double arrow

Internet-джерела

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України “Про охорону навколишнього середовища” – 1992 р.

2. Земельний кодекс України – 1992 р.

3. Кодекс про надри України – 1994 р.

4. Водний кодекс України – 1972 р.

5. Лісовий кодекс України – 1994 р.

6. Закон України “Про тваринний світ” – 1993 р.

7. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” – 1992 р.

8. Закон України “Про природно-заповідний фонд України” – 1992 р.

9. Білявський Г.О.Основи екологічних знань. – К.: Либідь, 1993.

10. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології.– К.: Либідь, 1995.

11. Бочинський Б.А. Основи соціальної екології. – К.: Вища школа, 1996.

12. Бузько М.И. Эволюция биосферы. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984.

13. Васюкова Г.Т., Грошева О.І. Екологія. Підручник. – К.: Кондор, 2009. – 524с.

14. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера.//Библиотека трудов акад. Вернадского В.И. – М.: 1994.

15. Волощенко О.И., Шестопалов Г.А. Хозяйственная деятельность и окружающая середа. – К.: Вища школа, 1994.

16. Дудник. Природокористування: еколого-економічні основи. – Полтава: Астрая, 1994.

17. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: Лібра, 1998.

18. Касаткін С. Людина в ХХІ столітті. Проблеми екології. – К.: Знання, 1997.

19. Киселев В.Н. Основы экологии. – Минск, Университэтцкае, 1998.

20. Кормилицын В.И. и др. Основы экологии. – М.: Наука, 1997.

21. Корсак К.В. Основи екології. Навчальний посібник. – К., МАУП, 2002.

22. Кривошеин Д.А., Муравей Л.А., Рева Н.Н. и др. Экология и безопасность жизнедеятельности. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000.

23. Новиков Ю.Ф. Экология, окружающая среда, человек. – М.: Гранд, 1998.

24. Норт Клоус. Основы экологического менеджмента. – М.: 1994.

25. Петров К.М. Общая экология. – СПб.: Химия, 1998.

26. Радзевич Н.Н., Пашканг К.В. Охрана и преобразование природы. – М.: Просвещение, 1998.

27. Радионова И.А. Глобальные проблемы человечества. – М.: Аспект Пресс.1995.

28. Реймерс М.С. Природопользование. – М.: Наука, 1990.

29. Словарь-справочник по экологии//под редакцией Сытника К.М. и др. – К.: Наукова думка, 1994.

30. Чайка В.О. Екологія. Навчальний посібник. – К., Либідь, 2002

31. Чернобаев И.П. Химия окружающей среды. – К.: Вища школа, 1990.

1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

2. Верховна Рада України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.rada.kiev.ua .

3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com.

5. Міністерство екології та природних ресурсів України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.menr.gov.ua/.

6. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.mns.gov.ua/.

7. Рада національної безпеки і оборони України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.rainbow.gov.ua/.

8. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/.

9. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www.100top.ru/news/ (російською мовою).

10. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території http://www.scgis.ru/russian/.

11. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/.

12. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства http://vulcan.wr.usgs.gov/ (англійською мовою).

13. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.

14. http://www.iacis.ru ‑ Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

15. http://www.nau.ua ‑ Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

16. http://www.budinfo.com.ua ‑ Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».


Сейчас читают про: