double arrow

Астана, 2014 ж. 1.Тақырып №13: Аллергияға қарсы дәрілер


1.Тақырып №13: Аллергияға қарсы дәрілер. Иммунды үрдістерге әсер ететін дәрілер- 3.

2.Мақсаты: иммунды үрдістерге әсер ететін дәрілер туралы білім алуға түсініктеме және мүмкіндік беру:

3. Оқыту мақсаты:

1. Аллергиялық аурулардың фармакотерапиясы үшін қолданылатын препараттардың ерекшеліктерін қарастыру.

2. Студенттерді препараттарды қолдану және қарсы көрсеткіштеріне байланысты дәлелді тағайындауға және осы топтың препараттарына рецептті сауатты жазуға үйрету.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Аллергияға қарсыдәрілік заттардың әсер ету принциптері. Жіктелуі.

2. Глюкокортикоидтар мен адреномиметиктердің аллергияға қарсы әсерлері. Қолдану көрсеткіштері. Жанама әсерлері.

3. Мес жасушаларының мембранасын тұрақтандыратын заттар. Әсер ету механизмі. Қолдану көрсеткіштері. Жанама әсерлері.

4. Антигистаминді заттар. Н1-рецепторларының тежегіштері, Әсер ету механизмі. Қолдану көрсеткіштері. Жанама әсерлері.

5. Иммунодепрессанттар.Цитостатиктер. Иммунодепрессивті әсерінің принциптері. Қолдану көрсеткіштері. Жанама әсерлері.

6. Иммуностимуляторлар. Иммуномодуляторлық заттар. Анықтамасы. Әсер ету механизмі. Қолдану көрсеткіштері. Жанама әсерлері.

5. Білім берудің және оқытудың әдістері: ауызша сұрау, тесттік тапсырмаларды орындау, ақуалды есептерді шешу, рецепттер жазу, кіші топтарда жұмыс жасау, тәжірибелік сабаққа хаттама құрастыру.

6. Әдебиет:

Орыс тілінде:

Негізгі:

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Учебник. Москва. Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД». 2010.- 734 с.

2. Харкевич Д.А. Руководство к лабораторным занятиям по фармакологии, М.: Медицинское информационное агентство (МИА), 2004.-452с.

Қосымша:

1. Аляутдин Р.Н. Фармакология. Учебник. Москва. Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД». 2.Шайдаров М.З. и др. Основы фармакологии с рецептурой, учебник.- Астана. – 2011. – 352 с.

2. Гудман 2011.-516 с. Г., Гилман Г. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. Перевод 10-го издания. М. «Практика». 2006 г. 1648 с.

3. Машковский М.Д. Лекарственные средства. М., 2010.- 1216 с.

4. Бертрам Г. Катцунг. Базисная и клиническая фармакология (перевод д.м.н., проф. Э.Э. Звартау.) - Санкт-Петербург, 2008.- 1043с...

5. Клиническая фармакология /Под ред. В.Г.Кукеса/- М.: Изд-во ММА, 2009.-760с.

6. Яковлев В.П., Яковлев С.В. Рациональная антимикробная фармакотерапия (руководство для практических врачей). М.: Литтерра. 2003. - 1002 с.

Қазақ тілінде:

Негізгі:

1.Харкевич Д.А. Фармакология: Учебник. Перевод на каз. язык. 2009.- 451 с.

Ағылшын :

Негізгі:

1. Padmaja Udaukumar. Textbook of Medical Pharmacology. New Dehi, 2009, Second Edition, 558 p.

2. Rang H.P., Dale M.M. Pharmacology.-Edinburgh. 2012, 830 p.

7. Бақылау: ауызша сұрау, бақылау билеті (рецепт жазу, алгоритм, фармакологиялық сипаттамасы бойынша препаратты анықтау), тәжірибелік сабаққа хаттама құрастыру.

Рецепт жазуға арналған препараттар:

1. Хлоропирамин (Супрастин) - Chloropyraminum (Suprastinum) (таб. 0,025 №10)

2. Фенистил – Fenistil (0,1% еріт.түрінде 20 мл)

3. Кромоглициевая кислота – Acidum Cromoglicicum (капс. 0,02 №20)

4. Кетотифен – Ketotifenum (таб. 0,001 №20)

5. Цетиризин – Cetirizinum (еріт.түрінде 10 мл)

6. Метотрексат – Methotrexatum (таб. 0,0025 №20)

Тобын анықтауға арналған препараттар:

Цетиризин (зиртек, зодак), Диментидин (фенистил), Фенспирид (эреспал), Метотрексат, Циклофосфамид, Тималин.

Тәжірибелік сабақтың хаттамасы:

Топтары Н1-гистамино блокаторлардың 1-ші ұрпағы Мес жасушаларының мембранасының тұрақтандырғыш тары Н1-гистамино блокаторлардың 2-ші ұрпағы
Жіктелуі ХПМА      
Әсер ету механизмі      
Фармакологиялық әсерлері      
Қолдану көрсеткіштері      
Жанама әсерлері      
Қолдануға қарсы көрсеткіштері және улану      

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚҚА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Пәні: Фармакология - 1

Мамандығы: 5В130100 «Жалпы медицина»

Тақырып №14: «Қабыну және иммунды үрдістерге әсер ететін дәрілер» тақырыбы бойынша қорытынды сабақ.

Сағат саны: 3

Курс: 2

Құрастырушы: Уайсова Д.С.


Сейчас читают про: