double arrow

Реєстрація військових частин як суб'єктів господарської діяльності у Збройних Силах


 

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про господарську діяльність в Збройних Силах України» порядок реєстрації військових частин як суб'єктів господарської діяльності у Збройних Силах України визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до цього Порядку, який був названий в розділі 1 роботи, реєстрації підлягають військові частини, заклади, установи та організації Збройних Сил (далі - військові частини), які здійснюють господарську діяльність з метою одержання додаткових джерел фінансування життєдіяльності військ (сил) для підтримання на належному рівні їх бойової та мобілізаційної готовності, шляхом включення до реєстру військових частин як суб'єктів господарської діяльності.

Реєстрація військових частин як суб'єктів господарської діяльності проводиться Міноборони відповідно до названого Порядку та Положення про порядок ведення реєстру військових частин як суб'єктів господарської діяльності, що затверджується Міноборони.

Виходячи зі змісту Порядку, варто підкреслити, що військова частина як суб’єкт господарської діяльності може:

а) почати здійснювати господарську діяльність після реєстрації;
б) припинити господарську діяльність разом із виключенням з реєстру;

в) змінити вид господарської діяльності шляхом перереєстрації.

При здійсненні реєстрації військової частини як суб’єкта господарської діяльності її може бути включено до реєстру або їй може бути відмовлено у реєстрації.

Відповідно до Порядку, реєстрація проводиться шляхом внесення до Міноборони подання про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності у Збройних Силах, до якого додаються реєстраційна картка військової частини як суб'єкта господарської діяльності у Збройних Силах, довідка про включення військової частини до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Міноборони у десятиденний термін з моменту одержання зазначених документів проводить або відмовляє в реєстрації військової частини як суб'єкта господарської діяльності у Збройних Силах. У разі реєстрації військової частини як суб'єкта господарської діяльності Міноборони видає свідоцтво.

Військова частина у десятиденний термін з моменту одержання зазначеного свідоцтва інформує про свою реєстрацію податковий орган та орган Державного казначейства за своїм місцезнаходженням. У разі зміни місцезнаходження, найменування та інших відомостей військова частина у такий же термін зобов'язана в установленому порядку повідомити про це зазначені органи.

Відмова в реєстрації військової частини як суб'єкта господарської діяльності може мати місце в тому випадку, якщо:

планований вид господарської діяльності не зазначено у переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам;здійснення господарської діяльності знижуватиме рівень бойової та мобілізаційної готовності військової частини;

у військовій частині відсутня відповідна матеріально-технічна база та умови для здійснення господарської діяльності.

Припиняється господарська діяльність військової частини також за рішенням Міноборони. У цьому разі військова частина виключається з реєстру, про що Міноборони повідомляє у п'ятиденний термін податковий орган та орган Державного казначейства за місцезнаходженням військової частини.

У разі зміни виду господарської діяльності проводиться перереєстрація військової частини як суб'єкта господарської діяльності у Збройних Силах, про що вносяться зміни у відповідне свідоцтво про реєстрацію. Перереєстрація проводиться на підставі подання, до якого додається нова реєстраційна картка.

У разі зміни умовного або дійсного найменування військова частина протягом п'яти днів з дати прийняття відповідного рішення, а у разі зміни місцезнаходження - протягом п'яти днів з дати завершення передислокації подає до Міноборони нову реєстраційну картку, на підставі якої вносяться зміни у свідоцтво.

Таким чином, Порядком реєстрації військових частин як суб’єктів господарської діяльності в Збройних Силах України передбачено порядок реєстрації, зміни найменування та місця знаходження військових частин, а також порядок припинення та зміни виду їх господарської діяльності.

Сейчас читают про: