double arrow

Продукти

Лекція 1. 1. Вступ. В'ЯЖУЧІ речовин як комерційні

Модуль 1. Основні види мінеральних В'ЯЖУЧИХ речовин

Заключение

Во все времена, начиная с древнейших обществ, управление представляло собой сложный процесс, сочетавший в себе элементы науки и искусства. Сегодня руководство организацией еще более усложнилось, в первую очередь в связи с резкими, зачастую непредсказуемыми метаморфозами, происходящими как во внутренней, так и во внешней среде организации. Это диктует необходимость дальнейшей разработки методологических основ управленческой науки, решения ее фундаментальных проблем. Однако, без понимания внутренних механизмов, определявших эволюцию управленческой мысли в течение многих столетий, без точного представления о процессе формирования основных подходов невозможно успешно решить задачи, стоящие перед современной теорией управления. Простая мысль о том, что знание ошибок и неудач прошлого спасает от их повторения в настоящем, в равной мере приложима ко всем сферам человеческой деятельности, в том числе и к управлению.

За загально прийнятим визначенням в'яжучі речовини - це порошкоподібні або рідкі матеріали, які одержують з сировини (мінеральної або органічної) внаслідок технологічних переробок, що забезпечують їм подальші властивості утворювати пластично-в'язке тісто, здатне за рахунок фізико-хімічних процесів самочинно тверднути, переходити в каменеподібний стан і зберігати міцність за часом на повітрі або в воді.

Більш широко поняття в'яжучих речовин розкриває проф. Глуховський В.Д.: мінеральні в'яжучі речовини - це мінеральні дисперсні системи, що характеризуються підвищеною кінетичною енергією, в зв'язку з чим здатні до самочинної конденсації в каменеподібні тіла.

Асортимент товарів (в'яжучих речовин) - набір показників різних груп та підгруп за певною споживчою, торговою або виробничою ознакою для характеристики складу товарної маси в різних умовах. Виробничий асортимент в'яжучих речовин може бути сформований з урахуванням їхньої природи (гідравлічні чи повітряні), водостійкості, марочної міцності, термінів тужавлення, інтенсивності набору міцності, тепловиділення, виду сировини та способу отримання.

Властивості товару, у даному випадку в'яжучих речовин, що обумовлюють його корисність і здатність задоволення потреб споживачів і виявляються в процесі споживання називаються споживними властивостями.

До споживних властивостей в'яжучих речовин відносять властивості соціального призначення, функціональні, естетичні, ергономічні, економічні, властивості безпеки споживання та надійності.

Властивості соціального призначенняє споживними властивостями, що характеризують відповідність в'яжучих індивідуальним та суспільно-необхідним потребам населення та доцільність збуту і споживання їх.

Функціональні властивості - це споживні властивості, що обумовлюють використання в'яжучих речовин за призначенням. Оцінюють ці властивості за показниками досконалості виконання основної функції, універсальності та виконання допоміжних функцій.

Естетичні властивості в'яжучих речовин - це споживні властивості, що виявляють свою суспільну цінність та соціально-культурне значення і задовольняють естетичні потреби людини. Показниками естетичних властивостей є колір, запах та текстура поверхні готових виробів.

Ергономічні властивостіоцінюються здатністю виконувати функціональне призначення та покращувати умови життя й праці людини при їх використанні як при виготовленні будівельних виробів та матеріалів, так і при проведенні будівельних робіт.

Екологічні властивості безпеки споживання в'яжучих речовин характеризують рівень шкідливості, який спричиняють вони оточуючому середовищу при їх експлуатації чи споживанні. Всі товари, в тому числі в'яжучі речовини, повинні бути безпечними для людини, не викликати негативного впливу на здоров'я людини та забезпечувати збереження її майна.


Сейчас читают про: