double arrow

Тема 7: Касаційне провадження


Обсяг навчального часу: 2 години.

План проведення лекції:

1. Поняття касаційного оскарження.

2. Підготовка справи до касаційного розгляду.

3. Порядок розгляду справи касаційним судом.

4. Повноваження суду касаційної інстанції.

5. Зміст рішення та ухвали суду касаційної інстанції.

Література

1. Конституція України. Від 28 червня 1196 р., №254к/96-ВР//Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – ст. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями 2012 р.: – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 204 с.

3. Гражданский процессуальный кодекс Украины: Научно-практический коментарий / под ред. В.И.Тертышникова. – Харьков, Консум, 2008 г.

4. Закон України “Про судоустрій та статус суддів”

5. Закон України “Про прокуратуру”.

6. Цивільне процесуальне право України. Підручник / під ред. В.В.Комарова. – Харків, 2012 р.

7. Цивільний процес. Підручник / під ред. М.Й.Штефана. –К., 2001 р.

8. Цивільне процесуальне право України. Навчальний посібник / під заг.редакцією С.С.Бичкової. - К., 2006.

9. Цивільне процесуальне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: Атака, 2009.

10. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Тертишніков В.І. – Х.: Ксилон, 2011.

11. Курс цивільного процесу : підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X. : Право, 2011. - 1352 с. I8ВN 978-966-458-290-9

12. Цивільний процес України.Підручник / С.В. Ківалов, Р.М. Мінченко, С.О. Погрібний ін. - Х.: Одиссей, 2012. – ст.. 500.

13. Цивільний процес України. Підручник / За ред. Є.О.Харитонова. - К.: Істина, 2012. – ст..536.

14. Цивільний процес. Навчальний посібник / С.В. Васильєв. - Х.: Эспада, 2012. – ст..464

15. Цивільні процесуальні документи.Посібник / С.О. Куринська. - К.: Прецедент, 2012. – ст..352


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ


Сейчас читают про: