double arrow
Модуль-37

Элементар бөлшектер

$$$ 2162

Аталған бөлшектердің қайсысының нөлге тең спині болады?

A) электрондар

B) протондар

C) фотондар

D) кварктер

E) мезондар

$$$ 2163

Аталған бөлшектердің қайсысының заряды электронның абсолюттік зарядтық мәніне ие болады?

А) протондар

В) фотондар

С) g-кванттар

D) кварктер

E) нейтрондар

$$$ 2164

Аталған бөлшектердің қайсысы антибөлшектерге ие бола алмайды?

A) фотондар

B) электрондар

C) пиондар

D) протондар

Е) кварктер

$$$ 2165

Жылдамдығы болатын a-бөлшек, зарядталған конденсатор астарлары арасына кірді. Электр өрісінде ол қандай бағытта қозғалады?

 
 


А) 1-ші бағытта

В) 2-ші бағытта

С) 3-ші бағытта

D) кез-келген бағытта

Е) қозғалмай қалады

$$$ 2166

Ядродағы нуклондар арасында әсерлесу не деп аталады?

А) электромагниттік

В) гравитациялық

С) «күшті» әсерлесу

D) «әлсіз» әсерлесу

Е) «кулондық» әсерлесу

$$$ 2167

Мөлшері электрон зарядынан кіші зарядқа ие болатын бөлшекті анықтаңыз.

А) протон

В) позитрон

С) мезон

D) кварк

Е) a-бөлшек

$$$ 2168

Аннигиляция құбылысын сипаттайтын формуланы анықтаңыз:

А)

В)

С)

D)

Е)


Сейчас читают про: