double arrow

Список використаної літератури

4

 

1. Г.В.Ф. Гегель. Філософія права. Академія наук СРСР. Інститут філософії. Із-во “Думка”, Москва - 1990 р.

2. Г.В.Ф. Гегель. Енциклопедія філософських наук. т. 3. Москва, 1977 р.

3.  Г.В.Ф. Гегель. Наука логіки. т. 3. Москва. 1972 р.

4. А.Т. Палаців. Гегель. Із-во Наука. Москва. 1972г.

5. Н.О. Лосській. Історія російської філософії. М. “вища школа”, 1991 р.

6. Б.С. Мальковській. Вчення Гегеля про державу і сучасність. Із-во Наука. М. “наука”. 1989 р.

7. В.С. Нерсесянц. Гегелівська філософія права. М. 1983 р.

8. История політичних і правових навчань. Підручник для вузів. М. Юрід. література. 1988 р. під редакцією д.ю.р. наук, проф. В.С. Нерсесянца.

9. Т.И. Ойзерман. науково-філософський світогляд марксизму. М. “наука”, 1989 р.

10. А.А. Піотковській. Вчення Гегеля про право і державу і його кримінально-правова теорія. Гос-ноє в-во юридичної літератури. М. 1963 р.

11. А.А. Радугин. Філософія. Курс лекцій. Із-во. Центр, 1996 р.

12. Философия. Навчальний посібник для вузів. Із-во Юрист, М. 1996 р.


[1] А.А. Плотковский. Учение Гегеля о праве и государстве. Гос-ное изд-во юрид. литературы, М. с. -8

[2] Гегель. Наука логики. Соч. т. v М. 1937, с. - 28

[3] Философия. Ч. 1. История философии. Учебное пособие для вузов. Юрист. М.-1996. С. - 163
[4] Гегель. Наука логики. Т. 3. М. 1972, с. - 289

[5] Гегель. Наука логики. Т. 3.М. 1972, с. 288-289

[6] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. 23. стр. 22

[7] А.Г. Дворцов. Гегель. Из-во “Наука”, м._1972. с. - 66

[8] Т.И. Ойзерман. Научно-философское мировоззрение марксизма. М. “Наука”. с. - 300

[9] Философия ч. 1 .История философии. Юрист. М. 1996. с. - 175

[10] Т.И. Ойзерман. Научно-философское мировоззрение марксизма. М. “Наука”. с. - 294

[11] Гегель. Философия права. Соч. т. 7. стр. 268-269.

[12] Гегель. Энциклопедия философских наук. ч. 1. с. - 205

[13] Там же. с. - 206

[14] Гегель. Наука логики. т. V с. - 520

[15] Гегель. Философия права. Академия наук СССР. Институт философии. Издательство “Мысль”, Москва - 1990 г.

[16] Там же

[17] Гегель Философия права. Академия наук СССР. Институт философии. из-во “Мысль”. Москва - 1990 г. с. - 60.

[18] Там же . ст. 59

[19] Гегель . Наука логики. Т. 3 . Москва, 1972 г. с. - 289

[20] Там же. с. - 296

[21] Там же. с. - 297

[22] Гегель . Философия права. Академия наук СССР. Институт философии. Из-во “Мысль”. Москва - 1990 г. с. - 247

[23] Там же. с. - 62

[24] Там же. с. - 62

[25] В.С. Нерсесянц. Гегелевская философия права. М. 1983, с. - 20

[26] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч. т. III, с. - 102

[27] Гегель. Философия права. Академия наук СССР. Институт философии. Изд-во “Мысль”, Москва, 1990, с. - 64

[28] Гегель. Философия права. Академия наук СССР. Институт философии. Из-во “мысль”, Москва - 1990, с. - 65

[29] А.А. Пиотковский. Учение Гегеля о праве и государстве и его уголовно-правовая теория. , Москва, 1963, с. - 96[30] Там же.

[31] Гегель. Философия права. Академия наук СССР. Институт философии. Из-во “Мысль”, Москва, 1990. с.- 69

[32] А.А. Пиотковский. Учение Гегеля о праве и государстве и его уголовно-правовая теория. М. 1963, с. - 120

[33] Гегель. Философия права. Академия наук СССР. Институт философии. Из-во “Мысль”. Москва, 1990. с. - 73

[34] Там же. с. - 76

[35] Там же. с. - 122

[36] Гегель. Философия права. Академия наук СССР. Институт философии. Из-во “мысль”. Москва, 1990. с. - 129

[37] Гегель. Соч. т. I стр. 238

[38] Гегель. Философия права. Академия наук СССР. Институт философии. Из-во “Мысль”, Москва, 1990, с. - 109

[39] Гегель. Энциклопедия философских наук. т. 1, Москва, 1977, с.- 281

[40] В.С. Нерсесянц. вст. ст. с. - 42
4
Сейчас читают про: