Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Гриценко Т.Б. Українське культурне піднесення (кінець ХV – перша половина ХVІІ ст.)/Культурологія. – К., 2007 / http://www.info-library.com.ua/books-book-95.html
4. Грушевський М. Історія української літератури. (В 6 томах) / http://litopys.org.ua/links/inliter.htm

5. Історія української культури. У п’яти томах. Том 2 (Українська культура XIII – першої половини XVII століть). К. : Наукова думка, 2001 / http://litopys.org.ua/istkult2/ikult2.htm

6. Могила П.: богослов, церковний і культурний діяч. – К. : Дніпро, 1997.

7. Нічик В. Петро Могила в духовній історії України. – К. : Укр. центр духовн. культури, 1997.

8. Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаторські ідеї на Україні: (ХVІ – поч. ХVІІ ст.). – К. : Наукова думка, 1990.

9. Очерки истории Киево-Печерской Лавры и Заповедника. – К., 1992.

10. Чижевський Д. Історія української літератури. – К., 2003. (за виданням Нью-Йорк, 1956) / http://litopys.org.ua/chyzh/chy.htm

Хронологія подій:

1357 – створення Галицької католицької митрополії. Активна експансія католицизму в українські землі.

1415-1420 – створення митрополії у Великому князівстві Литовському осібно від Московської православної митрополії.

1550-1620 – Іван Вишенський.

1556-1561 – «Пересопницьке Євангеліє».

1564 – заснування друкарні І.Федорова в Москві.

1573 – заснування друкарні І.Федорова у Львові.

1574 – І.Федоров надрукував перші в Україні книги «Апостол» та «Буквар».

1578 – заснування Острозької колегії.

1580-1581 – «Острозька Біблія» І.Федорова, надрукована в Острозькій типографії.

1583 – помер І. Федоров.

1586 – заснування Львівської братської школи.

1589 – заснування Московської патріархії замість митрополії. Юрисдикція тільки на території Російської держави. Погіршення становища Української церкви.

1596 – Брестська унія прийнята на церковному соборі у Бресті. Частина православної ієрархії проголосила об’єднання з католицької церквою та визнала верховенство папи римського.

1596-1647 – Петро Могила.

1615 – заснування Київського Богоявленського братства та братської школи.

1620 – відновлення православної митрополії в Києві, яку було ліквідовано згідно з Берестейської унією. Патріарх Єрусалимський Феофан висвятив на митрополита Київського Борецького. Поновлення православної ієрархії в Україні.

1632 – заснування Києво-Могилянської Колегії.

1628-1629 – спроба церковної угоди. Невдала через небажання православних і уніатів йти на поступки. Проти возз’єднання з уніатами рішуче виступило Запорозьке Військо.

Терміни:

Експансія (від латин. expansion – поширення), розширення сфери панування, впливу, поширення чого-небудь за первинну межу (напр. територіальна, економічна, політична експансія).

Гравюра (від фр. gravure; graver – вирізати) – відбиток на папері з дошки, на якій був вирізаний (награвірований) малюнок.
Замок – укріплене житло феодала, оборонний об´єкт. У XIII-XIV ст. замок перетворюється на складні комплекси споруд і нарешті – на палацові ансамблі.

Патріаршество – система церковного врядування на чолі з патріархом.

Реформація (лат. reformatio – поліпшення, перетворення) – широкий суспільний рух у Західній та Центральній Європі XVI ст., що поєднував у собі суспільно-політичні і релігійні течії.

Протестантизм – одна з трьох християнських конфесій, що зародилася у другій половині ХVІ ст. В наслідок розвитку ренесансно-реформаційних процесів.

Унія церковна – об’єднання однієї з церков православного Сходу з римо-католицькою церквою на засадах визнання першості Папи Римського і католицької догматики і за умов збереження притаманних їй традицій, обрядів, способів відправлення таїнств, особливостей церковного устрою.

Умови для розвитку культури:

Друга половина ХІV – середина ХVІІ ст. – період, коли долю України визначали спочатку Литва, а потім Польща і турки з татарами. Панівні верстви князівства Литовського та Речі Посполитої не тільки здійснювали політику ліквідації залишків автономності українських земель, а й посилювали національно-релігійний, культурний та соціальний гніт. Проте політика колонізації сприяла піднесенню руху опору народу України, пробудженню його національної свідомості, духовному злету та інтелектуальному розвитку.

Період середньовічного християнства урізноманітнив конфесійну ситуацію в Україні. В умовах литовсько-польської державності протягом трьох століть Православна церква в Україні зберігала релігійну ідентичність. Цей період завершується Берестейською церковною унією (1596 р.) і початком міжконфесійної боротьби, викликаної унією. У ХV – ХVІ ст. відбувається перехід провідних верств українського народу на латинський обряд, що призводить до втрати інтелектуальних сил України. У 20-х рр. ХVІІ ст. відновлюється ієрархія Православної церкви в Україні, вона відновлює свою соборність, відіграє важливу роль у становленні української державності часів козаччини, Запорозької Січі, Гетьманської України. Автономність, своєрідність суспільного устрою козацької християнської республіки забезпечували можливість відносно автономного розвитку козацької церкви. Були створені умови для збереження й розвитку особливостей, традицій київської гілки православ’я. З ХVІ ст. в Україні, паралельно з європейським процесом, розповсюджується протестантизм.

Дата добавления: 2015-02-24; просмотров: 231; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Учись учиться, не учась! 10729 - | 8053 - или читать все...

Читайте также:

 1. Архитектура и изобразительное искусство периода империи Карла Великого (последняя четверть VIII в. – первая половина IX в.)
 2. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ
 3. Глава 2. Успешная курсовая работа – половина успешной защиты дипломного сочинения
 4. Економічний словник. Економічний цикл, спад, депресія, пожвавлення, піднесення, безробіття, фрикційне безробіття, циклічне безробіття
 5. Лекция № 5. Медиана –это значение признака при котором исходная совокупность делится на 2 равные части, при этом первая половина совокупности имеет значение признака
 6. ЛІТЕРАТУРА. 1. Ромовська З. Українське цивільне право: Загальна частина
 7. ЛІТЕРАТУРА. 2. Ромовська З. Українське цивільне право: Загальна частина
 8. ЛІТЕРАТУРА. 2. Ромовська З. Українське цивільне право: Загальна частина
 9. ЛІТЕРАТУРА. 2. Ромовська З. Українське цивільне право: Загальна частина
 10. ЛІТЕРАТУРА. 2. Ромовська З. Українське цивільне право: Загальна частина
 11. ЛІТЕРАТУРА. 2. Ромовська З. Українське цивільне право: Загальна частина


 

34.229.131.116 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.002 сек.