double arrow

V. Автореферати

1. Бевзенко О.В. Пенсійне страхування аграрному секторі агропромислового комплексу. автор. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.04.01 «Фінанси, грошовий оборот та кредит» / О.В. Бевзенко – К,2006 – 19 с.

2. Безкровний О.В. Державне соціальне страхування працівників аграрних підприємств: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / О.В.Безкровний – К,2009 – 20с.

3. Белоусова І.А. Модернізація системи економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності в процесі управління витратами: автор.дис. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: спец.21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності» / І.А.Белоусова – К,2010 – 38с.

4. Березовський В.В. Податкове регулювання експорно-імпортних операцій із сільськогоподарською продукцією: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / В.В.Березовський – К,2009 – 20с.

5. Боєнко О.С. Управління інноваційним кредитуванням промислових підприємств: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.04 «Економіка та управління підприємсвами» / О.С.Боєнко – Маріуполь,2008 – 20с.

6. Бондаренко В.В. Управління формуванням власного капіталу банку: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.04.01 «Гроші, фінанси і кредит» / В.В.Бондаренко – К,2007 – 19 с.

7. Боровик П.М. Формування системи обов’язкових платежів за землі сільськогосподарського призначення: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / П.М.Боровик – К,2008 – 21с.

8. Ботвиновська О.Л. Обов’язкове соціальне пенсійне страхування: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / О.Л.Ботвиновська – К,2009 – 20с.

9. Вольська А.О. Соціальне страхування в умовах трансформаційної економіки: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / А.О. Вольська – Київ,2011 – 22 с.

10. Гмиря В.П. Фінансові механізми регулювання інвестиційної діяльності аграрного виробництва регіону: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.03 «економіка та управління національним господарством» / В.П. Гмиря – Київ, 2011 – 22с.

11. Голуб Ю.О. Кредитна складова фінансового забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Ю.О.Голуб – Харків,2010 – 20с.

12. Гончар О.В. Методологічне забезпечення вибіркових обстежень малих підприємств сфери не фінансових послуг: автор. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.10 «Статистика» / О.В.Гончар – К,2007 – 21 с.

13. Гончаренко А.М. Управління капіталом приватного вищого навчального закладу: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.04 «Економіка та управління підприємствами(за видами економічної діяльності)» / А.М.Гончаренко – К,2009 – 20с.

14. Гришова І.Ю. Формування та ефективне використання оборотних засобів молокопереробних підприємств: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.04.01 «Фінанси, грошовий оборот та кредит» / І.Ю.Гришова. – К, 2003 – 19 с.

15. Гузенко Т.С. Формування позабюджетного фонду відтворення природних ресурсів в аграрній сфері: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Т.С.Гузенко – К,2009 – 20с.

16. Гулей А.І. Валютно-фінансові стратегії в системі економічної безпеки суб’єктів господарювання: міжнародний досвід: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності» / А.І.Гулей – К,2010 – 19с.

17. Давиденко Н.М. Фінансовий менеджмент в бурякоцукровому підкомплексі України: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Н.М. Давиденко. – К, 2002 – 17 с.

18. Дикий А.П. Організація бухгалтерського обліку як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит(за видами економічної діяльності)» / А.П.Дикий – Житомир,2009 – 21с.

19. Длугунович Н.А. Системний аналіз вибору інноваційних ІТ-проектів в умовах економіки знань: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» / Н.А.Длугунович – Хмельницький,2009 – 20с.

20. Жуйков С.Г. Банківське інвестиційне кредитування сільськогосподарських підприємств в Україні: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / С.Г.Жуйков – Київ, 2011 – 20 с.

21. Ібатулліна А.В. Розвиток місцевого оподаткування в Україні: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / А.В.Ібатулліна – К,2009 – 19с.

22. Іванова Т.Г. Управління банківським портфелем активів: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Т.Г.Іванова – К,2008 – 20с.

23. Івасів І.Б. Вартість банку: теорія та управління: автор.дис. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / І.Б.Івасів – К,2009 – 32с.

24. Ігнатенко А.В. Державна стратегія формування комерційних концесій в національному господарстві України: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / А.В.Ігнатенко – К,2010 – 24с.

25. Клімов А.В. Контролінг у системі менеджменту страхової компанії: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / А.В.Клімов – Суми,2008 – 20с.

26. Конєва І.І. Розвиток портфельного інвестування екологізації агропромислового виробництва: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / І.І.Конєва – К,2010 – 20с.

27. Конюшенко Н.В. Нумізматичні операції нацонального банку України: методичний та маркетинговий аспекти: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.04.01 «Фінанси, грошовий оборот та кредит» / Н.В.Конюшенко – К,2005 – 20 с.

28. Кот О.В. Прогнозування фінансового стану банку: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / О.В.Кот – К,2008 – 19с.

29. Курляндчик А.А. Финансовые аспекты развития сахарной промышленности республики Беларусь: автор. дис. на соискание ученой степени кандидата экономических наук: спец. 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» / А.А.Курлянчик – Минск,2009 – 24с.

30. Кучерівська С.С. Фінансова стійкість страхових компаній: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / С.С.Кучерівська – Тернопіль,2010 – 20с.

31. Матвіїв М.Я. Маркетинг на ринку знань: автор.дис. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: спец.08.00.08 «Економіка та управління підприємствами(за видами економічної діяльності)» / М.Я.Матвіїв – Тернопіль,2010 – 40с.

32. Мацук З.А. Система бюджетного регулювання в Україні (на матеріалах західного регіону): автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / З.А. Мацук – Київ, 2011 – 20с.

33. Мельник К.М. Фінансова безпека сільськогосподарських виробничих кооперативів: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / К.М.Мельник – К,2010 – 21с.

34. Можаровська П.П. Формування організаційно-економічного механізму залучення інвестицій в регіон: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління: спец.25.00.02 «Механізми державного управління» / П.П.Можаровська – Донецьк,2006 – 19с.

35. Мороз О.М. Утворення нових територіально-виробничих форм оптимізації господарства регіону: автор.дис. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: спец.08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / О.М.Мороз – Донецьк,2009 – 35с.

36. Мошенський С.З. Теоретико-методологічні засади забезпечення інвестиційної безпеки України через механізм інституційного інвестування на ринках цінних паперів: автор.дис. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: спец.21.04.01 «Економічна безпека держави» / С.З.Мошенський – К,2009 – 36с.

37. Невмержицький Є.І. Розвиток кредитних бюро в Україні: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Є.І. Невмержицький – Київ, 2011 – 20 с.

38. Непочатенко О.О. Банківські механізми кредитування аграрних підприємств: автор.дис. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / О.О.Непочатенко – К,2009 – 36с.

39. Ніконова М.В. Вексельний оборот в аграрному секторі економіки України: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / М.В.Ніконова – К,2008 – 20с.

40. Ожерельєва І.Л. Фінансове планування в малому підприємництві: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / І.Л.Ожерельєва – Донецьк,2005 – 19 с.

41. Опря Є.А. Спеціальні режими прямого оподаткування у сільському господарстві: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Є.А.Опря – К,2008 – 20с.

42. Пархоменко О.П. Формування та використання оборотного капіталу промислових підприємств в умовах ринку: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / О.П.Пархоменко – Донецьк,2010 – 18с.

43. Петрук О.М. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація: автор. дис. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: спец.08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / О.М.Петрук – К,2006 – 32 с.

44. Поліщук Є.А. Девелоперські компанії на ринку нерухомості: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Є.А.Поліщук – К,2009 – 19с.

45. Правдюк О.Л. Фінансова політика в аграрній сфері економіки: важелі та інструменти: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / О.Л.Правдюк – К,2010 – 20с.

46. Пурій Г.М. Банківська діяльність на фінансовому ринку України: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Г.М.Пурій – К,2010 – 19с.

47. Пущак С.Д. Страхування природно-кліматичних ризиків у рослинництві: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / С.Д.Пущак – К,2008 – 19 с.

48. Рад Н.С. Вплив реформування пенсійної системи України на соціально-економічний розвиток суспільства: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Н.С.Рад – Донецьк,2010 – 20с.

49. Разумцев В.В. Фінансовий контроль цільового використання бюджетних коштів підприємствами вугільної галузі: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / В.В.Разумцев – Донецьк,2009 – 20 с.

50. Семенова Ю.С. Державне регулювання інфляційних процесів в Україні: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Ю.С.Семенова – К,2009 – 20с.

51. Синчак В.П. Система оподаткування у сільському господарстві України: теорія, методологія та практика: автор.дис. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / В.П.Синчак – К,2009 – 37с.

52. Синявська Л.В. Оподаткування сільськогосподарських підприємств та шляхи його вдосконалення: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.04.01 «Фінанси, грошовий оборот та кредит» / Л.В.Синявська – К,2006 – 20 с.

53. Смолін І.В. Система стратегічного планування розвитку підприємства: автор.дис. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: спец.08.06.01 «Економіка, організація та управління підприєствами» / І.В.Смолін – К,2005 – 36 с.

54. Соловйова Н.І. Формування системи фінансовго прогнозування в аграрному секторі: концепція, методологія, реалізація: автор.дис. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Н.І.Соловйова – К,2010 – 41с.

55. Таранов І.М. Фіскальний потенціал України та ефективність справляння податків: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.04.01 «Фінанси, грошовий оборот та кредит» / І.М.Таранов – Тернопіль,2004. – 20 с.

56. Тиводар Т.М. Товарний кредит у забезпеченні процесу агропромислового виробництва: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.04.01 «Фінанси, грошовий оборот та кредит» / Т.М. Тиводар – К,2006 – 20 с.

57. Тимошенко О.О. Оцінка і формування потенціалу фінансової безпеки агроформувань: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / О.О.Тимошенко – К,2011 – 20с.

58. Ткаченко В.В. Економічний механізм використання природних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.04 «Економіка та управління підприємствами(за видами економічної діяльності)» / В.В.Ткаченко – Суми,2010 – 20с.

59. Трокоз В.М. Функціонування підприємств-виробників морозива на структурованих ринках: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.04 «Економіка та управління підприємствами(за видами економічної діяльності)» / В.М.Трокоз – Житомир,2008 – 20с.

60. Тулуш Л.Д. Земельне оподаткування у сільському господарстві: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.04.01 «Фінанси, грошовий оборот та кредит» / Л.Д.Тулуш – К, 2003 – 21 с.

61. Фроленко Р.В. Стратегічне управління витратами наукомістких підприємтсв автомобілебудування: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Р.В.Фроленко – Тернопіль,2010 – 19с.

62. Хандюк І.М. Фінансовий механізм формування та реалізації інноваційних програм національного рівня: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / І.М.Хандюк – Ірпінь,2011 – 21с.

63. Худолій О.В. Недержавне пенсійне страхування та перспективи його запровадження в аграрному секторі: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / О.В.Худолій – К,2009 – 20с.

64. Шинкарук Л.В. Нагромадження основного капіталу та тенденції його відтворення в економіці України: автор. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Л.Д.Шинкарук – К,2007 – 36 с.

65. Шолойко А.С. Страховий захист виробництва продукції рослинництва від природно-кліматичних ризиків:: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / А.С.Шолойко – К,2010 – 20с.

66. Шора О.Є. Банківські валютні операції при обслуговуванні суб’єктів аграрної сфери: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / О.Є.Шора – К,2010 – 20с.

67. Щолойко А.С. Страховий захист виробництва продукції рослинництва від прородно-кліматичних ризиків: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / А.С.Шолойко – К,2010 – 20с.

68. Юненко К.В. Формування та оцінка фінансового потенціалу регіону: автор.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец.08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / К.В.Юненко – К,2007 – 20 с.


Додаток А


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: