double arrow
Заняття 8. Вексельна відповідальність

План:

1. Юридична природа вексельної відповідальності.

2. Підстави звільнення від вексельної відповідальності

3. Вексельна давність.

Питання для самопідготовки.

1. Охарактеризуйте поняття вексельної відповідальності.

2. Визначить коло суб’єктів вексельної відповідальності.

3. Визначить обсяг вексельної відповідальності.

4. Які особливості має вексельна відповідальність у порядку регресу.

5. Як здійснюється судове стягнення за векселем.

6. Назвіть підстави звільнення від вексельної відповідальності.

7. Дайте характеристику вексельним запереченням.

При підготовці за даною темою необхідно приділити увагу визначенню природи вексельної відповідальності, вивчити нормативно-правові акти, що регулюють питання вексельної відповідальності та підстав звільнення від вексельної відповідальності

Особливу увагу звернути на відповідні положення Закону України «Про обіг векселів в Україні» та Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі Закону України «Про нотаріат» та Інструкцію «Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами».

Також слід приділити увагу питанням вексельної давності та методиці її обчислення.

Рекомендована література:

1. Подцерковный О. П. Денежные обязательства и расчётные правоотношения в Украине / О. П. Подцерковный. – Одесса : Студия ”Негоціант”, 2005. – 308 с.

2. Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків, затверджене рішенням Державної комісії по цінним паперам та фондовому ринку від 22 листопада 2001 р. № 338, зареєстровано у Міністерстів юстиції України 11 квітня 2002 р. № 360/6648 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 16. – Ст. 882.
3. Поляничко А. Правове значення індосаменту в процесі передачі прав на іменні цінні папери / А. Поляничко // Право України. – 2001. – № 6. – С. 52–57.

4. Порядок видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов’язання), що видається суб’єктом підприємницької діяльності при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах”, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 25 грудня 2002 року № 83 // Юридичний вісник України. – 2006. – № 10. – Додаток № 1. – С. 24.

5. Постанова Верховного Суду України від 02.11.2004 р. у справі № 241/18-03 // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 2. – С. 99–201.6. Постанова Верховного Суду України від 08.10.2002 р. у справі № 20/132 // Вісник господарського судочинства. – 2003. – № 3. – С. 121–123.

7. Постанова Верховного Суду України від 17.05.2005 р. у справі № 6/229 // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 1. – С. 76–79.

8. Постанова Верховного суду України від 17.09.2002 у справі № 14/603 // Вісник господарського судочинства. – 2003. – № 3. – С. 119–120.

9. Постанова Верховного Суду України від 20.05.2003 р. у справі № 09/3641 // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 2. – С. 92–94.

10. Постанова Верховної Ради України “Про порядок дії на території України окремих актів Союзу РСР” від 12.09.1991 № 1545-ХП // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 46. – Ст. 621.

11. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.96 р. “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2000. – 00. – № 4.


Сейчас читают про: