Студопедия


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

D) буддизмде философия да дін де бар
Е)дін

$$$ 259

Буддизмдегі азаптан босатылу, барлық адамзат күшінің соңғы мақсатын білдіретін термин?

А) сенім

В)таным

С)карма

D)нирвана

Е)атман

$$$ 260

Дүниенің мақсатқа сәйкестігі туралы ілім:

А) валеология

В)телеология

С)синология

D)телепатия

Е)теология

$$$ 261

Қазіргі заман философиясында адам мәселесін негізге қоятын бағыт?

А) неопозитивизм

В)неотомизм

С)сыни реализм

D)прагматизм

Е)экзистенциализм

$$$ 262

Кім мемлекеттің шығу тегі жөніндегі келісімдік теориясын жасаған?

A) Фихте

B) Гоббс...........

C) Ф.Бэкон

D) И.Шеллинг

E) Ш.Монтескье

$$$ 263

Маркстік қоғамдық болмыстың логикасы мен заңдарын түсінудің негізінде жатқан ұғым .

A) Пролетариат

B) абсолфттік идея

C)социализм мен коммунизм

D)материалдық игіліктерді өндіру тәсілі

E)әлеуметтік еркіндік

$$$ 264

Қайшлықтар дүниені қозғаушы күш болып табылады және қайшылықтарсыз даму жоқ деп ұйғарған кім:

A)Фихте

B)Гегель...

C)Вольтер

D)Аристотель

E)Шеллинг

$$$ 265

Материализм бастапқы ретінде нені қолдайды?

A)адам болмысын

B)энергия болмысын

C)объективті рух болмысын

D)жаратылған болмысын

E)табиғат болмысын

$$$ 266

Эпикурдың философиясындағы «атараксия» ұғымының мазмұны

A)ақыл

B)бірлік

C)тыныштық, рухтың елеусіздігі

D)болмыс

E)таным

$$$ 267

Идеалды мемлекет туралы ілімді баяндайтын «Мемлекет» атты философиялық-саяси шығарманың авторы кім?

A)Платон...

B)Маркс

C)Сократ

D)Эпикур

E)Конфуций

$$$ 268

Гегельдің соңғы үштік элементін көрсетіңіз?(тезис,антитезис,синтез)

A)тезис

B)теріске шығару

C)антитезис

D)синтез

E)факт

$$$ 269

Козқарастың қанша түрлері бар деп саналады?

A)үш

B)он

C)жеті

D)екі

E)бес

$$$ 270

Жаңа дәуірдің субъективті идеалисті

(Антитетикалық әдісті ұсынған неміс философы, субъективті идеалист:Фихте

)

A) Гегель

B)Вольтер

C)Кант

D)Фейербах

E)Гельвеций

$$$ 271

Қай ойшыл қазақ (сақ, скиф)философиясының негізін қалаушы?

A)Ахмет Иассуи

B)С.Анахарсис

C)Жаухари

D)Ахмет Иүгінеки
E)Махмуд Қашқари

$$$ 272

Түйсінуден абстрактылық ойлауға дейін, ал, одан................

A)практикаға

B)тексеруге

C)ақиқатқа

D)теорияға

E)әлемнің ғылыми картинасына

$$$ 273

Материя қозғалысының жоғарғы формасын көрсет:

A)химиялық

B)әлеуметтік

C) биологиялық

D) физикалық

E) механикалық

$$$ 274

«Страта» деген ұғым нені білдіреді?

A) диспозицияны

B) тап тобырларын

C) топтарын

D) әлеуметтік қабатты

E) үшінші жүлде

$$$ 275

Диалектиканың негізгі өзегі қай заң:

A) мән және құбылыс заңы

B) қарама-қарсылықтың бірлігі мен күресі заңы

C) мүмкіндік және шындық заңы

D) сан және сапа заңы

E) бөлшек және тұтастық заңы

$$$ 276

И. Канттың таным теориясының сипаты:

A) монизм

B) скептицизм

C) агностицизм

D) эмпиризм

E) сенсуализм

$$$ 277

«Веда» деген ұғымның аудармасы:

A)сенім

B)ақыл

C)ғылым

D)ақиқат

Дата добавления: 2015-03-22; просмотров: 930; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Как то на паре, один преподаватель сказал, когда лекция заканчивалась - это был конец пары: "Что-то тут концом пахнет". 8227 - | 7891 - или читать все...

Читайте также:

 

3.227.233.6 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.005 сек.