double arrow

СТВОРЕННЯ ЗВІТУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИКОНАНОГО РОЗРАХУНКУ


У вступі й аналізі розрахункових даних прикладеного зразка (файл Приклад роботи сейсміка.doc) необхідно змінити характеристики будинку (поверховість, розміри в плані, розміри колон, діафрагм, плит перекриттів)

Для того щоб змінити рис 1.1. План першого поверху:

Ø відкрийте вікно Текущий этаж за допомогою менюВид Чертеж Текущий этаж;

Ø відкрийте вікно Вид Отобразить Друга закладка – «размеры»Ставимо прапорці напротипозиційколонны, стены (Рис. 27) Четверта закладка – прочееСтавимо прапорці навпротиоси и расстояние между осям(Рис. 28);

Ø натискаємо на зелену галочку;

Ø закриваємо меню;

Ø натискаємо на клавіатурі кнопку Prt Sc(Print screen);

Ø відкриваємо документ Приклад роботи сейсміка.doc і натискаємо на малюнок 1.1. правою кнопкою миші й вибираємо Вставити. (Рис. 29);

Ø повинна відбутися заміна рисунку.

Рис. 27. Позначка розмірів колон і стін

Рис. 28. Позначка осей і відстані між осями

Рис. 29. Вставка рисунку 1.1

Для того, щоб змінити рисунок 1.2. Ізометрія:

Ø необхідно повернутися в меню Главный вид натисніть Вид Главный вид;

Ø відкрийте вікноВсе здание за допомогою менюВид Вид 3D Все здание;
Ø відкрийте вікно Копировать изображение окназа допомогою меню Файл Копировать изображение окна;

Ø відкриваємо документ Приклад роботи сейсміка.doc і натискаємо на малюнок 1.2. правою кнопкою миші й вибираємо Вставити(Рис. 30);

Ø повинна відбутися заміна рисунку.

Рис. 30. Вставка малюнка 1.2

Для того щоб змінити рисунок 2.1. Комп'ютерна модель будинку. Загальний вид:

Ø необхідно повернутися в меню Главный вид натисніть Вид Главный вид;

Ø відкрийте вікноРезультаты МКЭ расчета за допомогою менюВид Результаты МКЭ расчета;

Ø відкрийте вікно Копировать изображение окназа допомогою меню Файл Копировать изображение окна;

Ø відкриваємо документ Приклад роботи сейсміка.doc і натискаємо на малюнок 2.1. правою кнопкою миші й вибираємо Вставити (Рис. 31).

Рис. 31. Вставка рисунку 2.1

Редагування Таблиці 2.1 виконується відповідно до бланка завдання. Для колон редагується стовпець 2, для діафрагм жорсткості стовпці 2 і 3 (тільки параметр Н) Табл. 2.1

Табл. 2.1. Жорсткості елементів у розрахунковій схемі будинку

№ т.ж. Геометричні параметри Фізико-механічні параметри Положення в конструктивній схемі будинку
40 X 40 Ro=2.5,E=3e+006 Колони
Пластина H 20 E=3e+006,V=0.2,H=20,Ro=2.5 Плити перекриттів
Пластина H 20 E=3e+006,V=0.2,H=20,Ro=2.5 Діафрагми твердості

Редагування Таблиці 2.2 виконується відповідно до бланка завдання. Змінюється тільки стовпець №3 для рядків №4-5. Величини К1, К2, К3, Кгр задаються відповідно до розділу 2.5 даних методичних вказівок. Величина а0 приймається рівною 0,1; 0,2 відповідно для районів сейсмічністю 7 і 8 балів. (Табл. 2.2).Табл. 2.2. Перелік навантажень і впливів.

№ п/п Найменування навантаження Нормативне значення, т/мп (т/м2)
Власна вага Обчислюється автоматично
постійне (0,3)
Тривале (0,2)
Короткочасне (0,15)
  Сейсміка під кутом 0º до осі Х Сейсмічність майданчика 7 балів, категорія ґрунтів за сейсмічними властивостями I, а0=0,1; k1=0,3; k2=1; kгр=1.2;K3=1,06  
Сейсміка під кутом 90º до осі Х

Редагування Таблиць 3.1, 3.2 виконується в наступним чином:

Ø вибираємо команду Расчетная записка rtf – файл за допомогою меню Результаты Расчетная записка rtf – файл;

Ø у вікні, що відкрилося, залишаємо прапорець напротикоманди Модальный анализ, Перекосы этажей, Выводить загружения (усі інші прапорці знімаємо) Рис. 32;

Ø натискаємо ОК;

Ø у діалоговому вікні, що з'явилося, зберігаємо файл за назвою Розрахункова записка;

Ø натискаємо кнопку Сохранить Рис. 33;

Ø відкриваємо збережений файл Розрахункова записка.rtf;

Ø копіюємо отриману таблицю шляхом виділення й натискання правою кнопкою миші у меню, що виникло вибираємо Копировать Рис. 34;

Ø відкриваємо документ Приклад роботи сейсміка.doc і натискаємо на табл. 3.1 правою кнопкою миші й вибираємо Вставить Рис. 35;

Ø Аналогічно замінюємо табл. 3.2.

Рис. 32. Розрахункова записка результатів МСЕ розрахунків

Рис. 33. Збереження rtf – файлуРис. 34. Копіювання табл. 3.1. з rtf –файлу

Рис. 35. Вставка табл. 3.1. у файл Приклад роботи сейсміка.doc

Редагування рис 3.1 Перша форма власних коливань:

Ø вибираємо команду деформированная схема за допомогою меню Результаты деформированная схема(Рис. 36);

Ø вибираємо 1-е Сейсмическоеза допомогою меню Загружения 1-е Сейсмическое;

Ø у меню, що виникло вибираємо1 (Рис. 37);

Ø натискаємоОК;

Ø відкрийте вікно Копировать изображение окназа допомогою меню Файл Копировать изображение окна;

Ø відкриваємо документ Приклад роботи сейсміка.doc і натискаємо на рисунок 3.1. правою кнопкою миші й вибираємо Вставить (Рис. 38).

Рис. 36. Деформована схема

Рис. 37. Вибір форми коливань

Рис. 38. Вставка рис 3.1.

Редагування рис 3.2-3.5 виконується аналогічно для інших 4 форм власних коливань (замість форми 1 вибирається 2, 3, 4, 5).

Редагування висновків проводиться за рахунок введення максимального значення періоду коливань із табл. 3.1 та найбільшого значення перекосів з табл. 3.2.
Сейчас читают про: