double arrow

Херфиндаль-Хиршман индексі


Херфиндаля-Хиршманның индексi нарықтық құрылымдардың шоғырландыруы көрсеткiш ретiнде ең үлкен мойындаумен пайдаланады. АҚШ әдiлетiнiң департаментi 1982 жылдың маусымында көрсеткiш ресми бұдан бас тарытты және (IHH - ХХИ) Херфиндаля-Хиршманның индексi рынок құрылым деп аталатын бас мiнездеме ретiнде қабылдады.

Херфиндаля-Хиршманның индексi нарықта жұмыс iстейтiн барлық фирмалардың үлесінің квадраттар қосындысы сияқты анықталады:

Мұндағы, HHI - Херфиндаля-Хиршманның индексi; - саланың (өткiзу ) шығарылымының көлемiндегi фирманың i-шiсiнiң (сатулар ) өндiрiсiнiң еншiсi; N - саладағы фирмаларының саны. уi мәндер еншiлер немесе пайыздардағы бейнелене алады:

Кiшi мәндер Херфиндаля-Хиршманның индексiн қабылдаған сайын бәсекелестiк сол күштiрек базарға, аз фирмалардың шоғырландыру және әлсiзiрек нарықтық өкiметi.

Херфиндаля-Хиршманның индексiн үш iрi топтарда араласып кетулердi классификация үшiн HHI араласып кетудi мәнге байланысты қолданылады.

1. HHI <1000 аз. Нарық қоюлатпалған, және кедергiсiз рұқсат етiлетiн араласып кету ретiнде бағаланады.

2. 1000 <HHI көбiрек, бiрақ HHI < 1800. Нарық шамалы қойылтылған сияқты қаралады, дегенмен жоғары 1400нiң I H Hнiң деңгейi әдiлеттiң департаментi араласып кетудi орындылықтың қосымша тексеруi жақтан талап ете алады. Мұндай (1400 ) индекстi деңгей қандай жағыдайда болса да үрейдi шақырады және белгiсiз ескертiлген сигналды сияқты қаралады.

3. Егер HHI>1800 асса, нарығы жоғары қойылтылған болып болып есептеледi. (1800-10000 ) мәндердiң интервалы бұл араласып кетулердi қатынаста екi нормалар жұмыс iстейдi. Егер араласып кетудiң нәтижесiнде I H H немен аспайтын 50 пунктке үлкейсе, араласып кету әдетте рұқсат етiледi. Егер ол үлкеедi бетер көп


Сейчас читают про: