double arrow

Оформлення звіту з РГР

3

Звіт з РГР оформлюється й роздруковується на аркушах формату А4 і повинен містити:

· Титульну сторінку (див. дод. А);

· Бланк індивідуального завдання (див. дод. Б);

· Першу частину РГР у вигляді роздрукованої на одному аркуші формату А4 сторінки Microsoft Excel з початковими даними, розрахованою таблицею, графіком функції однієї змінної;

· Другу частину РГР у вигляді роздрукованого на одному аркуші формату А4 документа MathCAD з моделлю розрахунків, функцією однієї змінної, її графіком;

· Третю частину РГР у вигляді роздрукованої сторінки Microsoft Excel з початковими даними, розрахованою таблицею, графіком функції двох змінних (роздруковується на двох аркушах формату А4);

· Четверту частину РГР у вигляді роздрукованого документа MathCAD з моделлю розрахунків, функцією двох змінних, її графіком (роздруко­вується на двох аркушах формату А4);

· Висновки по РГР;

· Дискету, CD або інший накопичувач інформації з чотирма робочими файлами. Після захисту РГР носії інформації повертаються студентові.

Порядок захисту РГР

Захист відбувається особисто студентом, який повинен продемонструвати й пояснити роботу чотирьох частин РГР, а також, дати відповіді на контрольні запитання. Захищати можна всю роботу одразу або по частинах. При визначенні балів за кожну частину РГР викладач враховуватиме таке:

1. Правильність вирішення задач;

2. Якість представлення початкових даних, проміжних та кінцевих результатів;

3. Своєчасність представлення РГР;

4. Рівень відповідей на запитання.

Список рекомендованої літератури

Microsoft Excel

1. Бондаренко С., Бондаренко М. Excel 2003. Популярный самоучитель.– СПб.: Питер, 2005.– 320 с.: ил.

2. Серогодский В. В. Microsoft Excel. Эффективный самоучитель.– СПб.: Наука и Техника, 2005.– 400 с.: ил., цв. вклейки

3. Блаттнер, Птрик. Использование Microsoft Office Excel 2003. Специальное издание.: Пер. с англ.– М.: Издательский дом «Вильямс», 2005.– 864 с.: ил.

4. В. Кузьмин. Microsoft Office Excel 2003. Учебный курс.– СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2004.– 493 с.: ил.

5. Берлинер Э. М., Глазырина И. Б., Глазырин Б. Э. Microsoft Office 2003.– М.: ООО «Бином-Пресс», 2004.– 576 с.: ил.

MathCAD

6. В. П. Дьяконов. MathCAD 8–12 для студентов. Серия «Библиотека студента».– М.: СОЛОН-Пресс, 2005.– 622 с.: ил.

7. Кирьянов Д. В. Самоучитель MathCAD 12.– СПб.: БХВ-Петербург, 2004.– 576 с.: ил.

8. Черняк А. А., Черняк Ж. А., Доманова Ю. А. Высшая математика на базе MathCAD. Общий курс.– СПб.: БХВ-Петебург, 2004.– 608 с.

9. В. П. Дьяконов, И. В. Абраменкова. MathCAD 7.0 в математике, физике и в Internet.– М.: «Нолидж», 1999.– 352 с.: ил.

3

Сейчас читают про: