double arrow

Література. 1.Авер’янов В.Б. Державний апарат // Юридична енциклопедія


1.Авер’янов В.Б. Державний апарат // Юридична енциклопедія. –К.,1999.- т.2. – С. 121.

2.Авер’янов В.Б. Органи виконавчої влади // Юридична енциклопедія.- К. 2002.- т.4. – С. 287.

3.Веніславський Ф. взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України // Право України.- 1998.- №1

4.Сухонос В. Здійснення державної влади в умовах демократичного авторитарного і тоталітарного режиму (політичний і економічний аспекти) // Предпринимательство, хазяйство и право.- 2000. №2. – С. 3-6-.

5.Тоффлер Э. Метаморфозы власти.- М.: АСТ, 2002.- С.35.

6.Гудима Н.В. Принципи відкритості і прозорості діяльності органів державного управління України (організ.-правові засади): Монографія.- Черкаси: Вид. Чабаненко Ю., 2007.-200с.

7.Самофалов Л.П., Старостюк А.В., Кононець Т.Л., Шилінгов В.С., Чернецька О.В. /Навчальний посібник/ За заг. ред.. В.С. Шилінгова.- К: КНТ, 2008.- 228с.

Тема №11. Концепція широкого праворозуміння

Можливий план

Вступ

1. Загальнотеоретичні підходи щодо праворозуміння та причини його неоднозначності.

2. Погляди на право з позицій концепції широкого праворозуміння в юридичній літературі.

3. Позитивні та негативні сторони щодо концепції широкого праворозуміння.

Висновки

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: