double arrow

Необов’язкової для ведення в закладі загальної практики – сімейної медицини облікової медичної документації

2

1. Вкладний листок № 1 до ф. 025/о (дані профілактичного огляду).

2. Вкладний листок № 2 до ф. 025/о (щорічний епікриз на диспансерного хворого).

3. Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого – ф. 025-1/о.

4. Статистичний талон реєстрації заключних (уточнених) діагнозів – ф.025-2/о (за умови переходу на талон амбулаторного пацієнта у закладі загальної практики – сімейної медицини – ф. 025-6-1/о).

5. Талон на прийом до лікаря – ф.025-4/о.

6. Медичний паспорт сім’ї – ф.025-8/о.

7. Відомість обліку відвідувань до лікаря загальної практики / сімейного лікаря мешканців сільських населених пунктів дільниць – ф. 039-10/о.

8. Картка попереднього запису на прийом до лікаря – ф. 040/о.

9. Карта звернення за антирабічною допомогою – ф. 045/о.

10. Карта імунізації – ф.063-1/о.

11. Журнал (картка) медичної допомоги сім’ям – ф. 074-1/о.

12. Довідка про тимчасову непрацездатність – ф. 095/о.

13. Зошит обліку роботи вдома дільничної (патронажної) медичної сестри (акушерки) – ф. 116/о.

14. Направлення на аналіз – ф. 200/о-207/о.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Губергриц А.Я., Линевский Ю.В. Лечебное питание. — К., 1989.

2. Додаток 4 до наказуМіністерства Охорони Здоров’я України № 72 від 23.02.2001 «Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини» – «Примірне положення про денний стаціонар».

3. Додаток 5 до наказуМіністерства Охорони Здоров’я України № 72 від 23.02.2001 «Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини» – «Примірне положення про про стаціонар вдома».

4. Здравницы профсоюзов Украины. – К.: Тамед, 1997.

5. Москаленко В. Діяльність галузі охорони здоров’я у 2000 році, завдання щодо подальшого її розвитку та поліпшення рівня здоров’я населення України. // Ваше здоров’я.– №8, 2001.

6.Наказ Міністерства Охорони Здоров’я України № 72 від 23.02.2001 «Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини».

7. Наказ МОЗ України від 08 січня 2004 року № 1 «Про удосконалення моніторингу первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та уніфікації відповідної облікової медичної документації».

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 № 989 «Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я».

9. Стеценко Г. И., Лоик И. В. Курорт Трускавец. – Трускавець: Українські технології, 1995.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
2

Сейчас читают про: