double arrow

Формування звіту про фінансові результати


Виконати командуОтчеты – Регламентированная отчетность –Регламентированные отчеты (встроенные). У вікні Наименование обрати Отчет о финансовых результатах (стандарт № 3).

Визначити необхідний квартал (1 квартал 2013 г.), натиснути на кнопку OK.

У формі Отчет о финансовых результатах, що відкрилася визначити одиницю виміру и натиснути на кнопку Заполнить.

Переглянути звіт о фінансових результатах. Закрити всі вікна

Контрольні питання

1. Які типи звітів формуються в програмі «1С:Підприємство 8.х»?

2. Для чого призначені стандартні звіти? Наведіть приклади стандартних звітів?

3. Опишіть процедуру формування стандартних звітів?

4. Як у програмі «1С:Підприємство 8.х» виконується деталізація и розшифровка даних звітів?

5. Як у програмі підготувати звіт до виводу на друк?

6. Як у програмі виконується експорт даних звітів?

7. Як у програмі виконується закриття місяця и визначення фінансових результатів?

8. Для чого призначені регламентовані звіти? Наведіть приклади регламентованих звітів?

9. Опишіть процедуру формування регламентованих звітів?

10. Які звіти є спеціалізованими, які звіти вважаються зовнішніми?

КОМПЛЕКСНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Для виконання комплексного індивідуального завдання за темами модуля 2 студент повинен пройти попередню теоретичну та практичну підготовку на лекційних та лабораторних зайняттях при самостійному вивченні літературних джерел.

Індивідуальні варіанти комплексного завдання виконуються студентом на ПК в комп’ютерних кабінетах, роздруковуються на аркушах формату А4 і оформлюються в звіт (див. додаток).

Після створення звіту, студент представляє його викладачу в паперовому та електронному варіанті і захищає свою роботу, відповідаючи на питання за темою роботи.

Звіт виконується вчасно згідно календарно - тематичного плану навчальної дисципліни (модулю) «Інформаційні системи і технології у фінансах».Сейчас читают про: