double arrow
E) Баспана

$$$220. Ландшафт дегеніміз:

A) Аймақтың жалпы түрі

B) Түрдің таралу облысы (аймағы)
C) Геометриялық прогрессия

D) Личинкалар туралы ғылым

E) Жердің қатты қабаты

$$$221. Консументтер қандай организмдер?

A) Атомдар

B) Гетеротрофты организмдер
C) Автротрофты организмдер

D) Бейорганикалық қосылыстар

E) Продуценттер

$$$222. Биосфераның құрамына қандай сфера кірмейді?

A) Атмосфера

B) Цитросфера
C) Литосфера

D) Гидросфера

E) А және С

$$$223. Грек тілінде «Oikos» сөзі нені білдіреді?

A) Мекен, үй

B) Ғылым
C) Оқу

D) Экология

E) Тірі ағза

$$$224. Оттегіні биологиялық тұтыну (БПК) дегеніміз бұл:

A) Қышқылдауға қажетті оттегінің саны суда болатын биологиялық процестің нәтижесінде аэробты шартта органикалық заттар ағызынды суда 1л болып табылады

B) Қышқылдықты анықтайтын сутегінің саны

C) Көміртек құрамын білу үшін қажетті микроорганизмдер саны

D) Ағызындыдан түзілетін атмосфералық тұнба шығу, кешені суару үшін

E) Судағы органикалық заттардың жиынтық құрамы

$$$225. Бактериялар дегеніміз бұл:

A) Тұзды топырақта өсетін өсетін өсімдіктер

B) Сулы ортаны қажетет ететін құстар
C) Микроскопиялық организмдер тобы

D) Жануарлардың бір түрі

E) Өсімдіктің жасыл пигменті

$$$226. Қоршаған ортадағы практикалық проблемаларды шешуге бағытталған экологияның қай түрі?
A) Әлеуметтік экология

B) Антэкология
C) Синэкология

D) Қолданбалы экология

E) Демэкология

$$$227. Экологиялық мониторинг бұл:

A) Байқау, бағалау және қоршаған ортаның жағдайын болжау

B) Экологиялық қауіпсіздік
C) Кез – келген экологиялық қызметтітәуелсіз талдау

D) Мутация туғызатын заттар

E) А және D

$$$228. Конкуренция дегеніміз:

A) Бейбіт бірге өмір сүру

B) Организмдердің пайдалы бірге өмір сүруі
C) Өмір үшін күрес

D) Популяция санының күрт азаюы

E) Күшті көрсеткіштерге жету үшін күрес, тайталас

$$$229. Адам денесінде су қанша пайыз?

A) 10%

B) 100%
C) 40%

D) 65%

E) 90%

$$$230.Экодаму түсінігін бірінші құраған адам кім?

A) В.И.Вернадский

B) М.Стронг
C) Э.Зюсс

D) В.В.Докучаев

E) И.И.Менделлеа

$$$231. «Қышқыл жауынды» қай газдар туғызады?A) CO2

B) SO2 ,NO2

C) P3 O4

D) HCL

E) H2 S

$$$232. 1869 жылы неміс геологы Геккель қандай термин ұсынды?

A) Биология

B) Геология
C) Экология

D) Культурология

E) Биохимия

$$$233. Зертхана дегеніміз бұл:

A) Бомбадан арнаулы қорғану баспаналары

B) Әртүрлі тәжірбиелер мен химиялық анализдер жүргізу процестері
C) Құрылыс құралдарының қоймасы

D) Ғылыми өндірістік бақылау және оның эксперименттерін жүргізетін арнаулы бөлме

E) Табиғи емдік қасиетке ие жерлер

$$$234. CH 245-71 бойынша екінші класс қауіптілікті мекеме үшін санитарлық қорғау аймағының нормативті өлшемі қандай?

A) 1000м

B) 500м
C) 300м

D) 100м

E) 50м

$$$235. Организмнің немесе жеке бір түрдің қоршаған орта жағдайына бейімделуін қалай атайды?

A) Миграция

B) Ассимиляция
C) Адсорбция

D) Анабиоз


Сейчас читают про: