double arrow

Основні поняття і визначення курсу

2

 

Об’єктом вивчення курсу "Економіка водогосподарського будівництва" є будівництво як особлива галузь економіки.

Будівництво поділяється на галузеві: промислове, транспортне, житлове, гідротехнічне, водогосподарське, сільськогосподарське.

Кожна галузь будівництва об’єднує значну кількість будівельно-монтажних організацій (БМО).

БМО – це виробничо-господарська одиниця, яка виконує будівельно-монтажні роботи і характеризується виробничо-технічною і організаційною єдністю, самостійним управлінням і оперативно-господарською незалежністю.

Організаційно-технологічні особливості водогосподарського будівництва обумовлюють специфіку характеру і форм економічних закономірностей, властивих цьому виду будівництва. Вивчення курсу доцільно почати з визначення деяких понять.

Будівництво – це галузь матеріального виробництва, зведення і реконструкція будівель і споруд.

Капітальне будівництво – це конкретна галузь матеріального виробництва (будівництва ГЕС, автотранспортна), яка забезпечує відтворення виробничих потужностей і основних фондів. В склад цієї галузі входять будівельно-монтажні і проектно-вишукувальні організації, дирекції підприємств та інші.
Капітальні вкладення – це витрати на спорудження нових або реконструкцію діючих основних фондів виробничого і невиробничого призначення.

Інвестиції – це довготривалі вкладення капіталів в будь-яку галузь економіки, в результаті чого створюється прибуток або досягається соціальний ефект. Інвестиції – це особливий вид товару, який має часто загальнонаціональний характер, бо зачіпає такі сфери життя населення як екологія, архітектура, транспортна і соціально-побутова інфраструктура. Найчастіше інвестиції спрямовують на відтворення основних фондів у формі капіталовкладень.

Будівельно-монтажні роботи – це роботи по спорудженню будівель і споруд, монтажу технологічного обладнання, освоєнню будівельної площадки, озелененню, транспортні роботи.

Будівельна індустрія складається з постійно-діючих виробництв і організацій: главки, будівельно-монтажні об’єднання, комбінати, трести, будівельно-монтажні управління, пересувні механізовані колони та інші підрозділи.

Промисловість будівельних матеріалів (деталі, конструкції, цемент, цегла, пісок, скло, фарба) є головною складовою частиною будівництва.

Будівельна продукція – готові до експлуатації нові виробничі потужності, будівлі і споруди, а також об’єкти невиробничого призначення (житло, школи, клуби, лікарні) після реконструкції, розширення і технічного переозброєння.

Елементи будівництва:

Об’єктом будівництва є кожна відокремлена будівля (виробничий корпус, цех, склад, вокзал, житловий будинок, клуб, тощо) або споруда (міст, тунель, гребля, шлюз, тощо) з усіма улаштуваннями (галереями, естакадами), устаткуванням, меблями, інвентарем, інженерними мережами (каналізації, водо-, газо-, тепло-, електропостачання). Пусковим комплексом є сукупність об’єктів основного виробничого, допоміжного та обслуговувального призначення, енергетичного, транспортного та складського господарств.

Чергою будівництва є сукупність об’єктів виробничого призначення, введення в дію яких забезпечує випуск продукції і безпечну експлуатацію цих об’єктів.

Будовою є сукупність будівель та споруд різного призначення, будівництво, розширення або реконструкція яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією із зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва.

 

Виробничі та економічні характеристики об’єктів

 

1) Греблі:

 - висота Нгр, м

- напір Н, м

- об’єм V, куб.м

- тип греблі ( бетонна, з/б, арочна, гравітаційна, земляна)

2) Будівлі ГЕС: 

- установлена потужність Nу, МВт

- середньорічна виробка енергії Е, млн.кВт.год

- собівартість електроенергії С, коп / кВт.год

3) Судноплавні шлюзи:

- габарити камери, м (довжина, ширина, глибина на королі)

- пропускна спроможність, т / рік

- собівартість шлюзування, грн / т

4) Морські порти:   

- довжина причалів, м

- вантажооберт, т

- собівартість виробки вантажу, грн / т

5) Зрошувальні системи:

- зрошувальна площа Fзр, га

- витрата води Qзр, куб.м/с

- склад с/г культур ( картопля, буряк)

Основні виробничі і економічні характеристики споруд і об’єктів:

- виробнича потужність,

- кількість виробленої продукції,

- собівартість продукції.

 2
Сейчас читают про: