екологічних систем. Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005 – 272 ст.

4. Маринич О.М., Тищенко П.Г. Фізична географія України: Підручник – К.: Знання, 2005. – 511с.

5. Порівняльний аналіз стану водних об’єктів басейну річки Південний Буг [Електронний документ]4
Сейчас читают про: