double arrow

Завдання сейсмічного впливу


Для того, щоб задати параметри сейсмічного впливу, на який буде проводитися розрахунок:

Ø відкрийте вікно Сейсмические и ветровые воздействияза допомогою менюСхема Добавить элементы Сейсмические и ветровые воздействия;

Ø у вікні діалогу, що відкрилося, установіть прапорець для опціїсейсмика 1 і задайте напрямок 0 градусів;

Ø установіть прапорець для опції сейсмика 2і задайте напрямок 90 градусів (Рис. 22);

Ø зі списку нормативних документів виберіть ДБН (Рис. 22);

Ø натисніть кнопку Параметри

Ø відповідно до бланка завдання задайте Бальность – 7; і Категорию грунта по сейсмічних властивостях – І;

Ø Задайте розрахункові коефіцієнти з таблиць ДБН:

- К1 відповідно до таблиці Додаток 2.1 (у всіх завданнях приймається рівним 0.3).

- К2 відповідно до таблиці Додаток 2.2 (у всіх завданнях приймається рівним 1).

- Кгр відповідно до таблиці Додаток 2.3 залежно від сейсмічності майданчика будівництва й категорії ґрунту (у даному прикладі для 7 балів і І-ї категорії ґрунту за сейсмічними властивостями Кгр дорівнює – 1.2 ).

- для версії програмного комплексу МОНОМАХ 4.0: Поправочний коефіцієнт визначається за формулою =1+0,06*(6-5)=1.06, де n - кількість поверхів у будинку. Максимальне значення k3 для будинків из даною конструктивною схемою не повинні перевищувати 2,0 ;
Ø Натисніть ОК (Рис. 23).


Примітка:

Для версій програмного комплексу МОНОМАХ 4.2, 4.5 замість поправочного коефіцієнту у меню Коэф. этажности (табл. 2.2)обираемо«Вычислять» (Рис. 24).

Рис. 22. Завдання сейсмічного впливу

Рис. 23. Завдання параметрів сейсмічного впливу

Рис. 24. Завдання параметрів сейсмічного впливу для версій
ПК МОНОМАХ 4.2, 4.5Сейчас читают про: