double arrow
A) Симбиоз

B) Анабиоз

C) Автотроф

D) Паразитизм

E) Бәсекелестік

$$$244.Ареал деген не?

A) Популяция , түр организмдердің таралу облысы

B) Оқшауланған географиялық аймақ
C) Ландшафт

D) Тірі организмдер

E) Әлем картасы

$$$245. Дүние жүзінде табиғи ортаны қорғау күні қай күн?

A) 15 ақпан

B) 7 наурыз
C) 5 маусым

D) 15 шілде

E) 2 қараша

$$$246. Экологияландыру дегеніміз не?

A) Әр түрлі білім, ғылым және тәжірибелеріне экология идеялары мен проблемаларының ену процесі

B) Жер туалы ғылым
C) Тірі организмдер жиынтығы

D) Организмдердің қарым - қатынасы

E) Дұрыс жауабы жоқ

$$$247. Бұл түсінік бүкіл жер шарын қамтитындығын білдіреді?

A) Региональды

B) Глобальды
C) Ұлттық

D) Қоғамдық

E) Мемлекетті

$$$248. Радиоактивті улану болады –

A) Ядролық жарылыс пен апаттан

B) Мұнай төгілуден
C) Шаң дауылдан

D) Дауылды желден

E) Жанар таудың атқылауынан

$$$249. «oikos» сөзі грек тілінен аударғанда қандай мағына береді?

A). баспана, үй

B). оқу

C). ғылым

D). экология

E). тірі ағза

$$$250. Абиотикалық факторларға не жатады?

A). экожүйеде ағзалардың экологиялық түрде тіршілік етуі

B). тірі табиғат факторлары (ішкі түр, аралық түр факторлары).

C). өлі табиғат факторлары (космостық, геофизикалық, климаттық, кеңістіктік).

D). ағзалардың бір-біріне әсер етуінің барлық түрлері.
E). сыртқы және ішкі факторлар.

$$$251. Биотикалық факторлар –бұл?

A). органикалық емес табиғаттың факторлары (жарық, температура, ылғалдылық, қысым, ортаның химиялық құрамы және т.б.

B). адам тіршілігінің негізінде пайда болған факторлар.

C). ағзалардың бір-біріне әсер етуінің барлық түрлері.

D). геофизикалық, гидрологиялық, космостық факторлар.

E). ішкі және аралық түр әсерлерінің нәтижесінде пайда болған факторлар.

$$$252. Антропогендік факторлар – бұл?

A). ішкі және аралық түрфакторлары.

B). адам тіршілігінің, адам қоғамының негізінде пайда болған факторлар.

C). ағзалардың бір-біріне әсер етуі негізінде пайда болған факторлар.

D). экожүйеде ағзалардың экологиялық түрде тіршілік етуі.

E). барлығы да

$$$253. «экология» терминін ғылымға енгізген кім?

A). В.И.Вернадский.

B). Э.Зюсс.

C). И.Шилов

D). Э.Геккель.

E). Ф.Клементс.

$$$254. Биосфера туралы ілімді кім дамытты?


Сейчас читают про: