double arrow

Використана література. 1. Конституція України від 28.06.1996 р


1. Конституція України від 28.06.1996 р.

2. Закон України "Про бюджетну систему Української РСР" від 5 грудня 1990 р.

3. Закон України "Про економічну самостійність " від 3 серпня 1990 р.

4. Закон України „Про економічну самостійність” від 3 серпня 1990 р.

5. Закон України "Про ціни і ціноутворення" від 3 грудня 1990 р.

6. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 5 грудня 1990 р.

7. Закон України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве регіональне самоврядування" від 7 грудня 1990 р.

8. Закон України «Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 1993 р.

9. Закон України «Про державну податкову службу України» від 24.12.1993 р.

10. Закон України „Про бюджетну систему України” від 1995 р.

11. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 1997 р.

12. Закон України "Про Рахункову палату Верховної Ради України" 1996 р.

13. Закон України «Про затвердження Конституції Автономної республіки Крим» від 23.12.1998р.

14. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 р.

15. Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.1999 р.

16. Положення про Державне Казначейство в Україні від 1995 р.

17. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки. — К.: Либідь, 2000. – 451 с.

18. Булгаков І.Д. Бюджетна система України. - К.: НІОС, 2002. – 203 с.

19. Буряченко А.Є. Історичні аспекти еволюції бюджетної системи України // Фінанси України. - 2002. - №6. - C. 15-17.

20. Жибер Т.В. Теоретичні аспекти бюджетного устрою// Фінанси України. — 2003. - №11.- С. 27-29.

21. Короленко А.В. Бюджетний процес та бюджетний календар// Фінанси України. - 2002. - №5. - С. 37-42.

22. Мазуренко Г. Соціальна ефективність бюджетних видатків: аналіз сучасного положення и досвід розвинутих країн світу // Збірник наукових праць УАДУ при Президентові України. - 2004. - №1. – С. 33-35.

23. Озеров И.Х. Основи финансовой науки. — Том 1. – М.: Типография И.Д. Сытина, 1994. – 230 с.

24. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посіб. 2-ге вид., дон.-К.: КНЕУ,2001. – 130 с.

25. Пасічник Г.В. Бюджетна система України. – К.: НІОС, 2004. – 507 с.

26. Стоян В.І. Казначейська система виконання бюджетів // Фінанси України. — 2002. - №9.- С.12-17

27. Травкина Н.М. Особенности бюджетного процесса в США в эру профицитов // США — Канада: экономика, политика, культура. - 2002.- № 5.- С. 66-69.

28. Финансы: Учеб. для вузов/ Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублевской, проф. Б.М. Сабанти. — Т.: Перспектива. Юрайт, 2000. - 154 с.

29. Чечетов М.В., Чечетова Н.Ф., Бережна А.Ю. Бюджетний менеджмент.-Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004.-560 с.

30. Чугунов І.Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку. – К.: НІОС, 2003. – 488 с.

Тема 5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання


Сейчас читают про: